Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Социология » Духовно-моральне обличчя соціального Працівника

Реферат Духовно-моральне обличчя соціального Працівника

Категория: Социология

Духовно-моральнеобличчя соціального Працівника


Зміст

1. Духовно-моральне обличчя людини,Що працює в соціальній сфері

2. Гуманістічна сутність соціальноїроботи

3. Основоположну роль моралі всоціальній роботі

Бібліографічній список


1.Духовно-моральне обличчя людини, Що працює в соціальній сфері

У соціальнійроботі поряд з професійнімі знань особливо велику роль відіграютьособистісно-моральні ЯКОСТІ фахівця, які є візначальнім фактором успішності таефектівності їх діяльності. Стиль поведінкі соціального Працівника, обумовленихсукупністю Його особистісно-моральних якости, Його цінніснімі орієнтаціямі таінтересамі, у вірішальній мірі впліває на систему міжособістісніх відносін.Тому виховання духовно-моральної культури має займаті Важливе Місце в процесіпідготовкі соціальніх працівніків. Тільки оптимальні Поєднання професійніхзнань и навічок з скроню духовно-моральної культурою фахівця є необхідноюУмова Його вісокої кваліфікації.

Моральність, Якдуховне Якість людини, її потреба приносити людям благо, є ядром особістостісоціального Працівника. Саме моральні ЯКОСТІ фахівця Багато в Чому визначаютьсяповедінку клієнта, Його соціальне самопочуття та псіхологічній стан. Розглянемоморальні й душевні ЯКОСТІ, які характеризують духовно-морального обличчясоціального Працівника.

Совість соціальногоПрацівника проявляється Як морально почуття, Що дозволяє візначаті ЦінністьВласний вчінків у відповідності Зі Своїми особистими уявленнямі про добро,благо и справедлівості и містіть в собі Як раціональні, так и емоційнікомпоненти. Совість Як Якість особістості являє собою індівідуалізовану формувідображення Вимоги до неї суспільства и професійної групи. Совість нагадуєсоціальному працівніку про Його моральні обов'язки, про Відповідальність, ЯковіВІН несе перед іншімі людьми и перед самим собою. Як морального регулятораСовість віражає Відповідальність людини перед самим собою Як суб'єктом віщіх изагальнозначущих цінностей и Вимоги и спонукає до творчої діяльності, Щовіключає формально виконан моральних и професійніх норм.

Чесність єВажливим якістю соціального Працівника. Чесність Як Ділове, практичне Якістьвіражається у відкрітості думок, почуттів и намірів фахівця для інших людей.Чесність винна виявляти й у словах и в практичних діях. ВІН зобов'язанийвіконуваті обіцянку, дану клієнту. Соціальний працівник зобов'язаний правдивоінформуваті клієнта про шляхи та возможности Вирішення наявної проблеми, непріховуючі труднощів и зробленіх помилок.

Уважність испостережлівість, безсумнівно, властіві хорошому фахівцю. Соціальний працівниквинен відчуваті и розуміті всю гаму почуттів и переживань, які долаютьсяклієнтом. ВІН зобов'язаний безпомілково оцініті внутрішній стан клієнта таорганізуваті взаємодію з урахування Його самопочуття, настрою та бажань.Уважність и спостережлівість дозволяють соціальному працівніку своєчасно иправильно прийнятя найбільш оптимальні Рішення в тій чи іншій сітуації.

Терпімість єнеобхідною якістю особістості соціального Працівника. Вона віражається уфахівців у свідомому прідушенні почуття непрійняття Всього іншого, наявного уклієнтів. Терпімість зумовлює шанобліве ставлені до чужого способу життя,поведінкі, звічаїв, почуттів, інтересам, думок, ідей, звічкам, вірувань іншихлюдей. У тій же година терпімість НЕ означає примирення соціального Працівника знегативними ідеямі або діямі клієнта, які здатні завдаті Шкода самому клієнту,оточуючім Його людям або суспільству.

Тактовність: всилу спеціфікі своєї діяльності Соціальні Працівники мают впоратися з людьмиСлабкий, хворими, соціально неадаптованімі, самолюбство якіх часто страждаєвід усвідомлення того, Що смороду, потрапівші у скрутно стійбища, Самі НЕ можутвірішіті Свої Проблеми и змушені отрімуваті соціальну допомог. Томутактовність Як Якість особістості соціального Працівника життєво необхідна иобумовлена ​​Його діяльністю. Соціальний працівник зобов'язаний передбачіті ВСІоб'єктивні Наслідки своїх вчінків або Дій та їх суб'єктивне сприйняттівклієнтом, колегами, іншімі людьми.

Саме завдякіпрофесійному такту, віробленому на Основі тактовності Як особістісної ЯКОСТІ,соціальний працівник Може прогнозуваті ВСІ можліві обставини, Що ведуть донебажаних для клієнта розвітку подій, візначаті міру корисності конкретнихвчінків и Дій. Спеціаліст винен передбачаті и віключаті Такі сітуації, в якіхбі БУВ приниження або свячень в незручне становище Клієнт, Зачепа Йогосамолюбство.

Вітрімка исамовладання - ці ЯКОСТІ особістості соціального Працівника, які значний міроювизначаються успішність Його професійної діяльності. Спілкуючісь з клієнтамі,соціальний працівник Завжди має враховуваті їхній емоційній стан. ВІНзобов'язаний зберігаті Спокій, вміті керуваті Своїми емоціямі навіть у томувипадка, ЯКЩО по відношенню до нього з боку клієнта буде проявлятіся грубість,агресія та Інші негатівні емоційні прояви. ЯКЩО соціальний працівник не будевміті регулюваті Свій емоційній стан, в цьому випадка ВІН НЕ зможите адекватнооцініті сітуацію и прийнятя правильне Рішення.

Добротасоціального Працівника діяльна и реалізується в турботі про людину, створеннісприятливі умов для Його жіттєдіяльності, позитивного емоційного настрою, вумінні надаті своєчасну допомог и Створити необхідні розумів, у якіх Клієнт самзміг бі впорається Зі Своїми труднощамі. Доброта не означає угодовства и підкориВсім Примха клієнта. Соціальний працівник в інтересах справи винен вмітіпринципова ставити до клієнта, говорити навіть непріємну інформацію.

об'єктивність:соціальний працівник повинний прагнуті до ігнорування своїх сімпатій иантіпатій. ВІН зобов'язаний об'єктивно оцінюваті сітуацію, потенційнівозможности клієнта и відповідно до цього будуваті свою подалі роботу.Об'єктивність Потрібна и при оцінці необхідності Надання допомог групіклієнтів. Соціальний працівник не повинний допускаті помилки в оцінці сукупностіобставинних шкірного з клієнтів и надаваті одному клієнту більш значний допомог нашкоду іншому. Коженов Клієнт винен отрімуваті допомог, адекватно сітуації, Щосклалася.

Любов до людейдопомагає соціальному працівніку долаті нерозуміння, відчуженість, недовіра збоці клієнта, створюваті в процесі Спілкування дружно и довірчуморально-псіхологічну атмосферу. Зустрічаючісь з людьми які НЕ Завждивіклікають сімпатію, соціальний працівник, тім не менше, винен акцентуватісвою Увага на позитивних рісах и якости клієнта, смотреть на людей черезпризму любові. Почуття любові дозволяє соціальному працівніку дієво впліваті навнутрішній світ клієнта, стімулюваті Розвиток Його особістості. Байдужеставлені до людини різко зніжує Рівень взаємодії соціального Працівника иклієнта.

Самокрітічністьспріяє вдосконалення професійної майстерності соціального Працівника.Спеціаліст винен систематично аналізуваті Свої вчинків и дії, виявляти помилкии власні недолікі. Критичність ставлені до себе и своєї поведінкі Дає можлівістьспеціалісту розвіваті Позитивні рісі и ЯКОСТІ. Разом з тім соціальний працівникне винні брати на себе всю провину за Невдалий Розвиток подій, закріваті очіна негативний Вплив в них інших людей. Надмірне самобичування Може віклікаті уфахівця безвіхідь, песімізм и невпевненість в собі и своїх силах.

Терпіння єнеобхідною якістю соціального Працівника. Йому доводитися спілкуватіся злюдьми, які в силу віковіх (ослаблення пам'яті ТОЩО) i емоційніх(Дратівлівість, упертість ТОЩО) особливая важкі в спілкуванні. Соціальний працівникзобов'язаний з готовністю и розумінням віслухаті клієнта навіть у тому випадка,ЯКЩО Його висловлювань носять маякові, фантастичність характер, повторіті ЯКЩОнеобхідно кілька разів Одне й ті самє и т.д. Таким чином, Фахівець виненпрагнуті до Досягнення взаєморозуміння, Довіри клієнта. Тільки в цьому випадкадіяльність соціального Працівника Може принести Позитивні результати.

комунікабельність- Одне з головног...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок