Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Безопасность жизнедеятельности » Вплив раннього куріння на стан серцево-судинної системи в пубертатний період життя людини

Реферат Вплив раннього куріння на стан серцево-судинної системи в пубертатний період життя людини

Реферативнаробота з біології

В«Впливраннього куріння на стан серцево -судинної системи в пубертатний період життя людини В»

Виконала

Платова Дар'я

Науковийкерівник

к.б.н., доц.Паренки М.К

Місто НижнійНовгород


План

Введення

Глава 1. Морфофункціональнаорганізація серцево-судинної системи

1.1 Будова серцево - судинної системи

1.2 Функції кровоносної системи

1.3 Будова серця

1.4 Великий і малий кола кровообігу

1.5 Робота серця

1.6 Артеріальний тиск і пульс

Глава 2 Впливтютюнопаління на стан організму

Глава 3 Еволюціялюдини

3.1 Антропогенез

3.1.1 Історія формування поглядів

3.1.2 Місце людини в системі органічного світу

3.1.3 Докази походження людини від тварини

3.1.4 Рушійні сили антропогенезу

3.1.5 Палеонтологічні докази

3.1.6 Особливості та сучасні етапи еволюції людини

3.2.Половое дозрівання

Глава 4 Методика,результати дослідження та їх обговорення

Висновок

Списоклітератури

Додаток


Введення

Метою даної роботи є вивчення впливу раннього куріння настан серцево - судинної системи в період статевогодозрівання підлітків. На шляху до досягнення мети повинні бути вирішені наступнізавдання:

- вивчити теоретичний матеріал про будову серцево - судинної системи і функціях, виконуваних даною системою.

- вивчити вплив раннього куріння на стан серцево - судинної системи у пубертатний період.

- розглянути вплив раннього куріння і його вплив на стансерцево - судинної системи на практичнихдослідженнях, де в якості піддослідних виступить десять чоловік 14-15 -річного віку, п'ять з яких курить, а п'ять - веде здоровий спосіб життя.

Сучасна молодь рідко замислюється про стан не тільки свого здоров'я,але і здоров'я оточуючих людей, так як куріння в громадських місцях згубновпливає не тільки на стан курця, але також на стан поручзнаходяться так званих пасивних курців. Кожен день ми стикаємося зтютюновим димом на вулицях, в громадських місцях. Так як вдихання диму,містить продукти згоряння тютюну, зменшує вміст кисню вартеріальної крові (переносник кисню гемоглобін втрачає здатністьприєднувати кисень), викликає подразнення слизової оболонки бронхів,призводять надалі до хронічного бронхіту і поступового розвиткуемфіземи легенів (захворювання, обумовлене розширенням легеневих пухирців -альвеол). У сучасному світі все більше стає кращий молоді, вікмолодих курців іноді становить 8 - 10 років. Цим обумовлена ​​актуальністьданої роботи.

Серцево - судинна система є однією знайважливіших систем організму людини. Вона забезпечує циркуляцію крові,необхідну для виконання кров'ю транспортних функцій - доставки до тканин поживних речовин і кисню і видаленняпродуктів обміну - вуглекислого газу. Крім того,транспортуючи гормони, ферменти та інші речовини, кров об'єднує організм вєдине ціле, беручи участь у здійсненні хімічної (гуморальної) регуляції.Завдяки роботі серця як нагнітаючого насоса кров постійно перебуває вбезперервному русі.

Тому ми вирішили з'ясувати, як впливають продукти згоряння тютюну, нікотинна стан серцево - судинної системи період статевогодозрівання, і порівняти отримані результати з результатами здорової людини,активно займається спортом.

Шкода тютюнопаління настільки значний, що в останні роки в рядікраїн введені заходи, спрямовані проти тютюнопаління: заборонені рекламатютюнових виробів і їх продаж особам що не досягли 18 років. Але, на жаль, деякі продавці все одно йдуть проти правил івідпускають неповнолітнім дітям тютюнову продукцію, приносячи тим самимприбуток магазину, а так же державі і невиправдано завдаючи непоправної шкодиздоров'ю дитини.

Дана робота складається з вступу, 4глав: морфо-функціональна організаціясерцево-судинної системи, еволюція людини, вплив тютюнопаління настан організму людини, методика,результати дослідження та їх обговорення;висновок, додаток в якому представлені таблиці з результатамидосліджень.


Глава 1. Морфо-функціональна організація серцево-судинної системи

1.1 Будова серцево - судинноїсистеми

Серцево - судинна система складається з серцяі кровоносних судин з заполняющей їх рідкої тканиною - кров'ю. До складу серцево - судинної системи входить також лімфатична система, яка в своючергу складається з мереж лімфатичних капілярів, сплетень лімфатичнихсудин, лімфатичних вузлів, лімфатичних стовбурів і двох лімфатичнихпроток. Кровоносні судини поділяються на артерії, артеріоли, капіляри і вени.Артерії несуть кров від серця до тканин; вони послідовно деревовидно гілкуютьсяна більш дрібні судини і, нарешті, перетворюються в артеріоли, які, в свою чергу,розпадаються на систему найтонших судин -капілярів. Від капілярів починаються дрібні вени, які поступово зливаютьсяміж собою і укрупнюються. До серця кров притікає по найбільшим венах.Кількість крові, що протікає через орган, регулюється артериолами, які повизначенням великого російського фізіолога І. М. Сєченова, відіграють рольсвоєрідних В«кранів кровоносної системиВ». ВЗалежно органу артеріоли можуть то звужуватися, то розширюватися, змінюючи тимсамим кровопостачання органів і тканин.

Уявлення про судинах і серці було далеко не завжди таким, як зараз.У давнину вважалося, що кров знаходиться тільки у венах, а в артеріях - вдихуване людиною повітря. Найбільшою подією вмедичній науці стало відкриття кровообігу англійським фізіологом ВільямомГарвея в 1628 році. Він вперше вказав на те, щосерце нагнітає в судини кров, яка В«надсилається у все тіло, проникає ввени і пори тканини і тече назад через вени в праве передсердя В». Останньоюдеталлю, що призвела до сучасного поданням про будову серцево - судинної системи, було відкриття капілярів італійськимвченим М. Мальпігі в 1661 році.

Артеріїявляють собою циліндричної форми еластичні трубки. Стінка їх складається зтрьох шарів (оболонок) - зовнішнього, середнього і внутрішнього.Зовнішня оболонка - інтиму, утворена сполучноютканиною, середня - м'язова - складається з гладком'язових клітин і еластичних волокон,додають стінці судини еластичність і пружність. Гладка внутрішня оболонкавистилає посудину зсередини і покрита з боку просвіту плоскими клітинамиендотелію. Ендотелій не тільки забезпечує потік крові і підтримує її врідкому стані, але і в капілярах деяких органів вловлює з кровішкідливі речовини і зважені частки (напр. бактерії) і знешкоджує їх.

Відня маютьоднакову будову з артеріями, проте стінки їх набагато тонше артеріальних,вони легко розтяжним і можуть спадати і не завжди містять гладком'язовіклітини. У зв'язку з цим вени бувають двох типів - безмишечного і м'язового. Внутрішня оболонка вен утворює складки вяк кишень - клапани, які розташовуються подва через певні проміжки і перешкоджають зворотному току крові. Всівени, за винятком самих великих, за рахунок численних бічних відгалужень(Анастомозів) утворюють сплетіння зовні або всередині органів, що даєможливість для перерозподілу крові. У просвіті багатьох вен видно півмісяцевіклапани - складки внутрішньої оболонки, якірозташовуються один проти одного і перешкоджають зворотному току крові. Особливобагато клапанів в нижніх кінцівках. Венозний кровотік здійснюється пасивноі однонаправлені, знизу вгору і з поверхневих вен у глибокі.

Артеріальна система відповідає загальному плану будови тіла. Так, там, де скелеткінцівки складається з однієї кістки, що представляє нерухому опору для посудини,мається одна основна (магістральна) артерія (на плечі - плечова кістка і плечова артерія). Там, де опорою служатьдві кістки (передпліччя, гомілка), є по дві магістральні артерії. Якрозгалуження артерій, так і галузі венозних стовбурів з'єднуються між собою,утворюючи артеріальні або венозні соустя -анастомози.

1.2 Функції серцево - судинноїсистеми

Серцево - судинна система за...


Страница 1 из 6Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок