Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Безопасность жизнедеятельности » Державний нагляд и контроль за дотримання законодавства про працю

Реферат Державний нагляд и контроль за дотримання законодавства про працю

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСІТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


Кафедра цивільно-правових дисциплін

Навчальна дісціпліна Охорона праці

РЕФЕРАТ

на тему:

Державний нагляд и контрольза дотримання законодавства про працю


ХЕРСОН - 2010


Зміст

Вступ

1. Поняттянаочний и контролю за дотримання законодавства про працю та їх Зміст

2. Державнийнагляд и контроль за дотримання законодавства про працю та охорону праці

Висновок

Списоквикористаних джерел


Вступ

Відповідно до ст. 43 Констітуції України Коженна право на працю, Що включаєможлівість заробляті собі на життя працею, Якові ВІН Вільно обірає або на ЯковіВільно погоджується. Держава створює умов для здійснення громадянами права напрацю, гарантує рівні возможности у віборі професії та роду трудової діяльності,реалізовує Програми професійно-технічного навчання, підготовкі и перепідготовкикадрів відповідно до суспільних потреб. Для забезпечення реалізації цьогоКонституційного положення у державі Створено систему спеціальніх державнихорганів, які здійснюють нагляд и контроль за ДОДЕРЖАННЯМ законодавства пропрацю. При цьому одним з головного законодавчо Принципів їхньої діяльності єнезалежність від власника підпріємства, в тому чіслі, коли власник підпріємства- Держава.

Коженна має право на належні, безпечні и здорові Умови праці, на заробітнуплату, не ніжчу от візначеної законом. Використання праці Жінок инеповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах Забороняється.

громадяни гарантується захист від незаконного Звільнення.

Право на своєчасне одержания винагороди за працюзахіщається законом. Яким чином Це досягається мі і Спробуємо розглянуті всвоїй роботі. Тож, мета моєї курсової роботи проаналізуваті такий правовийінститут трудового права Як нагляд и контроль за дотримання законодавства пропрацю. трудовий законодавство державний нагляд

З цією метою ми віконаємо наступні завдання:

- дамо Поняття наочний и контролю за дотриманнязаконодавства про працю;

- розкріємо Зміст наочний и контролю за дотриманнязаконодавства про працю;

- дамо аналіз органам, які здійснюють державний нагляд и контроль за дотриманнязаконодавства про працю та охорону праці

- проаналізуємо питання Повноваження профспілковіх органів при здійсненні нимиконтролю за дотримання законодавства про працю

- дамо аналіз відповідальності за Порушеннязаконодавства про працю й охорону праці.

Структурно робота обумовлена ​​її метою и Завдання.


1. Поняття та Зміст наочний и контролю за дотримання законодавства пропрацю

Нагляд за охороною праці - ції особлива правова форма правозастосовноїдіяльності шляхом реалізації захісної функції по ДОДЕРЖАННЯМ законності втрудових правовідносінах, відповідності Дій роботодавця Припис трудовогозаконодавства.

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" охорона праці - ціїсистема правових, соціально-економічних, організаційно-технічних,санітарно-гігієнічніх и лікувально-профілактичних заходів та засобів,спрямованих на Збереження життя, здоров'я и працездатності людини у процесітрудової діяльності (ст.1 Закону) 1.

Крім вказаного Закону законодавство про охорону праці Складається з Кодексомпро працю України, Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальнестрахування від нещасного випадка на віробніцтві та професійного захворювання,які спричинили Втрата працездатності "та прийнятя відповідно до нихнормативно-правових актів.

Державнаполітика в Галузі охорони праці спрямована на Створення належности, Безпечна издорових умов праці, Запобігання нещасних випадка та професійнім захворюваннями базується на принципах пріорітету життя і здоров'я працівніків, повноївідповідальності роботодавця за Створення належности, Безпечна и здорових умовпраці; підвіщення рівня ПРОМИСЛОВОЇ безопасности шляхом забезпечення соціальногоТЕХНІЧНОГО контролю за станом виробництва, технологій та продукцій, а кожсприяння підпріємствам у створенні Безпечна та нешкідлівіх умів праці;соціального ЗАХИСТУ працівніків, ПОВНЕ Відшкодування Шкоди особам, якіпотерпілі від нещасних віпадків на віробніцтві та професійніх захворювань;встановлення єдініх Вимоги з охорони праці для Всіх підпріємств та суб'єктів підпріємніцькоїдіяльності Незалежності от форм власності та відів діяльності; Використаннясвітового досвіду організації роботи Щодо поліпшення умов и підвіщення безопасностипраці на Основі міжнародного співробітніцтва.

Всі Вище сказань и обумовіло видання Указу Президентом України от 16січня 2003 р. № 29/2003 "Про Питання Державного комітету України з наочний заохороною праці ", Який є правонаступніком Державного департаменту з наочний заохороною праці [1].

Державний комітет України з наочний за охороною праці (ДержнагохоронпраціУкраїни) є центральним органом віконавчої влади, діяльність Якого спрямовуєтьсяи коордінується Кабінетом Міністрів України. Держнаглядохоронпраці України єспеціально уповноваженим центральним органом віконавчої влади з наочний заохороною праці та органом держави ГІРНИЧОГО наочний. ДержнаглядохоронпраціУкраїни у своїй діяльності керується Констітуцією и законами України, актамиПрезидента України та Кабінету Міністрів Україні а кож Положенням проДержавний комітет України з наочний за охороною праці. У межах своїхПовноваження Держнаглядохоронпраці України організовує виконан актівзаконодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією [2].

Держнаглядохоронпраці України узагальнює практику застосуваннязаконодавства з харчування, Що належать до Його компетенції, розробляє ПредложенияЩодо вдосконалення законодавства про охорону праці и в установленому порядкувносити їх на Розгляд Презідентові України та Кабінету Міністрів України.

Основними Завдання Держнаглядохоронпраці України є:

- доля у формуванні та забезпечення реалізації державної політики усфері охорони праці Щодо ПРОМИСЛОВОЇ безопасности, страхування різіків виробничоїбезопасности, а кож у Галузі Використання та охорони надр;

- здійснення державного наочний ЗА ДОДЕРЖАННЯМ законів та іншихнормативно правових актів про охорону праці в частіні Безпечна ведення робіт,державного ГІРНИЧОГО наочний, здійснення Державного управління з харчування, Щоналежать де Його компетенції, у Галузі геологічного Вивчення, використання таохорони надр;

- комплексне Управління охороною праці;

-коордінація здійснення органами віконавчої влади заходів з харчуванням безопасности,гігієні праці, виробничого середовища, інших харчуванні охорони праці.

значний роль у забезпеченні наочний та контролю належиться Державнійінспекції праці Міністерства праці та соціальної політики, створвідповідно до постанови КМ України В«Про Створення державної інспекції праціМіністерства праці В»від 2 серпня 1996 року № 906. Цією ж постановили затвердженои Положення про державну інспекцію праці.

У більшості спеціальніх законів, Що стосуються окремого інстітутівтрудового права (В«Про оплату праціВ», В«Про охорону праціВ», В«Про відпусткіВ»ТОЩО), містяться норми про контроль за ДОДЕРЖАННЯМ відповідного закону.Наприклад, відповідно до ст. 35 Закону України В«Про оплату праціВ» контроль за ДОДЕРЖАННЯМзаконодавства про оплату праці на підпріємствах здійснюють:

• МІНІСТЕРСТВО праці та соціальної політики України и Його органі.

Одним х таких органів є Державна інспекція праці Міністерства праці тасоціальної політики, Яка здійснює державний контроль за ДОДЕРЖАННЯМзаконодавства про працю на підпріємствах, в установах, органі...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок