Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Безопасность жизнедеятельности » Нещасний випадок

Реферат Нещасний випадок

Котик М. А.

Однимз центральних понять розглянутій області є нещасний випадок. І.Балінт і М. Мурані вважають, що необхідною і достатньою умовою нещасноговипадку є ненавмисним і несподіваність його виникнення [12, 34].Умова непреднамеренности у визначенні нещасного випадку виявляється цілкомочевидним. Якщо людина у праці спеціально завдає собі тілесне ушкодження, тотакий акт вже не може розцінюватися як нещасний випадок, а відноситься докримінальних злочинів. Однак в літературі можна зустріти визначенняВ«НавмисногоВ» нещасного випадку. Так, наприклад, К. Меннінгер (1938) [по 283], виходячиз платформи психоаналізу 3. Фрейда, стверджував, що нещасний випадок можнарозглядати як акт реалізації підсвідомих намірів жертви, якпрагнення з самоушкодження витягти для себе якусь користь (досягти цимпохмурим шляхом певної мети). Працівник, сам того не підозрюючи, хочекинути докір тим, хто довів його до такого стану. У цьому випадку він черезтравму як би підсвідомо сподівається отримати ту частку уваги, співчуття, щобракує йому в даний момент. Проте ні теоретичних, ні експериментальнихдоказів цієї теорії автор не наводить.

Теперзупинимося на другому умови - несподіванки. Ця умова у визначеннінещасного випадку присутній і в інших авторів [276], але його навряд чи можнавизнати необхідним. Правда, І. Балінт і М. Мурані обумовлюють, що мають уувазі суб'єктивну несподіванка (адже кожен нещасний випадок обумовлений цілоюнизкою факторів, між якими існують об'єктивні причинно-наслідковізв'язку). Однак і з урахуванням такого застереження елемент несподіванки не можна вважатинеобхідною умовою для всіх нещасних випадків, оскільки перед нещаснимвипадком часто виникає так звана небезпечна ситуація, в якій у людиниє можливість усвідомити наявний стан і зрозуміти близькість цієїситуації до нещасного випадку. У такій ситуації людині доводиться вишукуватишляхи уникнення нещасного випадку, а якщо це не вдається, то хоча б шукатиспособи зниження ступеня його тяжкості. У той же час небезпечна ситуація, черезнедостатньою її вираженості або невміння її розпізнати, не завжди вчасновиявляється, і тоді дійсно нещасний випадок виникає для людининесподівано. Однак тут фактор несподіванки слід розглядати не якнорму, а, швидше, як деяку В«патологіюВ», з якою потрібно боротися, і ні вЯкою мірою не узаконювати його в самому визначенні нещасного випадку. Виходячи зсказаного, в даній роботі ми будемо дотримуватися наступного визначеннянещасного випадку. Нещасний випадок - це раптове ненавмиснепошкодження людини (що перешкоджає нормальному продовженню його діяльності),що сталося в результаті впливу небезпечного виробничого фактора чивласного небезпечної поведінки.

Подіянещасного випадку можна розглядати і з іншої точки зору. Небезпечнівиробничі фактори звичайно мають зовні певні просторовіобласті дії. Такі області - їх називають небезпечними зонами - характеризуються,з одного боку, видом небезпеки і її інтенсивністю, з іншого - часом їїдії [11, 2]. Так, наприклад ', небезпечною зоною є територія під стрілоюпідйомного крана і піднятим вантажем або найближчим простір близько рухомихелементів стаціонарно розташованих механізмів, машин. Причому в першому прикладінебезпечна зона переміщається, а в другому вона стабільна. Небезпечна зона можевиникати і по випадковим законам. Так, наприклад, при відмові рульового керуванняавтомашини небезпечною зоною випадково опиняється тротуар або навіть квартира напершому поверсі будинку, куди може врізатися некерована автомашина.

Необхідноюумовою того, щоб виник нещасний випадок від небезпечного виробничогофактора, є знаходження людини в небезпечній зоні. Однак якщо в цій зонібуде дотримана передбачена організація та осіб, а також техніка будуть діятисправно, то нещасний випадок, як правило, не повинен виникнути.Отже, другим необхідною умовою виникнення нещасного випадкує порушення (особистого, технічного або організаційного порядку), що з'являютьсясаме в той момент, коли людина знаходиться в небезпечній зоні.

Однакці дві необхідні умови все ж не є достатніми для нещасноговипадку; крім них, потрібно звичайно ще певний збіг цілого рядуінших обставин [240]. Так, наприклад, якщо шофер порушив правила обгону, вийшовна лінію зустрічного руху і виявився проти рухається на нього транспорту, тоце ще не означає, що неодмінно станеться нещасний випадок. Можливо, назустрічбуде їхати досвідчений шофер, який зуміє вчасно з'їхати з дороги ізапобігти зіткненню. Отже, щоб в розглянутому прикладістався нещасний випадок, потрібно, щоб, крім умов порушення правил ізнаходження в небезпечній зоні, виконувалися ще додаткові умови, зокремау наведеному прикладі неможливість об'їзду або невміння виконувати цей маневрпорушником або шофером зустрічної машини. Таким чином, нещасний випадоквиявляється В«наслідком поєднання випадкового і необхідногоВ» [12, 140].

Зауважимо,що існують точки зору, по яких нещасний випадок розцінюється якВ«Небажана подія, провідне до матеріального збитку і (або) пошкодженняВ»[316, 8; 276]. При такому трактуванні будь-яка аварія, навіть не призвела за собоюпошкодження людей, може кваліфікуватися як нещасний випадок. Однакдомовимося, що в подальшому викладі ми будемо використовувати поняття В«нещаснийвипадок В»тільки стосовно до пошкоджень людей, незалежно від пов'язаного зним матеріального збитку.

Виходячиз усього вищесказаного, нещасний випадок можна визначити як подія, що виникаєв результаті деякого порушення трудового процесу та збігу певнихобставин найчастіше в той період, коли людина знаходиться в небезпечній зоні.Крім загальноприйнятих трактувань поняття В«нещасний випадокВ», в даній роботіслід спеціально зупинитися на його психологічному впливі і на томусенсі, який це подія набуває в індивідуальній свідомості потерпілого.

Нещаснийвипадок, як уже було сказано, виникає проти бажань людини. Людина хотіввиконати роботу і досягти наміченої мети, не пошкодивши себе. Але цього, за незалежному від нього збігом обставин, зробити не вдалося. Таким чином, несама людина, а випадковий збіг обставин послужило фактичною причиноюнещасного випадку (адже сама назва події В«нещасний випадокВ» вжесвідчить про його випадкову природу). Зрозуміло, людина повинна була якосьпередбачити розвиток трудового процесу, повинен був щось знати, пам'ятати, враховуватиі діяти по-іншому - тоді нещасного випадку не було б. Однак він так недіяв знов-таки не навмисно: якісь інші обставини перешкодилийому діяти правильно. Все це додатково свідчить про те, щонещасний випадок, що стався з вини людини, слід розцінювати як уПевною мірою випадкова подія.

Вказуючина фактор випадковості цієї події, слід спеціально підкреслити, що данеобставина зазвичай не може служити для людини виправданням в подібномуподію. Його заздалегідь навчали професії, правилам безпеки роботи, і вінмав би вміти прогнозувати розвиток подій у процесі праці, враховуватиможливості появи різних випадкових чинників і їх збігів. І якщо цебуло можливо, а робочий своєчасно належним чином не відреагував, то вінвідповідає за виникнення події. Тому-то нещасний випадоквиявляється досить складним і емоційно насиченим психологічнимпроявом, де переплітаються фактори випадковості і необхідності, обов'язкиі обмеженості можливостей, відповідальності і страждань, якими доводитьсярозплачуватися за допущену помилку. А той факт, що нещасний випадоквідбувається несподівано і раптово, робить це подія, згідно інформаційноїтеорії емоцій [176], ще більш хвилюючим.

Порядз фізичним ушкодженням, нещасний випадок зазвичай несе з собою і великийморальний збиток для потерпілого. Однак навіть тоді, коли наслідкинещасного випадку бувають не настільки важкими і легкоустранімих, з ним пов'язанийскладний комплекс переживань невдачі, досади, образи, провини і т. п.

Якпоказали дослідження П. Хофстеттера [по 249], поняття В«нещасний випадокВ»семантично найбільш тісно пов'язаний зі змістом, яке несуть слова: В«винаВ»,В«ТурботаВ», В«стражданняВ», В«боягузтвоВ», В«дурістьВ», В«легковажністьВ». Інакше кажучи, психологічнонещасний випадок сприймається людиною як якась помилка, що викликає унього, крім фізичних страждань, переживання досконалої помилки. Як відзначаєвідомий австрійський фахівець в області безпеки праці Е. Міттенекер, В«нещаснийвипадок ні в якій мірі не може розглядатися як випадкова подія, в ньомускоріше звучить переживання дуже сильною власної відповідальності, провини, особистих,в тому числі і моральних, недоліків В»[по 249, 21].

Нещаснийвипадок нерідко спричиняє за собою і чималий соціальний збиток: він виробляєважке враження на інших робочих, а це, в свою чергу, погіршуєпсихологічний клімат у колективі і знижує продуктивність праці.

Список літератури

Дляпідготовки даної роботи були використані матеріали з сайту .bezopasnost.edu66.ruДрукувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок