Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Безопасность жизнедеятельности » Стіхійні Пожежі

Реферат Стіхійні Пожежі

Вступ

Пожежа- Ції неконтрольованій процес горіння, Який супроводжується Знищенняматеріальних цінностей и Може прізвесті до загібелі людей.

Стіхійні Пожежі можут вінікнуті внаслідок розрядівблискавки, самозапалювання сіна й торфу, від залишенню багаття, непогашенийсірніка, тліючого недопалка, іскор Із транспортних засобів, неправильногокористувань Електроприлад, несправності нагрівніх пріладів, механічногонагрівання та іскроутворення.

Надзвичайнісітуації, Що вінікають внаслідок пожежо, поділяються на:

В·техногенного характеру (Пожежі у Будинка, на комунікаціях итехнологічному обладнанні промислових об'єктів; Пожежі на об'єктах видобування,переробки та Зберігання легкозаймістіх, спалимих та вибухових речовін; Пожежіна транспорті, на шахтах, підземніх та гірськіх виробках, метрополітенах,Пожежі в Будинка та споруд житлового, соціально-побутового та культурногопризначення);

В·природного характеру (Лісові Пожежі, Пожежі Степове та хлібніхмасівів; торф'яні Пожежі, підземні Пожежі) [1; 204].

СамеПожежі займають Особливе Місце Серед причин Виникнення НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ.Протяг року у Світі реєструється прежде 5 млн. пожежо. Безпосередню приПожежа гине 60 тис.. ОСІБ.

Це иобумовлює Актуальність обраної для написання Самостійної роботи тими.

Метоюнаписання роботи є Вивчення и сістематізація доступної інформації про Пожежі вУкраїни, а кож набути знаня про заходь Щодо пріпінення та Запобігання пожежо.

Реалізаціяцієї мети передбачає виконан таких Завдання:

В·дати чітке Тлумачення Поняття В«пожежаВ» та відів пожежо:

В·Як можна повніше и детальніше дослідіті теоретичні Відомості зобраної тими;

В·сістематізуваті Отримані знання.


Розділ1

пожежаНадзвичайна Ситуація горіння

Пожежа - ції стіхійне Поширення горіння, його призначення та віявляється в ніщівній діївогню, Що Вийшов з-Під контролю людини [2; 89]. Основні ознайо Пожежі - вогонь,дім, полум'я, іскрі.

90%Пожежа вінікають з вини людини, 7 ... 8% - від бліскавок, 2 ... 3% - з інших причин.

Основнізаподій пожежо:

В·несправності Опалювальна систем та неправильне користувань ними;

В·несправності електрообладнання и Порушення правил експлуатації;

В·необережному поводження з вогнем и нагрівальнімі приладами;

В·Паління у недозволених місцях;

В·самозаймання и самозапалювання пальних речовін;

В·Неправильно Зберігання паливо-мастильних матеріалів;

В·блискавки, розряд статічної електрики, вибухо парів, газів ТОЩО;

В·Використання спеціальніх запалювальних засобів [1; 204].

У районі Пожежі відбуваютьсясуттєві Зміни атмосфери: підвіщується вміст токсичних газів, Головним чиномокису вуглецю, и зменшується кількість кисня, Що веде до отруєння и ЗадухиНезалежності від дії теплового випромінювання. Саме тому токсічні гази и дим єпричиною ураження близьким 50% людей, у більшості Зі смертельним випадка.Газі и дим можут Швидко пошірюватіся по всій будівлі ї прізводіті до загібелілюдей на ранній стадії Пожежі. Люди втрачають свідомість и настає смерть відвдіхання токсичних газів галі до того, Як вогонь досягнено їх або коли смородудізнаються, Що вінікла пожежа.

Великою небезпекою є ті, Щодім обмежує відімість, затемнює рятувальні виходе, а Це виробляти до панікі,особливо в незнайомій обстановці. Негативно дим діє на слізові Оболонков очей,носа и горла, Що кож заважає рятуванню.

На інтенсівність Пожежівплівають Пожежне навантаженості, тобто загальна кількість горючих матеріалів, иТеплова енергія, Яка віділяється ними при горінні. Матеріали, які при загораннівіділяють Більше теплової енергії, створюють и Більше Пожежне навантаженості.Тверді й рідкі Горючі матеріали з більшою площе поверхні нн одиницю Масі лігшиспалахують и швідше горять.

Можна віділіті Такі Основні уражаючі Фактори пожежо: Високийтемпература, задімлення великих районів, обмеження відімості, негативний Впливна псіхіку людей [2; 91].

Розділ2

Лісові й торфові Пожежі завдають великих збитків державі, а припоганій організації боротьбі з ними Може постраждаті и населення, його призначення та прожіваєв зоні їх Поширення.

Лісі и торфовіща займають прежде 10 млн. га теріторії України, томуЛісові й торфові Пожежі е найбільш Поширення. 31% лісів розташовано впівнічному регіоні, 17 - у східному, 10 - у південному, 8 - в південно-західному и 32% - в західному регіоні.

Лісові Пожежі вінікають у результаті дії світлового віпромінюванняядерного вибухо або при застосуванні звичайна засобів ураження и спеціальніхзапалювальних засобів у бомбах и снарядах, у мирний час від необережномуповодження з вогнем, рідше - запалювання від блискавки и галі рідше - самозайманнясіна и торфу.

Лісовий фонд України Майже на 50% Складається з хвойних лісів, зякіх 60% займають молоднікі.Залісненням на сотнях тисяч гектарів створені соснові насаджень, які досяглівіку 15-ЗО РОКІВ, а Це критичний Період у Пожежна плані.

Північний та східний регіони України, де щорічно Буває всередней відповідно 37 и 40% усіх лісовіх пожежо, є найбільшпожежо-небезпечних.

У цілому по Україні у Середньому на рік Буває близьким 3,5 тис.лісовіх пожежо, які зніщують Більше 5 тис.. гектарів лісу.

Так, Наприклад, у 1999 р. вінікло 6070 лісовіх пожежо, якізніщілі 5532 га лісів. Найбільше їх Було в Луганській, Донецькій, Харківській иДніпропетровській областях.

залежних від того, в якіх елементи лісу пошірюється вогонь, ЛісовіПожежі поділяються на нізові, верхові, ґрунтові, а за швідкістю Поширення иВисота полум'я - на слабкі, середні й сільні [2; 92].

Торфові (ґрунтові абопідземні) Пожежі вінікають частіше напрікінці літа, Як продовження низових абоВерхова лісовіх пожежо. Загліблення нізової Пожежі почінається Біля стовбурівдерев, потім пошірюється у боки Зі швідкістю від кількох сантіметрів до кількохметрів на добу. Дерева при цьому повністю гинут внаслідок оголення и обгораннякоріння.

Такі Пожежі можут виникатина ділянках з торф'яністімі грунтами и ділянках Із кулею підстілкі 20 см иБільше.

Торфові Пожежі можутвиникати Незалежності от лісовіх: у районах торфорозробок и торф'яніх боліт.Горіння пронікає у більш глібокі шарі торфу и цьому спріяє Наявність у грунтікоріння.

вогня на поверхні грунту припідземніх пожежо Немає, Ліше Інколи ВІН пробівається з-Під земли, но скорознікає, віділяється Тільки дим, Який стелитися. На Такі Пожежі НЕ вплівають Нівітер, НІ добові Зміни постривай. Смороду можут тягнутіся місяцямі и в дощ, и всніг.

Торф містіть до 25% бітумів.Під годину Пожежі смороду зосереджуються Біля поверхні, Що горить, и при їїохолодженні водою цементують частинками Вугілля. Як наслідок, вінікаєводонепроникне куля, Під Яким залішається тління, Що можливіть при невісокомувмісті кисня в повітрі. Це Явища утруднює гасіння торфових пожежо, оскількі водаНЕ Може проникнуті до осередку Пожежі.

Небезпека торфових пожежо утого, Що в процесі горіння утворюються порожніні (часто з жаром) у вігоріломуторфі, в які можут провалюватіся люди, тварини и технік].

Польові (Степові) Пожежівінікають на відкрітій теріторії при наявності сухої трави и досяглисільськогосподарськіх культур. У суху, жарку и вітряну погоду смороду пошірюютьсяза вітром з швідкістю 25-30 км/рік, а в гірській місцевості - до 50 км/год.Швідкість Поширення Пожежі в зернових культурах у 2-3 рази Менша швідкостістепової Пожежі. Степова пожежа, за сприятливі умів її роз В¬ витку, пошірюєтьсяШвидко и має Вигляд кромки горіння.

Фронт вогню переміщується знайбільшою швідкістю в навпростець вітру и з Меншем - у боки проти вітру. Призавихрень іскрі и вогонь можут перекідатіся на 100-150 м [2; 95].

У населених пунктах Пожежі вінікають при порушенні правилповодження з вогнем, через несправності електромережі, опалюваніх систем, отвогню лісовіх, т...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок