Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Безопасность жизнедеятельности » Санітарно-гігієнічні норми, правила, вимоги при роботі в умовах запиленості

Реферат Санітарно-гігієнічні норми, правила, вимоги при роботі в умовах запиленості

Контрольна робота

"Санітарно-гігієнічнінорми, правила, вимоги при роботі в умовах запиленості "


Введення

Виробнича пил є найбільш поширеним шкідливимфактором виробничого середовища. Численні технологічні процеси та операціїв промисловості, на транспорті, в сільському господарстві супроводжуютьсяутворенням і виділенням пилу, впливу якої можуть піддаватися великіконтингенти працюючих.

В гірничорудній промисловості значна кількість пилу виникаєпід час буріння і при вибухових роботах, у вугільній - при роботі комбайнів іпородонавантажувальних машин, при сортуванні вугілля і т.д. Вся промисловістьбудівельних матеріалів пов'язана з процесами дроблення, помелу, змішання ітранспортування пилоподібного сировини і продукту (цемент, цегла, шамот та ін.) Внафтової та газової промисловості пил утворюється при бурінні свердловин,проведенні електрозварювальних робіт, при неповному згорянні палива. У хімічнійі нафтохімічної промисловості багато виробництв (наприклад, каталізаторних)також пов'язані з пилоутворенням.

У сільському господарстві пил утворюється при розпушуванні і добривігрунту, використанні порошкоподібних пестицидів, очищенні зерна і насіння, бавовни,льону та ін

Пил виводить з ладу устаткування, знижує якістьпродукції, зменшує освітленість виробничих приміщень, може бути причиноюпрофесійних захворювань органів дихання, ураження очей і шкіри, гострих іхронічних отруєнь працюючих.

Деякі види виробничого пилу здатні досамозаймання і навіть вибуху, що дозволяє відносити пил не тільки до шкідливих,але і небезпечним виробничим факторам.

Тому боротьба з пилом є важливою гігієнічною ісоціально-економічним завданням.


Поняття і класифікація пилу

пил вплив фіброгенну аерозоль

Виробничої пилом називають зважені в повітрі, повільноосідають тверді частинки розмірами від декількох десятків до часток мкм. Пилявляє собою аерозоль, тобто дисперсну систему, в якій дисперсноюфазою є тверді частинки, а дисперсійним середовищем - повітря.

Пил - це фізичний стан твердої речовини.Специфічною особливістю пилоподібного стану є роздрібненістьречовини на найдрібніші частинки і, отже, надзвичайно великаповерхню твердих частинок, у зв'язку, з чим властивості пилу набуваютьсамостійне значення.

Подрібнення 1 см 3 твердого тіла до частокрозміром 0,1 мкм збільшують його загальну поверхню з 6 см 2 до600 000 см 2 , тобто в 100 тисяч разів.

За походженням пил поділяють на органічну,неорганічну і змішану. Органічний пил може бути природною,тваринного або рослинного походження (деревна, бавовняна, лляна,кістяна, вовняна та ін) і штучної - пил пластмас, гуми, смол,барвників та інших синтетичних речовин. Неорганічна пил може бутимінеральної (кварцова, силікатна, азбестова, цементна, наждачний,порцелянова та ін) і металевої (цинкова, залізна, мідна, свинцева,марганцева). В умовах виробництва особливо поширена пил змішаногоскладу, що складається з мінеральних і металевих частинок (наприклад, суміш пилузаліза і кремнію), органічна та неорганічна (наприклад, пил злаків ігрунту). Залежно від способу утворення розрізняють аерозолі дезінтеграції іаерозолі конденсації. Аерозолі дезінтеграції утворюються при механічномуподрібненні, дробленні і руйнуванні твердих речовин (буріння, дроблення, розмелюваннята ін), при механічній обробці виробів (шліфування, полірування та ін.)Аерозолі конденсації утворюються при термічних процесах сублімації твердихречовин (плавлення, електрозварювання та ін) внаслідок охолодження і конденсаціїпарів металів і неметалів. Типовим прикладом утворення аерозолю конденсаціїз перенасичених парів є так званий зварювальний аерозоль. Метал,входить до складу стрижня зварювального електроду, а також компоненти обмазкиелектрода і флюсу в значній мірі випаровуються при температурі електричноїдуги, а потрапивши в більш холодну зону, конденсуються у вигляді найдрібніших частинококсидів заліза та інших елементів.

Нерідко зустрічаються аерозолі, дисперсна фаза якихмістить частинки, що утворюються як при подрібненні, так і конденсації парів(Шліфувально-полірувальні, заточувальні роботи та ін.)

Залежно від розміру часток (дисперсності) розрізняютьвидиму пил розміром більше 10 мкм (швидко випадає з повітря) мікроскопічну- Розміром від 0,25 до 10 мкм (повільно випадає з повітря),ультрамікроскопічні - менше 0,25 мкм (довгостроково витає в повітрі позаконам броунівського руху). Виробнича пил, як правило,полідисперсності, тобто в повітрі зустрічаються одночасно пилові частинкирізних розмірів. У будь-якому зразку пилу звичайно число дрібних частинок більше, ніжвеликих. У більшості випадків до 60 ... 80% часток пилу мають діаметр до 2 мкм,10 ... 20% - від 2 до 5 мкм і до 10% - понад 10 мкм. Однак загальна вага пиловихчастинок від 2 мкм дуже незначний і зазвичай не перевищує 1 ... 3% ваги всьогозразка пилу.

Гігієнічне значення фізико-хімічних властивостей пилу

Пил характеризується сукупністю властивостей, визначальнихповедінку її в повітрі, перетворення і дія на організм людини. Зрізних властивостей пилу найбільше значення мають хімічний склад,розчинність, дисперсність, вибухонебезпечність, форма частинок,електрозаряженность, адсорбційні властивості.

Залежно від складу пил може чинити на організмфіброгенну, дратівливо, токсично, алергічне дію.

Пил деяких речовин і матеріалів (скловолокна, слюди іін) надає подразнюючу дію на верхні дихальні шляхи, слизовуоболонку очей, шкіри.

Пилу токсичних речовин (свинцю, хрому, берилію та ін),потрапляючи через легені в організм людини, надають характерне для нихтоксичну дію в залежності від їх фізико-хімічних і хімічнихвластивостей.

фіброгенну називається така дія пилу, при якому влегенях відбувається розростання сполучної тканини, що порушує нормальнебудову і функції органу.

Дуже високою фіброгенну активністю володіє діоксидкремнію або кремнезем. В«Як вуглець становить головну і надзвичайноістотну частину тваринних і рослинних речовин, так кремній становитьістотну частину земних, особливо гірських утворень В»(Д.І. Менделєєв).Після кисню кремній є найпоширенішим елементом на землі.Він становить 27,6% маси земної кори, яка в значній мірі побудованаз різних його сполук, головним чином кремнезему і силікатів (солейкремінної кислоти).

Розчинність пилу, що залежить від її хімічного складу,може мати як позитивне, так і негативне гігієнічне значення. Якщопил не токсична, як, наприклад, цукрова, то хороша розчинність такий пилу -сприятливий чинник, який сприяє швидкому видаленню її з легких. Ввипадку токсичною пилу (нікелю, берилію) хороша розчинність позначаєтьсянегативно, так як в цьому випадку токсичні речовини потрапляють у кров іпризводять до швидкого розвитку явищ отруєння.

Нерозчинна, зокрема, волокниста пил надовгозатримується слизовою оболонкою дихальних шляхів, нерідко призводячи допатологічного стану.

Дисперсність виробничого пилу має великегігієнічне значення, тому що від розміру пилових частинок залежить тривалістьперебування пилу в повітрі і характер впливу на органи дихання. У легеніпри диханні проникає пил розміром від 0,2 до 5 мкм. Більш великі порошинки затримуютьсяслизовою оболонкою верхніх дихальних шляхів, а більш дрібні - видихаються.Дисперсність частинок має значення не тільки для елімінації пилу з легких. Відвеличини частинок залежить ступінь фіброгенної дії пилу. З підвищеннямдисперсності ступінь біологічної агресивності пилу збільшується допевної межі, а потім зменшується. Найбільшою фіброгенну активністюволодіють аерозолі дезинтеграції з розміром пилинок від 1 ... 2 до 5 мкм і аерозоліконденсації з частками менш 0,3 ... 0,4 мкм.

Зменшенн...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок