Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Транспорт » Організація роботи зон ТО і ТР акумуляторного ділянки автотранспортного цеху

Реферат Організація роботи зон ТО і ТР акумуляторного ділянки автотранспортного цеху

Категория: Транспорт

Організаціяроботи зон ТО і ТР акумуляторного ділянки автотранспортного цеху, ГАЗ - 3110.


Введення

Автомобільний транспорт нашої країни розвивається швидкими темпами.Автомобільна промисловість, безперервно вдосконалюючи свою продукцію,забезпечує народне господарство різноманітними перевізними засобами. Прицьому різко зростає частка спеціалізованого рухомого складу іавтомобільних поїздів.

В даний час створюються автотранспортні підприємства,дозволяють поліпшити показники використання виробничих площ іобладнання за рахунок застосування ефективних засобів діагностики, механізації таавтоматизації виробничих процесів і впровадження новоговисокопродуктивного обладнання.

Ремонт автомобілів виробляється, головним чином, агрегатнимметодом з механізацією заміни агрегатів на спеціалізованих постах. У зв'язку зцим все більш важливе місце в підготовці фахівців з експлуатаціїавтомобільного транспорту займають питання проектування відповіднихпідприємств. Зараз автомобільної галузі потрібні фахівці, якіздатні проектувати автотранспортні підприємства для конкретно заданихумов. Інженер повинен бути готовий до проектування не тільки спеціалізованого,але й універсального автотранспортного підприємства.

З розвитком автомобільного транспорту пов'язана не тільки проблемазайнятості населення, але й проблеми існування цілого ряду галузейвиробництва. Є підстави вважати, що автомобіль і надалі буденадавати великий вплив на всі сторони життя.

Масове його застосування буде і надалі зумовлюватиме успіхрозвитку економіки. Таким чином, проблема автомобілізації стала проблемоюсоціальної. Використання передового досвіду тут може дати народному господарствучималий ефект.

Виконання дипломного проекту по реконструкції автотранспортнихпідприємств дозволяє студенту отримати навик до реконструкції підприємств. Впроекті обучаемому представляється можливість самостійно розробити оригінальнеі раціональне рішення. При розробці ділянки студент отримує досвід з підборуобладнання та розстановці його на ділянці.

Результатом виконання дипломного проекту є застосуванняотриманого навику в подальшій виробничій діяльності при роботі вавтомобільної промисловості.


1. Характеристика АТП і об'єкта проектування

Автотранспортний цех призначений для задоволення потребзаводу в послугах автомобільного транспорту.

Основні напрямки діяльності АТЦ:

-матеріально-технічнепостачання;

-внутрішньозаводськіперевезення;

-ремонті технічне обслуговування рухомого складу, закріплених за іншими цехамизаводу (15 од.);

-іншіавтоперевезення (обслуговування культурно-масових заходів, послуги працівникамзаводу і стороннім організаціям);

-пасажироперевезення(Доставка працівників заводу від місця проживання до місця роботи і назад, атакож вивезення людей на лижну базу і т.д.).

Штатний кількість працівників автотранспортного цеху - 93людини, з них:

-водіїв69 осіб;

-ремонтнихробочих 16 осіб;

-підсобно-допоміжнихробочих 3 особи;

-ІТП іслужбовців 5 чоловік.

АТЦ працює в одну зміну тривалістю 8 годин прип'ятиденному робочому тижні. Виняток становлять водії автобусів, а такожвантажних автомобілів, які виконують внутрішньозаводські перевезення для забезпеченняінших цехів заводу - дві зміни по 8 годин при п'ятиденному робочому тижні.


2. Розрахунково-технологічний розділ

2.1 Умовні позначення, прийняті для технологічного розрахунку

технічний готовністьавтомобіль діагностика

Аі - списочно (інвентарна) кількість автомобілів;

Lcc - середньодобовий пробіг автомобілів;

L Н 1 (2) - вихідна періодичність першого (другого ) ТО;

L 1 (2) - розрахункова (скоригована) періодичністьпершого (другого) ТО;

t Н Е.О (1,2) - вихідна трудомісткістьщоденного (першого, другого) ТО;

t Е.О (1,2) - розрахункова (скоригована) трудомісткістьщоденного

(першого, другого) ТО;

L Н КР - вихідна норма міжремонтного пробігу (пробігудо КР);

L КР - розрахункова (скоригована) норма міжремонтного пробігу(Пробігу до КР);

d Н ТО і ТР - вихідна норма днівпростою в ТО і ТР на 1000 км пробігу;

d ТО і ТР - розрахункова (скоригована) норма днівпростою в ТО і ТР на 1000 км;

d КР - дні простою автомобіля в КР.

t Д1 (Д2) - трудомісткість загальної (поелементної)діагностики;

t Н ТР - вихідна питома трудомісткість ТР;

t ТР - розрахункова (скоригована) питома трудомісткість ТР;

K 1 - коефіцієнт коригування, що враховує категорію умовексплуатації;

До 2 - коефіцієнт коригування, враховує модифікаціюрухомого складу та організацію його роботи;

До 3 - коефіцієнт коригування, враховуєприродно-хімічні умови;

До 4 , К Вў 4 - коефіцієнткоригування, враховує пробіг рухомого складу з початку експлуатації;

До 5 - коефіцієнт коригування, враховуєрозміри АТП і кількість технологічно сумісних груп рухомого складу;

а т - коефіцієнт технічної готовності автомобілів;

D е. - кількість днів експлуатації автомобіля;

S L г - річний пробіг автомобілів;

N eo (1,2) - річна програма щоденних (перше,других) ТО;

N УМР - річна програма збирально-мийних робіт;

N d -1 ( d -2) - річна програмазагальної (поелементної) діагностики;

Т єо (1,2) - річна трудомісткість щоденного (першого,другого) ТО;

Т д-1 (д-2) - річна трудомісткість загальної (поелементної)діагностики;

Т сс - річна трудомісткість СО;

Т пост.тр - річна трудомісткість постових робіт ТР;

Т тр (цех) - річна трудомісткість цехових робіт ТР;

Р шт - штатний (списочное) кількість робітників;

n ТО - кількість постів у зоні ТО;

J n - такт поста;

J л - такт лінії;

R - ритм виробництва;

n Л - кількість ліній;

n ТР - кількість постів у зоні ТР;

Dmo і тр - кількість днів простою автомобіля в ТО і ТР;

D кр - кількість днів простою автомобіля в КР;

a І - коефіцієнт використання, автомобілів;

D p г - кількість днів роботи в році автомобілів;

До і - коефіцієнт зниження використання технічно справних

автомобілів з організаційних причин;

n Д1 (Д2) - кількість постів загальної (поелементної)діагностики.


2.2 Вибі...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок