Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Социология » Аналіз теоретичних основ застосування ІТ-технологій в професійній реабілітації інвалідів та розробка шляхів їх вдосконалення

Реферат Аналіз теоретичних основ застосування ІТ-технологій в професійній реабілітації інвалідів та розробка шляхів їх вдосконалення

Категория: Социология

Міністерство науки іосвіти РФ

ГОУ ВПО В«Магнітогорськийдержавний університет В»

Соціальний факультет

Кафедра теорії таметодики соціальної роботи

Курсова робота

Аналіз теоретичнихоснов застосування I Т-технологійв професійної реабілітації інвалідів і розробка шляхів їх вдосконалення

Магнітогорськ, 2011


ЗМІСТ

професійнареабілітація інвалід

ВСТУП

ГЛАВА I.Теоретичних основ досліджуваної проблеми

1.1Поняттяі сутність професійної реабілітації інвалідів

1.2Рольінформаційних технологій у професійній реабілітації інвалідів

Висновки по Главі I

РОЗДІЛ II.ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ досліджуваної проблеми

2.1 Досвід використання нових інформаційнихтехнологій у професійній реабілітації інвалідів

2.2 Результати емпіричного дослідження

2.3 Розробка моделі відділення професійної реабілітаціїінвалідів

Висновки по Главі II

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК


ВСТУП

Проблемисоціалізації, соціальної реабілітації, професійного становлення,працевлаштування інвалідів в умовах сучасної Росії дуже актуальні. Цепояснюється в першу чергу тим, що чисельність людей з різнимивідхиленнями і обмеженнями життєдіяльності зростає. Щорічно визнаютьсяінвалідами близько 3,5 млн. чоловік, у тому числі понад 1 млн. - вперше.

Інвалідністьявляє собою соціальний феномен, уникнути якого не може жоднеспільнота, і кожна держава відповідно рівню свого розвитку, пріоритетіві можливостям формує соціальну та економічну політику щодоінвалідів.

Необхідновідзначити, що однією з найважливіших форм входження інвалідів у соціум є їхтрудова діяльність. Нове законодавство щодо інвалідів, їхпрофесійного становлення, трудової зайнятості досить прогресивно,орієнтується на загальновизнані міжнародні стандарти. Однак на практиціреалізація основних напрямів становлення інваліда - професійнеорієнтування, навчання, працевлаштування, - має багато проблем.

Вданій роботі ми спробуємо визначити, які проблеми насправді є першоряднимидля людей з обмеженими можливостями, а також з'ясувати, з якими труднощамиїм доводиться стикатися в процесі працевлаштування та пошуку підходящоїроботи.

Такимчином, об'єктом дослідження є люди з обмеженими можливостями ввіці від 18 до 55 років.

Предметомдослідження виступає процес професійної реабілітації людей зобмеженими можливостями у віці від 18 до 55 років.

Метоюдослідження виступає вивчення теоретичних основ застосування інформаційнихтехнологій (ІТ) в професійної реабілітації інвалідів і розробка шляхіввдосконалення професійної реабілітації інвалідів.

Длядосягнення поставленої мети необхідно виконати ряд завдань:

-вивчити наукову літературу з даної проблеми;

-визначити роль інформаційних технологій у процесі професійноїреабілітації;

-узагальнити досвід використання інформаційних технологій у процесіпрофесійної реабілітації;

-розробити анкету та провести емпіричне дослідження;

-розробити модель відділення професійної реабілітації людей зобмеженими можливостями.

Гіпотеза:процес професійної реабілітації буде більш якісним і ефективним,якщо:

1)будутьстворено спеціалізовані центри або відділення професійної реабілітаціїінвалідів;

2)впроцесі професійної реабілітації будуть використані нові інформаційнітехнології.

ВЯк методи дослідження будуть використані наступні: аналіз науковоїлітератури, узагальнення досвіду, анкетування, моделювання, спостереження, бесіда.

Базоюдослідження виступає Комплексний центр соціального обслуговування населенняАгаповского району.

Практичназначимість роботи полягає в тому, що результати можуть бути використані впроцесі професійної реабілітації людей з обмеженими можливостями.

Вструктуру роботи входять: вступ, два розділи, висновки по главах, висновок,список літератури і додаток.


РОЗДІЛ I .Теоретичних основ досліджуваної проблеми

1.1 Поняття і сутність професійної

реабілітації інвалідів

Щобговорити про професійну реабілітацію інвалідів, необхідно, перш за все,розглянути такі поняття як В«інвалідністьВ» і В«інвалідВ» в сучаснійтрактуванні, оскільки історично дані поняття в Росії зв'язувалися зпоняттями В«непрацездатністьВ» і В«хворийВ». Причиною цього виступало те, щофахівці довгий час розглядали поняття В«інвалідністьВ», відштовхуючисьпереважно від біологічних передумов, розцінюючи її виникнення восновному як наслідок несприятливого результату лікування. Соціальна сторонапроблеми, в свою чергу, була звужена до непрацездатності, як основномупоказнику інвалідності.

ВНині інвалідність розглядають як перешкоди або обмеженнядіяльності людини, з фізичними, розумовими, сенсорними або психічнимивідхиленнями. Однак існує й інше визначення інвалідності: цепорушення або відсутність будь-якої з функцій людського організму (7, с.59).

Щостосується визначення поняття В«інвалідВ», то, згідно ФЗ В«Про соціальний захистінвалідів в Російський Федерації В», їм виступає особа, яка має порушенняздоров'я зі стійким розладом функцій організму, обумовленезахворюваннями, наслідками травм або дефектами, що призводить до обмеженняжиттєдіяльності та викликає необхідність його соціального захисту (33).

Вданій роботі ми будемо дотримуватися визначення, згідно з яким,інвалідами визнаються не тільки особи, у яких знижена або втраченапрацездатність, але і особи, які мають інші обмеження життєдіяльності(Самообслуговування, спілкування, пересування, навчання).

Якщорозглядати причини інвалідності, то основними з них є наступні:

-загальне захворювання;

-трудове каліцтво; встановлюється при нещасному випадку та в залежності відобставин, при якому він стався;

-професійне захворювання;

-інвалідність з дитинства (ознаки інвалідності повинні бути визначені до 16 років,в учнів до 18 років);

-військова травма або захворювання, отримані в період військової служби;

-інвалідність, пов'язану з наслідками радіаційних впливів ібезпосередньою участю в діяльності підрозділів особливого ризику; а такожінші причини, встановлені законодавством РФ.

Визнанняособи інвалідом здійснюється при проведенні медико-соціальної експертизиДержавною службою медико-соціальної експертизи, що входить в системуорганів соціального захисту населення Російської Федерації.

НаДержавну службу МСЕ покладаються:

1)визначеннягрупи інвалідності, її причин, термінів, часу настання інвалідності,потреби інваліда в різних видах соціального захисту;

2)розробкаіндивідуальних програм реабілітації інвалідів;

3)участьв розробці комплексних програм профілактики інвалідності, медико-соціальноїреабілітації та соціального захисту населення;

4)вивченнярівня та причин інвалідності населення;

5)визначенняступеня втрати професійної працездатності осіб, отримали трудовекаліцтво або професійне захворювання;

6)визначенняпричини смерті інваліда у випадках, коли законодавством РФ передбачаєтьсянадання пільг сім'ї померлого.

Присвоєннястатусу В«інвалідВ» володіє юридичним та соціальним змістом, так якпередбачає певні особливі взаємини з суспільством: наявність пільг,одержання виплат, обмеження в дієздатності. Деякі фахівцірозглядають інвалідність як одну з форм соціальної нерівності.

Взв'язку з цим в даний час прийнята більш коректна форма позначенняінваліда - В«людина з обмеженими можливостямиВ».

Необхідновідзначити, що обмеження функцій організму людини прийнято умовно поділятиза наступними категоріями:

В·порушеннястатодинамічної функції (рухової);

В·порушенняфункцій кровообігу, дихання, травлення, виділення, обміну речовин іенергії, внутрішньої се...


Страница 1 из 6Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок