Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Безопасность жизнедеятельности » Охорона праці стосовно до відділу "Маркетинг" Будинку книги "Молода гвардія"

Реферат Охорона праці стосовно до відділу "Маркетинг" Будинку книги "Молода гвардія"

Московськийдержавний університет друку

ФакультетВ«Видавничого справи і журналістикиВ»

Контрольнаробота

на тему:

В«Охорона працістосовно до відділу В«МаркетингуВ» Будинки книги В«Молода гвардіяВ»

Роботу виконаластудентка гр. Вкк-2

Ивашкина МаріяОлександрівна

Роботу перевірила

Пальмова ОльгаСтаніславівна

Москва

2009


Охорона праці - цекомплексна соціально-технічна дисципліна, що включає правові таорганізаційні питання охорони праці, виробничу санітарію, технікубезпеки і пожежну безпеку на підприємствах.

Виробничасанітарія - це система організаційних заходів і технічних засобів,запобігають або зменшують вплив на працюючих шкідливихвиробничих факторів (тобто факторів, вплив яких на працюючого впевних умовах призводить до захворювання або зниження працездатності).

Техніка безпеки -система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають абозменшують вплив на працюючих небезпечних виробничих факторів (тобтофакторів, вплив яких на працюючого в певних умовах призводить дотравми або іншого раптового різкого погіршення здоров'я).

Пожежна безпека -це стан об'єкта, при якому виключається можливість пожежі, а у випадкуйого виникнення запобігає вплив на людей небезпечних факторів пожежі тазабезпечується захист матеріальних цінностей.

В залежності від завдань,які вирішує охорона праці, використовуються різні методи їх дослідження.Так, для вивчення факторів виробничого середовища використовуютьсясанітарно-гігієнічні, фізичні, хімічні і мікробіологічні методи(Дослідження мікроклімату, загазованості та запиленості повітря, рівня шуму,вібрації, іонізації та ін.) Для вивчення стану організму і працездатностілюдини при виконанні різних робіт або при впливі виробничихфакторів використовуються фізіологічні та біохімічні методи дослідження. Прививченні причин професійних захворювань, виробничого травматизму, аварій,вибухів, займань та інших використовуються статистичні та технічні методидослідження.

Мікроклімат

На станлюдського організму великий вплив робить мікроклімат увиробничих приміщеннях.

Мікроклімат приміщень -це клімат внутрішнього середовища цих приміщень, який визначається діючимина організм людини поєднаннями температури, вологості і швидкості рухуповітря, а також температури навколишніх поверхонь.

Створення комфортних таздорових умов праці на підприємствах значною мірою залежить від створеннянормальних мікрокліматичних умов.

Комплекси технічнихзасобів, що забезпечують сталість заданих параметрів повітря, називаютьсясистемами опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.

Система опалення призначенадля підтримки в приміщеннях нормального теплового режиму.

Системи вентиляціївидаляють забруднене і подають в приміщення чисте повітря. Ці системи можутьскладатися з пристроїв для нагрівання або охолодження, зволоження або підсушування, атакож очищення припливного повітря.

Системикондиціонування повітря створюють і автоматично підтримують заданіпараметри повітря в приміщеннях незалежно від зміни зовнішніхметеорологічних умов і кількості шкідливих виділень в самому приміщенні.

У магазині застосовуються:

В·системацентрального опалення (1);

В·системаприпливної вентиляції (2);

В·кондиціюванняповітря (3).

1) Система опаленняявляє собою комплекс елементів, необхідних для обігріву приміщень.Основними елементами є джерела тепла, теплопроводи, нагрівальніприлади. Тепло передається за допомогою теплоносія - нагрітої води. В магазинікоштує додаткова система підігріву води, тому торгові площі великі іце вимагає більш теплого повітря.

У відділ В«МаркетингуВ»проведено дві труби центрального опалення та два опалювальних радіатора, розташованихпід віконними отворами.

Опалення необхідно вхолодну пору року, коли тепловтрати через огороджувальні конструкції (стіни,вікна, двері, підлога, стеля) перевищують кількість тепла, що виділяється нагрітимиповерхнями устаткування, джерелами світла, людьми і т.д.

2) Система припливноївентиляції складається з воздухопріемное пристрій у вигляді шахти, фільтра дляочищення повітря, повітронагрівача, вентилятора, мережі воздуходувов і припливнихпатрубків з насадками. У теплу пору року, коли немає необхідності в підігрівіподаваного повітря, його пропускають безпосередньо у приміщення по обвідномуканалу. У холодний і перехідний періоди року зовнішній припливне повітряпідігрівається за допомогою пластинчастих калориферів з великою площею нагріву дотемператури, близької (або вище) до температури повітря в приміщенні. Припливнеповітря подається розсіяними потоками з тим, щоб швидкість руху його в зоніперебування людей не перевищувала 0,2-0,5 м/с. Для розподілу приточного повітряйого випускають через дрібні отвори (решітки).

У відділі В«МаркетингуВ»припливна вентиляція розташована в проході поряд з вхідними дверима. Оскількицього недостатньо, в приміщенні встановлено ще два кондиціонери.

3) Кондиціюванняповітря - це обробка його в кондиціонерах, що забезпечують створення іавтоматична підтримка в робочих приміщеннях заданих температури,відносної вологості, чистоти і швидкості руху повітря, незалежно відзовнішніх кліматичних умов.

У кондиціонері повітрянагрівається або охолоджується, зволожується або підсушується, очищається від пилу.

Відділ В«МаркетингуВ»розташовується на другому поверсі магазину, а під ним знаходиться відділ прийомутовару. Туди постійно під'їжджають машини з товаром на розвантаження. Йдепостійний викид чадного і вуглекислого газу. У результаті цього неможливопользовать вікном для провітрювання приміщення (особливо в літній період). Дляпідтримки нормального мікроклімату у відділі розташували два кондиціонери.

Параметри мікрокліматусм. в додатку 1.

Шум і вібрація

охорона працямікроклімат приміщення

Шкідливий вплившуму на організм людини встановлено в даний час з повноювизначеністю, причому в залежності від рівня та характеру шуму, йоготривалості, а також індивідуальних особливостей людини формивпливу шуму можуть бути різноманітними.

Шумом прийнято вважативсякий небажаний для людини звук. Звук - це коливальні рухи,поширюються у вигляді хвиль в газоподібному, рідкому або твердому середовищі.Звукові хвилі виникають при порушенні стаціонарного стану середовища підвпливом на неї небудь обурює.

Шкідливий вплив напрацюють надає і вібрація. Вібрація - це рух точки або механічноїсистеми, при якій відбувається почергове зростання й убування в часузначень, принаймні, однієї координати. Особливо шкідлива вібрація зчастотою, рівною резонансній частоті коливань тіла працюючого або окремихйого органів.

Як було сказано вище,під відділом В«МаркетингуВ» знаходиться відділ прийому товару, де розвантажуютьсямашини. Крім вихлопних газів йде постійний шум від працюючих двигунів.Якщо частота звуку від кількох працюючих автомобілів збігається, то виникаєвібрація. Також йде постійний шум від прітяжной вентиляції, від системнихблоків комп'ютерів, розташованих у кожного робочого місця (стола),періодично працюють два потужних принтера і постійно дзвонять телефони.

Рівень шуму див. удодатку 2.

Освітлення

Раціональне освітленнявиробничих приміщень і робочих місць покращує гігієнічні умови праці,робить позитивний психологічний вплив на працюючих. Раціональнимназивається освітлення, яке відповідає технічним та санітарно-гігієнічним нормам.Правило організоване освітлення сприяє підвищенню продуктивностіпраці, створює сприятливі умови, що знижують стомлюваність, рівеньвиробничого травматизму та професійних захворювань. Серед факторівзовнішнього середовища, що впливають на організм людини, світло займає одне з першихмісць. Відомо, що близько 90% всієї інформації про зовнішній світ людина отримуєчерез зорові відчуття. Втома органів зору залежить від ступенянапруженості п...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок