Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Транспорт » Організація перевезення вантажів залізничним транспортом

Реферат Організація перевезення вантажів залізничним транспортом

Категория: Транспорт

Курсоваробота

З дисципліни"Організація і технологія торгівлі"

На тему "Організація перевезення вантажів залізничним транспортом"

перевезеннявантаж залізничний документ


Зміст

Введення

1.Теоретіческая частина

1.1 Організація перевезеньвантажів

1.2 Характеристикарухомого складу

1.3 Характеристика відправок

1.4 Планування перевезень

1.5 Маркування вантажів

1.6 Навантаження вантажів,пломбування вантажів

1.7 Документальнеоформлення перевезень

1.8 Операції, що виконуютьсяпісля прибуття вантажу на адресу вантажоодержувача

1.9 Відповідальність залізноїдороги і клієнтури з перевезень вантажів

2.Практіческая частина наприкладі діяльності торговельного об'єкта

Висновок

Список використаноїлітератури

ДодаткаВведення

Основнимизавданнями транспорту є більш повне забезпечення потреб вантажовласниківі всього населення в перевезеннях.

Вантажністанції залізниць і примикають до них під'їзні шляхи промислових підприємстввідіграють важливу роль у процесі доставки вантажів від місць виробництва до місць споживання.Постійне вдосконалення технології їх роботи є одним з основних умовуспішної перевезення вантажів на залізничному транспорті.

Ворганізації перевізного процесу провідна роль належить інженерам шляхів сполучення.У сучасних умовах від працівників транспорту потрібен високий рівень знаньорганізації виробництва.

Провіднуроль ж/д транспорту в загальній транспортній системі визначає порівняно низькасобівартість, масовість, універсальність, регулярність, надійність і швидкістьперевезень, повсюдність розташування мережі, можливість доставки вантажів від складувантажовідправника до складу вантажоодержувача. Ж/д транспорт працює безперервно вплині року і доби, здійснюючи масову перевезення палива, металів, лісу, будівельнихматеріалів, добрив, зерна та багатьох інших вантажів всіх галузей економіки, забезпечуючинормальне функціонування виробництва, життєдіяльність людей в містах і сільськіймісцевості.


1.Теоретіческаячастина

Ж/дтранспорт забезпечує єдність економічного та стратегічного простору країни,є інтегруючим і державно утворюючим сектором і стабілізуючим факторомекономіки. У нових соціально-економічних умовах основним завданням ж/д транспортує транспортне обслуговування вантажовідправників, вантажоодержувачів, населення,інших фізичних та юридичних осіб.

Вданий час потрібно не тільки перевезти вантаж і витримати термін його доставки,але й здійснювати транспортне обслуговування по різних класах якості, мінімізуючивтрати при перевезенні та витрати на них. Для цих цілей необхідно застосовувати зручнідля вантажовідправників і вантажоодержувачів технології перевізного процесу, здійснюватиперевезення з підвищеними швидкостями, оптимально узгоджувати ритми роботи постачальників,споживачів, ж/д транспорту та час доставки вантажів для конкретних вантажовідправниківі вантажоодержувачів, забезпечувати повноту і якість наданих послуг.

Завданнямимоєї курсової роботи я визначила:

1.Організація перевезень вантажів.

2.Характеристика рухомого складу.

3.Характеристика відправок.

4.Планування перевезень.

5.Маркування вантажів.

6.Навантаження вантажів, пломбування вантажів.

7.Документальне оформлення перевезень.

8.Операції, що виконуються після прибуття вантажу на адресу вантажоодержувача.

9.Відповідальність залізниці і клієнтури з перевезень вантажів.

1.1 Організаціяперевезень вантажів.

Перевезення вантажівзалізничним транспортом організовується на договірних засадах.

Форми заявокна перевезення вантажів, порядок заповнення і подання цих заявок, їх виконаннята обліку встановлюються правилами перевезень вантажів. За домовленістю з вантажовідправникомБілоруська залізниця може встановлювати інший порядок подання заявокна перевезення вантажів.

Білоруськазалізниця, її підприємства не мають права відмовити в прийомі заявки на перевезеннявантажів за наявності необхідних умов і можливостей для їх транспортування.Підприємства Білоруської залізниці зобов'язані забезпечувати своєчасну подачувагонів на всі пункти навантаження відповідно до прийнятої заявкою на перевезення вантажів.

Перевезення вантажівздійснюються маршрутними, груповими, вагонними, контейнерними і дрібними відправками.Умови перевезень вантажів зазначеними видами відправок визначаються правилами перевезеньвантажів.

На підставімісячних заявок вантажовідправників Білоруська залізниця, її підприємства визначаютьпотреба в рухомому залізничному складі на наступний календарний місяць.У місячних заявках при необхідності вказуються також обсяги навантаження вантажів маршрутамиіз зазначенням залізничних станцій їх вивантаження або розпилення. Вантажовідправникиможуть формувати маршрути з однорідних і різнорідних вантажів. До перевезення маршрутамипред'являються сільськогосподарські машини, автомобілі, нафтопродукти, добрива,хімікати, промислова сировина, вогнетриви, зерно, цукрові буряки, будівельні таінші масові вантажі.

Начальник залізничноїстанції спільно з вантажовідправником не пізніше 3 днів до початку виконання заявкина перевезення вантажів уточнює кількість необхідних вагонів, контейнерів по днях,родами вантажів, а при перевезенні в міжнародному залізничному сполученні - і по залізнихдорогам призначення. Зазначені дані заносяться в облікову картку.

Виконання місячноїі додаткової заявок вантажовідправника на перевезення вантажів враховується в обліковійкартці. Форма та правила заповнення облікової картки встановлюються правиламиперевезень вантажів.

ПідприємстваБілоруської залізниці в разі неподання з їх вини вагонів, контейнерів длявиконання заявки на перевезення вантажів зобов'язані на вимогу вантажовідправників виділитиїх для поповнення недовантаження протягом наступного месяца.Порядок заповнення недовантажень,допущених з вини підприємств Білоруської залізниці, по вантажах, перевезенняяких заявлялася під внутрішньореспубліканському залізничному сполученні, встановлюєтьсяначальником залізничної станції за погодженням з відправниками вантажу, по вантажах,перевезення яких заявлялася в міжнародному залізничному сполученні, - Білоруськоїзалізницею за погодженням з відправниками вантажу, залізницями іншихдержав, підприємствами і організаціями інших видів транспорту. При порушенні погодженогопорядку заповнення недовантажень підприємства Білоруської залізниці за неподаннявагонів, контейнерів і вантажовідправник за непред'явлення вантажів до перевезення несутьвідповідальність, встановлену пунктом 110 цього Статуту. Начальник залізничноїстанції за погодженням з вантажовідправником може згущати подачу вагонів та контейнерівпід навантаження для формування маршрутів і укрупнення перевезень, а також для заповненнянедовантажень. Надання вагонів, контейнерів під навантаження за додатковими замовленнямиздійснюється за плату, зазначену в Тарифному керівництві. Начальник Білоруськоїзалізниці за клопотаннями вантажовідправників має право в залежності від наявностітранспортних засобів здійснювати виділення вагонів, контейнерів під навантаження пододатковими замовленнями без стягнення плати за їх надання. Начальник Білоруськоїзалізниці за плату, зазначену в Тарифному керівництві, може дозволити за клопотаннямивантажовідправників:

вихід належатьїм транспортних засобів на залізничні колії підприємств Білоруської залізницідороги; зміна передбаченої місячної заявкою залізничної станції відправленнявантажу. Начальник відділення Білоруської залізниці за плату, зазначену в Тарифномупосібнику, можуть дозволити за клопотаннями вантажовідправників: внутрішньостанційні(В межах одного тарифного пункту) перевезення вантажів; зміна пе...


Страница 1 из 7Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок