Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Строительство » Проектування і організація будівництва нової залізниці

Реферат Проектування і організація будівництва нової залізниці

Категория: Строительство

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВАНОВОЇ ЗАЛІЗНИЦІ


Введення

Виконання робіт з будівництва залізниць у встановленітерміни необхідно здійснювати відповідно до сучасною системоювиробничого календарного планування. Одним з найбільш важливих елементіввиробничого календарного планування є складання проектуорганізації будівництва (ПОБ) на кожен самостійний етап будівництвазалізниці, без виконання якого неможливо приступити до виконанняробіт наступного етапу. Таким етапом, зокрема, може бути підготовчийперіод, що створює передумови для початку робіт основного періоду. ПОСскладається і на готову складову частину залізниці, - таку частину,яка могла б приносити дохід будівельної організації. Це може бутибудівельний шлях, придатний до тимчасової експлуатації; пристанційне селищез постійних будівель, в якому може бути розмішений будівельний персонал, іін Основне завдання розробки ПОС - ув'язка діяльності генпідрядних тасубпідрядних організацій в досягненні єдиної мети - завершення робітпідготовчого і якнайшвидшого періоду, основного уведення залізниці вексплуатацію. Реалізується це при складанні календарного графіка організації робіт,який являє собою комплексний потік, що складається з ряду взаємопов'язанихоб'єктних і спеціалізованих потоків.

Серед основних робіт, виконаних при будівництві залізнихдоріг, роботи по спорудженню залізничної колії займають особливе місце. Яквідомо, будівництво залізничної колії включає споруду водопропускнихспоруд, земляного полотна, укладання та баластування колії. Нормальнапослідовність виконання цих робіт визначена наступним умовою: позакінчення будівництва водопропускних споруд здійснюються земляніроботи, після завершення яких ведеться укладання колії і наступна за неюбаластування. Таким чином формується комплексний потік, всі роботи якоговзаємопов'язані єдиними темпами.

З досвіду будівництва Байкало-Амурської магістралі, лініїТюмень-Сургут-Уренгой, темпи комплексного потоку визначаються темпом укладанняшляху, після якої починається робочий рух поїздів. Він складав приблизно140-160 км/год.


1.Визначенняобсягів основних робіт Визначення обсягу земляних робіт

Підрахунок обсягів робіт по спорудженню земляного полотна головногошляхи проводився помассівно по середнім оцінкам з використанням таблиць,складених за прийнятим типовим профілям для різних умов рельєфу,геології та положення проектної лінії (виїмка, насип).

Результати розрахунку обсягу земляних робіт по головному ходу поприйнятому варіанту (варіант 2) зведені в таблицю 10 *

Визначення категорії трудомісткості будівництваі рельєфу місцевості

Середній покілометровий обсяг земляних робіт по головному ходу шляхи:

будівельний земляні роботи дорога

де Q З.Р. - загальний обсяг земляних робіт, тис. м 3 ;

z - довжина ділянки залізниці, км.

Для варіанту 1 отримано:

Згідно отриманим значенням середнього покілометрового обсягуземляних робіт категорія трудності будівництва по варіанту 2 - II.

Визначення обсягів робіт з будівництва малихштучних споруд

Довжину труб будемо визначати за формулою:


де В-ширина основної площадки земляного полотна,

В = 7,6 м;

m - крутість укосу,

m = 1,5 м;

Н н - висота насипу по осі споруди;

d - розмір отвору.

Визначення обсягів робіт по спорудженню верхньогобудови колії

Довжина станційних колій визначається за формулою:

L c = 0,3 В· L гл.путей ,

L гл.путей = L профілю + 0,5 L пр.отпр. , км

Отримаємо:

L гл.путей = 29,0 + 0,5 в€™ 0,85 = 29,425 км.

L c = 0,3 В· 29,425 = 8,8 км;

Кількість стрілочних переводів визначається за формулою:

Р = 0,8 В· L гл.путей ,

Р = 0,8 В· 29,425 = 24 стрілочних переводи.

Обсяг піщаного і щебеневого баласту визначається за формулою:

,

,

де - норма витратпіщаного і щебеневого баласту на 1 км головних колій, 1 кмстанційних колій і на 1 стрілочний перевід.

;;.


, - коефіцієнт втрат дляпіщаного і щебеневого баласту.

=1,08; = 1,05.

Підставивши всі значення, отримаємо:

W п = (1080 В· 29, 425 + 1080 В· 8,8) В· 1, 08 = 44,8 тис.м 3

W щ = (2700 В· 29, 425 + 60 В· 24) В· 1, 05 = 84,9 тис.м 3

2. Побудова схеми організації будівництва

У курсовому проекті при проектуванні схеми організаціїбудівництва за провідну роботу приймається одна з робіт по спорудженнюверхньої будови колії.

t ву = t y ====, дн.,

де t ву - тривалість провідною роботи,

t y - тривалість укладання рейкошпальної решітки,

- тривалістьбаластування на пісок,

- тривалістьбаластування на перший шар щебеню,

- тривалістьбаластування на другий шар щебеню,

Т доп - загальна тривалість робіт по спорудженнюверхнього будові шляху,

I - часовий інтервал між укладанням і баластування колії,

I = 5 дн.

Загальна тривалість робіт по спорудженню верхньої будови коліївизначається за формулою:


де - норма витратпраці на спорудження 1 км ВСП,

= 1000 чел.-дн./км,

L гл - довжина головних колій, км,

N доп - чисельний склад робітників, які виконують роботи зі спорудженняверхньої будови колії, чол.

N доп = 300 чол.,

1,4 - коефіцієнт переведення робочих днів у календарні.

Отримаємо

t ву = t y ====

Тривалість підготовчого періоду Т пп визначаєтьсяв залежності від категорії трудомісткості будівництва.

Т пп = 2,0 міс. - Для II категорії трудомісткостібудівництва.

У курсовому проекті при побудові схеми організації будівництватермін розгортання фронту робіт по споруді малих штучних спорудприйнятий рівним 1 місяцю.

Загальний термін будівництва малих штучних спорудвизначається за формулою:

де - норма витратпраці на спорудження 1 км залізниці по спорудженню малих штучнихспоруд,

= 640 чел.-дн./км- Для III категорії труднощі будівництва,

N ИССО - чисельний склад робітників, що виконують роботи по споруді малихштучних споруд,

N ИССО = 250 чол.

Отримаємо

Тривалість земляних робіт визначається за формулою:

де Q З.Р. - сумарний обсяг земляних робіт;

0,8 - враховує використання грунтів виїмок в насипах;

П м.к. - продуктивність механізованої колони,виконує роботи по спорудженню земляного полотна,

П м.к. = 1500 тис. м 3 /рік;

n - число механізованих колон

n = 2.

Отримаємо

У курсовому проекті приймаємо, що балластіровочние роботи на пісокі щебінь виконуються однією балластіровочной колоною.

Час заключного періоду:

Т зп = Т пп = 2,5 міс.

Споруда будівель і споруд на станціях 4-5 місяців, нароз'їздах - 2-3 місяці.

Тривалість споруди малих мостів 2-3 місяці, середніхмостів - 4-6 місяців.

3. Визначення тривалості основних робіт Визначення тривалості робіт по споруді малихштучних споруд

Розрахунок тривалості робіт по споруді малих штучнихспоруд зведений в таблицю 3.

Визначення тривалості земляних робіт

Відомість розподілу земляних мас


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок