Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Безопасность жизнедеятельности » Причини та Наслідки техногенних катастроф

Реферат Причини та Наслідки техногенних катастроф

1 . Причини та Наслідки техногенних катастроф

Між функціональною безграмотністю та катастрофами існує тіснійзв'язок. Функціональна безграмотність - ції Один з чінніків ризиківсучасної цівілізації. Прорахункі конструкторів, збої технікі, очевидна безграмотність,помілкові дії та Безпечність обслуговуючого персоналу призводе та прізводятьдо Великої кількості техногенних катастроф.

Техногенні катастрофи - ції Раптового вихід з ладу машин, механізмів та агрегатів Під годину їхексплуатації, Який супроводжується серйознімі порушеннях виробничих процесів,Сильні забруднення великих теріторій, груповий Ураження чі загібеллю людей.

До техногенних катастроф відносяться: аварії на промисловихоб'єктах, будівніцтві, автомобільному, залізнічному, повітряному, трубопровідномучі водному транспорті Внаслідок таких катастроф утворюються Пожежі, руйнуютьсяцівільні та промислові об'єкти, створюється небезпека радіаційного забруднення,хімічного та бактеріального ураження місцевості, розтікаються нафтопродукти чіагресівні речовіні, які створюють ЗАГРОЗА безпеці жіттєдіяльності населенню таНАВКОЛИШНЬОГО природного середовища.

Характер НАСЛІДКІВ техногенних катастроф поклади від виду аварії,її масштабів та особливая підпріємств на якіх вінікла Надзвичайна Ситуація.

Причиною техногенної катастрофи Може буті вілів зовнішніхприродніх чінніків, проектно-виробничі дефекти споруд, Порушення технологічнихпроцесів виробництва, правил експлуатації транспортних машин, обладнання,механізмів. Однак, найбільш розповсюдженою причиною техногенної катастроф єпомілкові дії людини, Порушення технологічного процесу, інструкцій та правилтехнікі безопасности.

Найбільш характерними ознайо аварій, Що прізводять до тяжкихНАСЛІДКІВ є вибухо, Пожежі, забруднення атмосфери та місцевості сільнодіючіміотруйнімі речовінамі (СДОР), радіоактівнімі речовінамі (РР) та ін.

вибухо, Як правило, відбуваються на тихий об'єктах, які віробляютьвибухонебезпечні та Хімічні речовіні, в тихий системах та агрегатах, які ПрацюютьПід великим лещата, на газо-і нафтопродуктопроводів и т.ін. Найбільш пожежонебезпечнісуміші з повітрям атмосфери утворюються внаслідок вітікання газоподібніх тазрідженіх вуглеводневіх продуктів метану, пропану, бутану, етилену, пропілену,бутиленов и т. ін.

Наслідком вибухо, Як правило, бувають Пожежі. Пожежі на об'єктахнародного господарства, внаслідок техногенних катастроф, вінікають кож тодіколи ушкоджується електропроводка чі машини, які знаходяться Під напругою, руйнуються топки чі опалювальні системи,ємкості з легкозаймістімі рідінамі або ж порушуються правила технікі безопасностипри їх експлуатації.

При техногенних катастрофах на характер та масштаби пожежо суттєвовпліває вогнестійкість будівель та споруд, пожежна небезпека виробництва,щільність забудови, метеорологічні умів, стан систем та засобів пожежогасіння.

Серед техногенних аварій найбільш небезпечних по масштабах НАСЛІДКІВє аварії на атомних електростанціях (АЕС). Колі має Місце викидом у атмосферурадіоактівніх речовін, Що виробляти до трівалого радіаційного забруднення місцевостіна велічезніх площе та ураження людей ГОСТР чі хронічною формами променевоїхвороби.

Радіоактівне забруднення НАВКОЛИШНЬОГО середовища у випадка аваріїна АЕС суттєво відрізняється від радіоактівного забруднення при ядерному вибухоЯк по конфігурації сліду, масштабах та ступенів заражене, дисперсному складурадіоактівніх продуктів, так и по поражаючій дії. Таке явищем обумовлюється в основномудінамікою та ізотопнім складом радіоактівніх вікідів, а кож зміноюметеорологічніх умів в Період вікідів.

За зонах розповсюдження радіоактівніх речовін радіаційні аварії наАЄС ​​поділяються на три тини: локальні, Місцеві та Загальні.

До локальних аварій відносяться Порушення в роботі АЕС, приякіх вихід І, радіоактівніх продуктів відбувся в межах теріторії станції втаких кількостях, які перевищують встановлені для нормальної експлуатаціїзначення.

До місцевіх аварій відносяться Порушення в роботі АЕС, приякому БУВ вихід радіоактівніх продуктів в межах санітарно-захісної зони АЕС вкількостях, які перевищують встановлені значення.

До загально аварій відносяться Порушення в роботі AEС внаслідок якіх І БУВ вихідрадіоактівніх продуктів за Межі санітарно-захісної зони,

Основними Джерело радіаційної небезпекі на АЕС: ядерний реактор,І опромінене Ядерне паливо, Деталі обладнання, Що виймають з реактора,обладнання та газопроводів з раді активно СЕРЕДОВИЩА (перший контур, Ігазовий контур, системи очищення, системи збору та Транспортування вод реакторного віділення ит. ін.

Гака Висока потенційна небезпека обумовлює Дуже вісокі вимоги до Іпроектування, спорудження та експлуатації АЕС. Незважаючі на Такі вісокі; вимоги до безопасности АЕС заПеріод Використання атомної енергетики булі окремі відказі обладнання,Позапланові зупинка енергоблоків внаслідок І помилковості Дій персоналу, Різнікатегорії аварій та катастрофи.

доказів того, Що безпека складаний систем в найбільшій міріПоклади от І людини (67%) отримавших Закордонні досліднікі, які аналізувалі Аварійні сітуації наАЄС.

Прямі докази цього положення призвела державна комісія США, Яки І розслідувалазаподій аварії на АЕС в Дрімайленді в 1979p., коли людські І помилки, накладаючісь одна на одну призвели докатастрофи, вартість ліквідації НАСЛІДКІВ якої далеко перевіщіла 100 млн. доларів. Всі Почаїв з дрібніці,коли кружка води потрапила в Повітря провід, віклікала зупинка насоса. Це призвелидо каскаду подій, які повністю можна Було контролюваті. Альо оператори зробфатально помилки. Смороду зменшіть надходження води в систему аварійногоохолодження реактора. Зроби смороду Це тому, Що помилковості вважаєтся, Що реакторузагрожує переповнення водою. Така думка з'явилася тому, Що оператори не маліінформації про ті, Що перепускний клапан відкріті и вода через нього вітікаєтак само Швидко, Як и затікає всередину. Стан показніків змінювався НЕ тоді, коликлапан закрівався, а тоді коли до нього посілався керуючий сигнал. Технічно Цевиглядать простіше и Нікому в голову не приходило, Що різніця Може бутісуттєвою.

Крім цього, державна комісія США Визначіть:

заплутані та неповні технологічні інструкції;

Невдалий планування діспетчерської, де навіть досвідчені оператори ледвезнаходится необхідні ручки на пульті;

велика кількість сигнальних ламп и панелей оператори просто незвертали Увага на В«непотрібніВ» сигналі (синдром В«мальчика Який клікайте надопомог без необхідності В»);

прилади розташовані так високо, Що без драбини до них Неможливодістатіся;

погана навченість Операторів та керівніків робіт.

Загальні Висновки комісії: помілкові дії Операторів в поєднанні зПомилка в організації їх праці призвели до переростання дрібніх технічнихпомилок в катастрофу ^ якій НЕ змоглі перешкодіті навіть Багато чісленніІнженерні запобіжні Пристрої та захисні системи, якіх повністю вістачало, и наТрімайл Айленді, и в Чорнобілі.

Після катастрофи в Трімайл Айленді в Світову практику ввійшловизначення хронічного зневажання людським чинників - продукт образу думок, колизусилля направлені на підвіщення недосяжної надійності обладнання, а не наФормування уміння людей не створюваті помилковості Дій в складаний сітуаціях.

Внаслідок грубих порушеннях правил безпечної експлуатації тапомилковості Дій 1986 рік для людства ставши роком вступити в епоху ядерного насильства, епохуядерної біді. Історія людства подібної до ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, галі незнала Такої аварії, Яка б В»Була настількі Згубна за Своїми наслідкамі дляприроди, здоров'я та життя людей. Радіаційне забруднення велічезніх теріторій,річок та озер, міст та сіл, Вплив нуклідів на Мільйони людей, які чатипрожівають на Забруднення теріторіях дозволяє назваті масштаби ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇка...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок