Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Безопасность жизнедеятельности » Дії персоналу аеропорту при загрозі терористичного акту

Реферат Дії персоналу аеропорту при загрозі терористичного акту

Реферат виконав: к-т групи Д-23-1 Іванов І. А.

Ульяновське вище авіаційне училище ЦивільноїАвіації (інститут)

Ульяновськ 2000

Поняття про тероризм.

Терористичнаактивність за останні 20 років різко зросла в багатьох регіонах світу і загрожуєстати глобальною загрозою. Терористичні угруповання екстремістського толкуберуть на озброєння методи, властиві перш лише мафіозним структурам. Всічастіше терористичні акції використовуються як спосіб тиску на уряд, суспільство,політичних супротивників.

Особливопривабливі для терористів об'єкти транспорту, як найбільш вразливі попорівнянні з іншими. Теракти на транспорті, як правило, супроводжуютьсявеликими жертвами, часто паралізують діяльність найважливіших сфер економіки, викликаютьвеличезний резонанс, дестабілізують становище в суспільстві.

СловоВ«ТерорВ» в перекладі з латинської означає В«жахВ». До теперішнього часу ще невироблено загальноприйнятого визначення слова В«тероризмВ» і, перш за все, зправових позицій. Остаточно не встановлені причини та умови, що сприяютьтероризму, без цього боротьба з міжнародним тероризмом безперспективна.

Тероризм- Навмисне та ощадливе використання погрози застосування насильства з метоюдосягнення політичних, економічних, ідеологічних, релігійних та іншихцілей.

Тероризм- Це символічний акт або дія для надання впливу на політичний ладкраїни з тим, щоб політичні круги держави змінили свій підхід дополітичної діяльності.

Федеральнимзаконом Російської Федерації В«Про боротьбу з тероризмомВ» від 25.07.2023 № 130-ФЗвизначено, що: В«Тероризм - насильство або загроза його застосування щодофізичних осіб або організацій, а також знищення (пошкодження) або загрозазнищення (пошкодження) майна та інших матеріальних об'єктів, що створюютьнебезпеку загибелі людей, заподіяння значної майнової шкоди чинастання інших суспільно небезпечних наслідків, здійснювані з метоюпорушення громадської безпеки, залякування населення, або наданнявпливу на прийняття органами влади рішень, вигідних терористам, абозадоволення їх неправомірних майнових і (або) інших інтересів;посягання на життя державного чи громадського діяча, вчиненев цілях припинення його державної або іншої політичної діяльності абоз помсти за таку діяльність; напад на представника іноземноїдержави або співробітника міжнародної організації, що користуютьсяміжнародним захистом, а так само на службові приміщення або транспортнізасоби осіб, які користуються міжнародним захистом, якщо це діяння скоєно уцілях провокації війни чи ускладнення міжнародних відносин В».

Історія тероризму

Тероризм,як явище людського життя, відомий давно. У першому столітті нашої ери в Іудеїдіяла секта сикаріїв (сика - кинджал, короткий меч), ​​нищилапредставників єврейської знаті, які співробітничали з римлянами. Фома Аквінський іотці християнської церкви допускали ідею вбивства правителів, ворожих народові.

Всередні віки представники мусульманської секти ассошафінов вбивали префектів ікаліфів. У ці ж часи політичний терор практикували деякі таємнісуспільства в Індії та Китаї.

В1848 німецький теоретик Карл Гейнцген доводив, що вбивство застосовне вполітичній боротьбі і що фізична ліквідація сотень і тисяч людей може бутивиправдана, виходячи з В«вищих інтересівВ» людства. Гейнцгена вважаютьосновоположником теорії сучасного тероризму. У його роботах можна знайтичимало ідей, співзвучних ідеологічним поглядам сучасних терористів.

КарлГейнцген писав, що В«... силі й дисципліні реакційних військ потрібнопротиставити таку зброю, за допомогою якого невелика група людей можестворити максимальний хаос В». Гейнцген закликав використовувати отруйний газ, ракети,а також рекомендував шукати нові засоби знищення. Це і є такзвана В«філософія бомбиВ», яка з'явилася в XIX столітті, але її витокипочинаються з виправдання вбивства тиранів на зорі нашої ери і Юдеї, в країнахСходу і Азії, в Греції та Римській імперії.

КонцепціяВ«Філософії бомбиВ» отримала подальший розвиток і вдосконалення в В«теоріїруйнування В»Бакуніна. Він відстоював в сноіх наукових роботах думка про визнаннялише однієї дії - руйнування. В якості засобу боротьби Бакунін пропонувавотрута, ніж і мотузку.

В«Революціонери,- Вважав Бакунін, - повинні бути глухими до стогонів приречених і не йти ні наякі компроміси. Російська грунт повинна бути очищена вогнем і мечем В».

ДоктринаВ«Пропаганди дієюВ» була висунута анархістами в 7 ()-і роки. Суть її в тому, щоне слова, а тільки терористичні дії Можуть спонукати маси до тиску науряд.

Цяж думка проходить і у Кропоткіна, коли він визначає анархізм як В«постійнезбудження за допомогою слова усного та письмового, ножа, гвинтівки і динаміту В».

Тероризмстає постійним чинником суспільного життя, починаючи з другої половиниXIX століття. Його представники:

радикальнінаціоналісти Ірландії та Македонії;

націоналістиі анархісти Італії та Іспанії;

російськінародники;

анархістиФранції 90-х років;

расистиСША.

Допершої світової війни тероризм вважався знаряддям лівих. Тим не менш, до ньоговдавалися індивідуалісти без політичних платформ, так само націоналісти, далеконе лівих соціалістичних орієнтації.

Післязакінчення першої світової війни тероризм взяли на своє озброєння правінаціонал-сепаратисти і фашисти (Німеччина, Франція, Угорщина), націоналістиВ«Залізної гвардіїВ» (Румунія). Найбільшими терактами того часу булиполітичні вбивства Карла Лібкнехта і Рози Люксембург в 1919 році, югославськогокороля Олександра і французького прем'єр-міністра Барту в 1934 році.

Іоснові цих рухів лежать різні ідеологічні платформи, але фактично і тіта інші керуються положеннями доктрин В«філософії бомбиВ» і В«пропагандидією В».

Впочатку XXI століття нічого не змінилося в природі тероризму. Більш того, тероризмтепер - спектр найрізноманітніших явищ, починаючи від політичних вбивств ікінчаючи масовою загибеллю людей в полум'ї громадянських воєн.

Іякщо для російських народовольців, первомартовцев і Ессер вчинення теракту це,безумовно є акт самопожертви (самознищення), то для націоналістів, расистів,фашистів, В«червоних бригадВ» - акт самоствердження.

ФашистськаНімеччина на очах у всього світу розтоптала Чехословаччину і Польщу. Було дано уроквсій Європі, та й світу. Багато капіталістичні держави поспішили виявитилояльність до сусіда - бандиту. Що поробиш - бандит сильний.

Усучасного тероризму одна з основних цілей - захоплення політичної влади.

Заданими незалежних міжнародних організацій тільки за одне десятиліття (з 1970по 1980 рік.) в світі скоєно 8114 терористичних актів. Тисячі людей сталижертвами розгнузданого насильства бандитів. Однак 80-і роки виявилися незмірно більшжорстокими. Тільки за перші 5 років, з 1980 по 1985 рік, кількість терактівподвоїлося. І далі їх кількість неухильно зростає: в 1986 році - 774, у 1987 році - 832,у 1988 році - 856.

Єта інші угруповання в різних країнах і навіть створена корпорація міжнародноготероризму. Як правило, кожна терористична група має свою програму імета.

ДоНаприклад, терористична група Фатах (Абу-Нідал) поклялася знищуватиамериканських лідерів, має своє віросповідання, члени присягають на вірністьугрупованні.

Врізних країнах існують свої школи підготовки терористів, які позрозумілих причин не рекламуються. Що стосується методики проведення операції, томета визначає засоби й шляхи її досягнення. Під конкретну акцію конкретнимчином готуються конкретні люди.

Основначастина терактів, що закінчилися трагічним результатом, відноситься до ХХ і XXI століть.За останні два десятиліття жертвами тероризму стали більше 30-тидержавних діячів країн світу.

ВФедеральному законі Російської Федерації В«Про боротьбу з тероризмомВ» від 25.07.1998№ 130 - ФЗ наведені основні терміни та визначення в галузі терористичноїдіяльності.

...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок