Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Психология » Тренінг впевненої поведінки для підлітків

Реферат Тренінг впевненої поведінки для підлітків

Категория: Психология

Курсова робота

з дисципліни "Методика запровадження тренінгу"

на задану тему

">ТРЕНИНГУВЕРЕННОГО ПОВЕДІНКИ ДЛЯПОДРОСТКОВ"


>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

Глава 1. Загальні ставлення до психологічному тренінгу

1.1 Визначення поняття тренінгу

1.2 Види психологічного тренінгу

1.3 Психологія впевненого поведінки

Висновки на чолі 1

Глава 2. Опис програми тренінгу

2.1 Структура тренінгу

2.2 Зміст програми

2.3 Опис дня тренінгу

Висновки і практичні рекомендації

Укладання

Список літератури


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Актуальність: Психологічний тренінг як засіб активногосоциально—психологического навчання у час є одне з найбільш затребуваних і динамічно та розвитку видів психологічної роботи. Тренінги знаходять широке застосування в наданні психологічної допомоги, в викладанні психології, з організацією роботи у молодіжних клубах, дитячих оздоровчих таборах тощо. буд. Їх проведенням активно займаються психологи, і навіть багато педагоги і соціальних працівників. Він дозволяє ефективно виконувати завдання, пов'язані з недостатнім розвитком навичок спілкування, самоконтролю і самопізнання, активізацією творчий потенціал. Відзначені аспекти дуже актуальні саме у такому віці. Це період як труднощів і протиріч, а й час підвищеної пластичності психіки, готовності до розвитку і сприйнятливості до впливу, максимальній відкритості новому життєвого досвіду.Навики, пов'язані зі спілкуванням і впевненим поведінкою, і навіть творчий потенціал можуть ефективно розвиватися саме на такому віці, а психологічний тренінг, як згадувалося, — ефективний метод стимулювання їх розвитку.

Мета цієї курсової роботи залежить від підготовці програми тренінгу впевненого поведінки для підлітків.

Об'єкт дослідження: науково методична література по заданої темі.

Предмет дослідження: особистісні властивості, які б прояву впевненого поведінки.

Гіпотеза: розроблена програма тренінгу впевненого поведінки для підлітків сприяє формуванню навичок впевненого поведінки.

Завдання дослідження:

1. Вивчення, аналіз, добір і систематизація літературних джерел.

2. Упорядкування програми тренінгу

3. Розробка практичних рекомендацій.

Методи:

1. Теоретичний аналіз літератури

2. Практична розробка тренінгової програми


ГЛАВА 1.ОБЩЕЕ ВИСТАВУ ПроПСИХОЛОГИЧЕСКОМТРЕНИНГЕ

1.1 Визначення поняття тренінгу

Нині існує низка протиріч та неясностей у визначенні тренінгу як особливої області прикладної психології. До цього часу кожна робота, присвячена цієї проблеми, починається з визначення поняття тренінгу. У найбільш широкому контексті термін "тренінг" використовують із позначення різноманітних форм груповий психологічної роботи. Проте паралельно існують такі поняття, як групова психотерапія,психо-коррекционние групи, групи досвіду, групи активного навчання, практичні експериментальні лабораторії [Зайцева]. Визначаючи кордону поняття "психологічний тренінг",И.В.Вачков пише: "Сучасне розуміння тренінгу включає у собі багато традиційні методи груповий психотерапії і психокорекції, що змушує шукати його причини у різних напрямах клінічної психотерапії в групах" [1].

>Ю.Н. Ємельянов визначає тренінг як групу методів розвитку здібностей до навчання і оволодінню будь-яким складним виглядом діяльності [2].

У виконанні вітчизняної психології поширені визначення тренінгу як однієї з активних методів навчання чи соціально-психологічного тренінгу.Л.А. Петровська розглядає соціально-психологічний тренінг "як впливу, спрямоване в розвитку знань, соціальних установок, умінь та поширення досвіду у сфері міжособистісного спілкування", "засіб психологічного впливу" [5].

Нині більшість авторів, приділяють уваги проблематики психологічного тренінгу, докладно описують області застосування тренінгу на практиці психологічної допомоги, корекції й забезпечення особистісного зростання.

Однією з умов успішної роботи тренінгової групи є рефлексія провідним завдання, яка вирішується під час занять. Вплив може здійснюватися лише на рівні установок або умінь і навиків, абоперцептивних здібностей тощо. буд.Смешивать різні завдання у процесі роботи однієї тренінгової групи недоцільно, оскільки це може, з одного боку, знизити ефективність впливу, з другого, - викликати поява етичної проблеми, оскільки змінювати завдання процесі тренінгу лише з згоди групи [1].

Основна особливість групової психологічної тренінгу від терапії, корекції і навчання.

По-перше, на відміну психотерапії мети тренінгової роботи пов'язані власне з лікуванням. Ведучий тренінгу орієнтовано надання психологічної допомоги, а чи не на лікувальний вплив. Це становище, зрозуміло, виключає можливість застосування оздоровчих процедур. У тренінгу можуть брати участь як фактично здорові люди, а й невротики і у прикордонних станах психіки. У разі практичному психолога (яка має медичної освіти) рекомендується працювати з клінічним психотерапевтом.

По-друге, відмінність психологічного тренінгу від психокорекції залежить від того, що у тренінгу приділяється увагу стільки дискретним характеристикам внутрішньої злагоди, окремим психологічним структурам, скільки розвитку особистості цілому. З іншого боку, корекція пов'язана з поняттям норми психічного розвитку, яку вона орієнтується, тоді коли у деяких видах тренінгів взагалі приймається категорія норми.

По-третє, тренінгову роботу неможливо звести лише у навчання, оскільки когнітивний компонент який завжди в тренінгу головним і може часом взагалі відсутні. Ряд фахівців вважає цю найбільш цінним учасники тренінгу отримання, передусім, емоційного досвіду. Втім, психологічний тренінг дуже тісно зтикається з які розвивають навчанням,понимаемим у сенсі слова [1].

Специфічні риси й захопити основні парадигми тренінгу

Специфічними рисами тренінгів, сукупність яких дозволяє виділяти їх серед інших методів практичної психології, є:

· дотримання низки принципів груповий роботи;

· націленість на психологічної допомоги учасникам групи в саморозвитку, у своїй такої допомоги походить лише (а де й й не так) від ведучого, як від самих учасників;

· наявність понад більш-менш постійної групи (зазвичай від 7 до 15 людина), періодично збирається на зустрічі чи працюючої безупинно протягом двох-п'яти днів (званігруппи-марафони);

· певна просторова організація (найчастіше – робота у зручному ізольованому приміщенні, учасники багато часу сидять у колу);

· акцент па взаємовідносини між учасниками групи, що розвиваються і аналізуються у кризовій ситуації "тут і тепер";

· застосування активних методів груповий роботи;

· об'єктивація суб'єктивних почуттів та емоцій учасників групи щодо одне одного й що у групі,вербализованная рефлексія;

· атмосфера розкутості і свободи спілкування між учасниками, клімат психологічної безпеки.

Важливою спільною рисою тренінгів був частиною їхньогостадийность, обумовлена соціально-психологічними закономірностями розвитку малої групи. Зазвичай, у процесі будь-якого тренінгу можна назвати три основних стадії: початкову, роботу і кінцеву. Іноді ці стадії характеризуються як етапи "відтаювання", "зміни", "заморожування".

Тренінги, будучи формою практичної психологічної роботи, завжди відбивають своїм змістом певну парадигму того напрями, поглядів якого дотримується психолог, проводить тренінгові заняття. Таких парадигм можна виокремити декілька:

1. тренінг як своєрідна форма дресирування, коли він жорсткимиманипулятивними прийомами з допомогою позитивного підкріплення формуються потрібні патерни поведінки, а з допомогою негативного підкріплення "стираються" шкідливі, непотрібні, на думку головного;

2. тренінг як тренування, у яких відбувається формування та відпрацювання умінь і навиків ефективного поведінки;

3. тренінг ніж формою активного навчання, метою якого є передусім передача психологічних знань, і навіть розвиток деяких умінь і навиків;

4. тренінг як засіб створення умов саморозкриття його учасників і самостійного пошуку ними способів вирішення власних психологічних проблем.

1.2 Класифікація видів психологічного тренінгу

Для класифікації тренінгу застосовуються різні підстави: теоретична орієнтація конкретних програм, мети тренінгу, рівень психічної організації, у якому очікуються зміни.

Однією з найбільш очевидних способів класифікації є розгляд методів груповий роботи у рамках основних психологічних іпсихотеропивтическмх підходів сучасності.

>Психоаналитический підхід підкреслює важливість розуміння генезу і лікування емоційних розладів що є результатом динамічної і найчастіше непритомною боротьби суперечливих мотивів всередині особистості.

>Экзистенциально-гуманистический підхід спирається на філософські ідеїекзистенциолизма і феноменології [1].

До.Аргирис пропонував використовуватиме розмежування видів груп континуум більшої або меншої ">терапевтичности" тренінгу. Цю ж ідею поділяє Дж.Джибб, використовуючи для класифікації тренінгу шкалу психотерапія - традиційне навчання, маючи у ньому дев'ять основних видів тренінгу.

Існує типологія, за якою різні програми тренінгу поділяються залежно від звернення до конкретної проблематики особистості, цілей, поставлені перед групою. У ньому виділено п'ять типів груповий роботи:

1. "Я - Я" - групи, створені задля зміни лише на рівні особистості, особистісний зростання; головні джерела перетвореньвнутриличностние. 2. "Я - Інші" - групи, створені задля зміни у міжособистісні стосунки, дослідження того, як відбувається процес міжособистісного впливу у залежність від тієї чи іншої способу поведінки.

3. "Я - Група" - групи, створені задля взаємодія особи і групи як соціальної спільності, стилі взаємодії з групою. 4. "Я - Організація" - групи, зорієнтовані вивчення та розвитку досвіду міжособистісного імежгруппового взаємодії організаціях. 5. "Я - професія" - групи, зорієнтовані суб'єктів конкретної професійної діяльності.

Х.Миккин як підставу потреби ділити різних видів тренінгу приймає організаційний бік, повідомивши їм про розподіл ініціативи між тренером,организацией-заказчиком,тренируемими мірою професіоналізації тренера.

Він виділяє аматорський,институционализированний іпсихокоррекционний тренінг.

Аматорський тренінг уражає стадії освоєння методу, коли ініціатором його проведення виступаєтренер-ентузиаст, а учасники мотивовані переважно випадковими причинами і цікавістю. Робота тренера вільна від зовнішнього контролю та проводиться з допомогою особистого часу учасників.

>Институционализированний тренінг відрізняється від аматорського переходом ініціативи його проведення від тренера доорганизации-заказчику, яка вправі пред'являти до тренеру низку вимог до, які стосуються підтвердженню його кваліфікації авторитетною інстанцією. До постановки конкретних завдань, до наукової обгрунтованості програми, до тривалості роботи та її режиму, і навіть до чіткому формулювання ієрархії цілей тренінгу контролю його ефективності.

Х.Миккин розглядаєпсихокоррекционний тренінг як різновид психологічної допомоги, що за своїми цілям й завданням стоїть у одному ряду з консультацією, телефоном довіри, кабінетами психологічної розвантаження,психопрофилактической психотерапії.

М.М. Лебедєва і А.І.Палей виділяють три класу тренінгу з їхньої спрямованості: 1.Субъект-субъект - соціально-психологічний тренінг у різноманітних модифікаціях. 2.Субъект-объект - інтелектуальний тренінг, метою якого є розвиток інтелектуального потенціалу особистості, підвищення ефективності рішення професійних і особистісних проблем. 3. Тренінгиинтраличностной спрямованості, до яких належать групи особистісного росту та їхніх різновиду, зокрема лабораторний тренінг, тренінг розвитку особистості. [8]

1.3 Психологія впевненого поведінки

Сам термін ">ассертивность" виник побуті російських психологів і бізнес-тренерів порівняно недавно – близько 10 років тому я. У цьому коротко пояснити, що воно означає, мало хто має виходить. Коротенько, спроможність доассертивному поведінці – це можливість досягати своєї мети і спілкуватися із оточуючими в такий спосіб, щоб Ваші, ні до їх права й не було порушено.

Крім цього,ассертивность як якість передбачає якусь особистісну автономність, незалежність від чужого думки з оцінкою оточуючих, здатність самостійно планувати власне життя і здійснювати ці плани.

У той самий час,ассертивность як засіб комунікації є оптимальний спосіб взаємодії, у якому Виманипулируете співрозмовником, але й дозволяєте зробити себе об'єктом маніпуляції.

Нам звично вираз "прав людини".Ассертивное поведінка є реалізацію якихось "психологічних прав", ми часто забуваємо. Зокрема, будь-якої миті свого життя Ви цілком вправі змінити свою думку, відмовити комусь чи сказати "я Вас не розумію" і відчувати докорів сумління з цього приводу [8].

Якщо ж підходитиме до питання трохи докладніше, можна сказати, щоассертивность передбачає три компонента:

· Здатність захищати та обстоювати власними правами й інтереси

· Здатність формулювати і по-справжньому відстоювати власну думку, навіть якщо це пов'язано з будь-якими труднощами.

· Здатність висловлювати свої відчуття провини і емоції.

>Ассертивность (анг.assertiveness) - здатність людини яка й із гідністю відстоювати своїх прав, не нехтуючи у своїй прав інших.Ассертивним називається пряме, відкрите поведінка, яке має метою завдати шкоди ін.людям[7]. Розроблено різноманітні спеціальні програми соціально-психологічного тренінгу, націлені в розвитку і зміцненняассертивности. Деякі їх у більшою мірою йдутьбихевиоральной орієнтації, ін. - більшою мірою орієнтовані традиції гуманістичної психології, проте вони у тому чи іншою мірою керуються принципом розвитку здібності людини бути твердим, чесною ідружелюбним[1].

Підлітковий вік вважається порівняно молодим досягненням людства. Його появу більшість дослідників пов'язують із розвитком суспільства, ставить нові, вищі вимоги перед людиною у плані соціальної зрілості. Коли раніше у тому, щоб вона вважалася дорослим, людині потрібно було пройти через точку статевого дозрівання, нині цього досить: перед хлопцем постає завдання відповідності вимогам нашого суспільства та лише за розв'язанні цієї завдання може визнаватися зрілим.

Різні автори пропонували різні переліки таких завдань розвитку. Відповідно й тривалість періоду часу, протягом якого ці завдання можуть і мають бути дозволені, оцінювалася по-різному. Звідси істотні розбіжності у період початку будівництва і закінчення підліткового періоду, його тривалості у житті.

Проте, переважна більшість психологів, характеризуючи даний вікової період, відзначають наявність різких змін, які зачіпають практично всі галузі життя підлітка, які ведуть перебудові всієї системи відносин із оточуючими.

Багато психологів зверталися до підліткового віку. ТакСт.Холл, першим який окреслив особливості підліткового періоду й окресливши коло проблем, пов'язані з даним віком, розглядаючи розвиток людини з позицій теоріїрекапитуляции, охарактеризував отроцтво як період бурі і натиску.Подростковим віком цікавилисяШ.Бюлер,Э.Штерн,Э.Эриксон та інших., серед вітчизняних психологів можна назвати класичні роботиЛ.С.Виготского,Д.Б.Эльконина,Л.И.Божович. Численні дослідження сприяли отриманню кола фактів, що стосуються психічного розвитку на підлітковий період. Підліток приймає зміни, які з його тілом у зв'язку з процесом статевого дозрівання, набуває нові пізнавальні можливості, вибудовує ієрархію мотивів, визначальних сферу його переваг, виробляє нові шляхи регуляції власного поведінки (навчається управляти собою), формує власні погляди на що відбуваються, вибудовує власну систему світогляду, робить перші життєві вибори (професія, кохана людина, напрям саморозвитку тощо.), встановлює нові відносини з батьками з урахуванням власних зрослих самостійність і незалежність, входить у виборчі міжособистісні стосунки дружби і кохання з однолітками.

Основним результатом підліткового віку вважається досягнення нового рівня самосвідомості, тобто. до завершення цього періоду людина має якесь цілісне уявлення себе, емоційно належить себе, намагаються змінити у собі негативні риси, ставить собі завдання на саморозвиток. Пізнання себе передбачає порівняння себе коїться з іншими, тому особливе значення в такому віці набуває спілкування, передусім, спілкування з однолітками (однолітки перебувають у рівних позиціях, що надає максимальні змогу соціального порівняння).

Існує ціла ряд характеристик впевненого поведінки:

1. Емоційність промови, відкритість у натуральному вираженні почуттів.

2. Пряме і чесне вираз власну думку, попри оточуючих.

3. Використання займенника Я, відсутність спроб сховатися за невизначеними формулюваннями.

4. Прийняття похвали, відмови без самознищення і недооцінки своїх зусиль і якостей.

5. Імпровізація як спонтанне висловлювання почуттів і потреб.

Прийняття він відповідальності за власне поведінка. За своєю суттюассертивность — це філософія особисту відповідальність. Тобто про те, що ми відповідальні за свій власний поведінку і не маємо права звинувачувати іншим людям за нашу реакцію з їхньої поведінка. Будь-якому тренеру важливо розумно реагувати на ситуації, а чи не видавати миттєві відповіді.

Демонстрація самоповаги і до інших людей. Основний складовоїассертивности служить наявність самоповаги і до інших людей. Якщо ви і не поважаєте себе, то то хто ж поважатиме вас? Поважайте себе, оскільки службовці, що у тренінгах, повинні поважати вас як тренера.

Ефективне спілкування. У разі головними є три наступних якості — чесність, відкритість і прямота у розмові, але не рахунок емоційного стану іншу людину. Йдеться уміння сказати те, що ви не думаєте чи відчуваєте щодо якогось питання, не розбудовуючи у своїй свого партнера зі спілкування. Важливо, щоб тренер міг ефективно спілкуватися із менеджерами і простими службовцями. тренінг впевнений поведінкаассертивность підліток

Демонстрація впевненості і позитивної установки.Ассертивное поведінка передбачає розвивати впевненості і позитивної установки. Впевненість у собі пов'язані з двома параметрами: самоповагою і знанням те, що ми професіонали, котрі володіють своїм ремеслом. Усі тренери повинні мати сильної впевненістю й позитивної установкою у тому, щоб ефективно справлятися зі складними ситуаціями, що потенційно можуть виникати під час тренінгової діяльності.

>Ассертивность вимагає вміння уважно слухати й прагнення зрозуміти думку іншу людину. І ми вважаємо себе хорошими слухачами, але виникає запитання, як часто ми, слухаючи іншу людину, переходимо від фактів до припущенням, як і часто ми перебиваємо інших у тому, щоб швидше викласти свою думку? Будь-який тренер має навчитися уважно і продуктивно слухати і розуміти різноманітних труднощів і питань. Тільки тоді й зможе пропонувати рішення, які позитивними.

Переговори і досягнення робочого компромісу. Прагнення досягненню робочого компромісу — дуже важливе вам, керівника відділу, відповідального за тренінгову діяльність, якість. Інколи виникає потреба знайти такої вихід із ситуації, який би влаштовував усі сторони, у ній задіяні. Відділ, відповідальний за тренінгову діяльність, часто виступає як посередник між кількома сторонами: старшими менеджерами, профспілками, лінійними менеджерами і простими службовцями.

Пошук простих виходів із складних ситуацій.Ассертивность допомагає в процесі пошуку істини та перебування простих виходів із складних ситуацій. Не завжди легко дійти єдиної думки щодо розміру бюджету тренінгової діяльності, однозначно визначити подальший шлях розвитку тренінгової діяльність у вашої організації, переконати менеджерів у вартості їхньої ролі при процесі планування тренінгової діяльності, і навіть займатися управлінням нею. Саме тому вміння діятиассертивно у непростих ситуаціях є дуже кориснийнавиком[6].

Упевнені у собі люди справляють величезний впливом геть оточуючих. Вони швидше домагаються успіху. Вони енергійні, менш залежать від обставин, й воліють формувати їх самі. Упевнені у собі люди мають значний вплив на оточуючих.

Тільки спокійна впевненість здатна створити зону тяжіння, який завжди безпомилково визначають люди. Упевнені у собі люди від інших домагаються успіху. Вони енергійні, менш залежать від обставин, оскільки воліють формувати їх самі. Динаміт сумнівів потрібен у тому, щоб підірвати забобони минулого. А цемент впевненості у тому, щоб побудувати будинок нашого майбутнього.

Відсутність впевненості позбавляє людини внутрішньої сили, послаблює його життєві позиції. Слабкі рідко домагаються успіху, оскільки з їхньою постійно ятрить сумнів.

Невпевнені люди й не здатні проаналізувати складну ситуацію, неспроможні прийняти відповідальне рішення. Їх не сприймає як серйозних партнерів у бізнесі. Їх відмітний ознака — постійне невдоволення життям, їх рідко залишає погане настрій. Їм невідомо такого поняття, як сила духу.

Впевненість — цей стан духу. "...І за вірі воздасться вам".

Чим меншою культурою мають люди, що менше вони можуть й діяти, то швидше вона втрачає голову. Невипадково переважають у всіх стійких культурах таке значення надається постановці впевненості.

Упевнені люди завжди виконують роль лідера — діяльного, активного, здатного з ризиком. Невпевнені, зазвичай, грають роль жертви.

Як відомо, все пізнається порівняно. Щоб остаточно зрозуміти, що таке впевненість, потрібно колись розібратися про те, що таке невпевненість. Зазначимо головні моменти.

Невпевненість:

• млявість, слабкість в усьому тілі, блідість;

• скутість рухів, неприродність жестів, "закриті" пози;

• порушення ритму дихання;

• голос тихий і боязкий, помітну зміну тембру, інтонаційна безбарвність;

• мова невиразна, відсутні чіткі формулювання;

• вороже сприйняття світу, надмірна образливість, слізливість;

• відчуття власної неповноцінності, ніяковості, провини;

• відчуття втрати контролю за ситуацією.

Впевненість:

• легкість в усьому тілі;

• відчуття внутрішньої сили;

• невимушеність жестів і поз, граціозність рухів;

• позитивне сприйняття світу;

• емоційне забарвлення та образність промови;

• відчуття власну значимість, гордість;

• відчуття повного контролю за ситуацією.

>Ассертивность є своєрідну "золотої середини" між пасивністю і агресивністю – двома явно програшними стратегіями. Пасивний людина неспроможна транслювати свої і відчуття іншим, сидить склавши руками і чекає, коли інцидент вичерпається. Вочевидь, що така пасивність призводить до втрату контролю на ситуації.

Навпаки, агресор "впадає" на цю проблему, як у амбразуру, схильний вимагати собі усього світу і відразу, абсолютно без урахування у своїй інтереси оточуючих або інший боку, якщо йдеться про конфлікт. Агресивне поведінка інколи буває навіть неприємно спостерігати, а у тому, щоб відчувати у собі: люди, схильні до цієї стратегії, бувають грубі, зайве прямолінійні, напористі.

Поширений і варіант ">пассивно-агрессивного" поведінки. Про таке кажуть "в тихому чорториї чорти водяться". Люди, схильні до цього, люблять "збирати образи" і будувати плани помсти тихенько. Пасивна агресія проявляється через відмова виконати прохання, бездіяльність чи відкритий саботаж. У кожному разі, все три стратегії є продуктивними і "програють"ассертивному поведінці [8].


ВИСНОВКИ ПОГЛАВЕ 1

1) Розвиток методологічних основ тренінгу передбачає необхідність з'ясування загального користування та одиничного у різних формах тренінгу і навіть проведення кордонів між власне тренінгом та інші методами, які можна визначено як методи навмисних змін.

2) Підлітковий вік є період психічного розвитку, протягом якого відбуваються значні якісних змін, викликають необхідність перебудови всієї системи відносин із оточуючими і що призводять до виникнення нового рівня розвитку самосвідомості.

3) Існує типологія, за якою різні програми тренінгу поділяються залежно від звернення до конкретної проблематики особистості, цілей, які ставлять перед групою.

4)Ассертивность як засіб комунікації є оптимальний спосіб взаємодії.


ГЛАВА 2.ОПИСАНИЕ ПРОГРАМИТРЕНИНГА

2.1 Структура тренінгу

Програма розвитку впевненості у собі покликана допомогти учням 11-х класів в напружений період, пов'язаний із здаванням іспитів надходженням або у вище, або у середню спеціальну навчальний заклад.

Відповідно до цим поставлені такі:

1. Формування інформаційного простору (блок теоретичної інформації).

2. Забезпечення учнів засобами самопізнання (блок діагностичних методик).

3. Розвиток навичокпсихорегуляции (блок технік і вправ).

4. Посилення ">Я-центра" і ідентичності (блок прийомів і вправ).

Цей тренінг складається з трьох днів. Рекомендується щодо увнеучебное час фахівцем (шкільним психологом) з учнями 11-х класів на добровільних засадах.

Етапи проведення 1) Підготовчий (2–3 години). 2) Основний (7–10 годин). 3) Заключний (1–2 години).

 

>Тематический план

№п/п Тема Кількість годин 1 Підготовче.Ориентировочное 2–3 2 >Фрустрация. Подолання 2 3 Установки. Розпізнавання 1–2 4 >Субличности.Разотождествление 2–3 5 Стрес. Техніки саморегуляції 2–3 6 Закріплення. Підтримка 1–2

 

Принципи проведення:

Щоб робота у рамках реалізацію програми "Впевненість" була ефективної, необхідно дотримуватися низки правил.

• Доцільно організувати і започаткувати даний тренінг увнеучебное час, під час весняних канікул. Це пов'язано з тим, що під час навчання школа справляє враження мурашник, а усвідомленої роботи необхідні самота і спокій, мінімум відволікання. Крім цього, учасники мають запасом вільного часу, що дуже важливим і досить впливає якість засвоєння матеріалу і оволодіння прийомами і технікамиразотождествления іпсихорегуляции.

• Необхідно дотримуватися принципи добровільності. Тоді навчання прийдуть ті, хто справді потребує підтримки і допомоги психолога, а випадкових людей нічого очікувати. Це важливо, оскільки змістовна робота можливе тільки в доброзичливою обстановці, у атмосфері довіри, порозуміння. Ми також пропонуємо провідному перед проведенням тренінгу ознайомитися з декотрими теоретичними питаннями, пов'язані зЯ-концепцией, ідентифікацією (при цьому рекомендуємо хрестоматію "Ідентичність" />Сост.Л.Б. Шнейдер. — М.: НВО ">МОДЭК", 2003).

Обладнання ГЕС і матеріали

Аудиторія, наскільки можна, повинен мати місце до роботи учасників над письмовими завданнями, і навіть простір щодо вправ, зокрема рухливих. Бажано наявність магнітофона із записом релаксаційних композицій. Слід звернути увагу до учасникам альбомів, кольорових олівців. Щоб образи запам'ятовувалися, їх слід намалювати. Якщо вже ви недостатньо добре знаєте учасників, подбайте про візитках.

Загалом програма є частиною тією великою роботи, запланованій й проводиться у шкільництві у межах підготовки одинадцятикласників здатися іспитів. Специфіка такої роботи залежить від безпосередній вплив на особистість учасника і досягнення психотерапевтичного ефекту. Найголовніше — у випускника формується віра у себе, у власних силах, в успіх!

2.2 Зміст програми

День перший

I етап.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ:

1) Вступне слово тренера - 15 хв

2) Організаційний момент (тест САН) -30мин

3) Вправа "Незвичний знайомство" - 20 хв

4) Вправа ">Самопрезентация" -30мин

5) Гра "Імітація" - 20 хв

6) Перерва 10-15 хв

II етап. НОВИЙ:

7) Вправа "Чи любиш ти сусіда" -10мин

8) Вправа "Перевтілення" - 25 хв

9) Вправа "Два аспекти медалі" - 30 хв

10) Вправа ">Луг-лес-река-луг" - 30 хв

День другий

1) Привітання – 10 хв

2) Гра "Крокодил" -15мин

3) Теоретична інформацію просубличностях – 25 хв

4) Вправа "Коло субособистостей" - 20 хв

5) Вправа "Примха" - 10 хв

Перерва 10-15 хв

6) Вправа "Діалог субособистостей" - 25 хв

7) Вправа ">Психодрамма субособистостей" - 30 хв

8) Вправа "Негативнасубличность" - 25 хв

9) Вправа поразотождествлению – 30 хв

10) Гра ">Апельсин" - 10 хв

11)Рефлексия – 25 хв

День третій

1) Привітання – 10 хв

2) Теоретична інформація: "Стрес, релаксація, концентрація" - 20 хв

3) Вправа "Поза кучера" - 20 хв

4) Вправа "Повне подих" - 15 хв

5) Вправа ">Ритмичное подих" - 25 хв

6) Вправа ">Паровозик" - 10 хв

Перерва 10-15 хв

7) Вправа "Повне подих" - 20 хв

8) Вправа "Поплавець в океані" - 20 хв

9) Вправа "Передача енергії" - 20 хв

10) Вправа "Маяк" - 20 хв

11) Вправа "Весняний ліс" - 10 хв

12) Вправа "Годинник" - 10 хв

13) Вправа "Формули" - 15 хв

Перерва 5 хв

III етап.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ:

14)Рефлексия – 60 хв

15) Заключне слово ведучого - 20 хв

2.3 Опис дня тренінгу

День другий:

Ведучий. Здрастуйте! Радий бачити кожного хто і сподіваюся на творчу й конструктивну роботу. Сьогодні познайомлю вас механізмами виникнення тривоги й способамипсихорегуляции емоційного стану. Спочатку я пропоную попрацювати над тестом "САН", з що ви познайомилися вчора. Лунають бланки, учасники відповідають і обробляють дані про тесту.

Ведучий. Будь ласка, бажаючі може сказати кілька слів про результати роботи з тесту ">САН".Участники почергово знайомлять групу з результатами роботи з тесту.

Гра "Крокодил"

Ведучий. Потрібно розділитися на дві команди. Кожній команді необхідно задумати будь-який об'єкт, істота (живої, неживої природи). Потім учасники однієї команди зображуютьзагаданний об'єкт, предмет чи жива істота. Учасники інший команди повинні попантомимике вгадати, що змальовується, і назвати (з відповіддю). Дається п'ять спроб. Виграє та команда, яка зможе відгадати більше загаданих об'єктів живої та неживої природи. Це гра налаштовує учасників активне, творчу роботу, тому його можна назвати грою на "розігрів". Крім цього, гра допомагає учасникам розкріпачитися, але це необхідна умова для наступної роботи (виконання вправи "Коло субособистостей").

Питання до обговорення:

> У чому були складнощі?

> Що сталося, вдається?

> Як ви відчуваєте після виконання цієї вправи?

Теоретична інформацію просубличностях

Ведучий. Для людей їхню свідомість є полем бою, у якому ведуть свої баталії, не виборюють владу різні внутрішні голоси. Приміром, вони одностайно каже: "Михайло, ти мусиш сьогодні позайматися, щоб цікаво провести заняття". Інший голос заперечує: "Ще одна вечір витратити на заняття. Ти недавно не відпочивав, чому не взяти автомобіль і не з'їздити на природу?" А третій голос стверджує: "Ні, мабуть, краще просто поглянути і куди їздити". Багато психологів, створюючи свої теорії, враховують ці різні сторони особистості. Недолік цих систем у тому, що мені все люди виявляються носіями одному й тому ж універсальної структури особистості, де є "–" і "+".

У системі РобертоАссаджоли внутрішні голоси було названосубличностями. Якщо особистість — людина, тосубличность — це одне з частинок, з яких складається людська особистість.Субличность будується з урахуванням кожного бажання цілісної особистості. Кількість субособистостей у кожній людині дуже велике. Єсубличности й тих ролей, які ми граємо у житті: Батько, Дитина, Начальник,Подчиненний, Учитель, Учень тощо.

Кожен людину, є великий набір субособистостей, від субособистостей іншим людям. Треба вміти цісубличности ідентифікувати, аби вийшло позаяк у випадку з домкратом, коли однасубличность безпосередньо з ім'ям "Засмучений" оволоділа істинним "Я".

Вправа "Коло субособистостей"

Ведучий. 1) Перелічіть всі свої бажання. Записуйте усе, що приходить вас у голову. Переконайтеся, що ви включили і те, що ви ж хотіли хотів би мати надалі. Слід враховувати, що цей перелік скидається на список "Чого мені хотілося на Різдво".

Приклад списку: • бути здоровим; • скінчити навчання; • здати успішно іспити; • досягти на успіх чимось; • щоб її любили; • отримати гарну освіту й т.д.

2) Тепер зосередьтеся у тому, що ви відчували, коли читали список. Чи є в вассубличность, що розповідає вам, що вона також хотіла б це мати? Абосубличность, осудна людей, мають бажання, яких в вас чи котрі вам є несуттєвими? Нині ж складіть список вашого власного бажань.

3) Коли у вашому списку набереться двадцять пунктів (чи коли відчуєте, що й занотували все бажання), подивіться на список і виберіть п'ять-шість головних бажань. Виділіть свої найважливіші (головні) бажання, але з вмикайте ті, яким хоче віддавати перевагу вашасубличность "Що подумають люди?".

4) На великому (альбомному) аркуші папери намалюйте колоd=20 див. Усередині нього колоd=3–5 див (у центрі великого). Вийшло кільце, центральна частину доходів якого — ваше "Я". На самому кільці розмістіть ті п'ять-шість бажань, що є вам головними.

5) Придумайте символи, відбивають ваші бажання. Намалюйте ці символи поруч із бажаннями.

6) Дайте кожному бажанню,субличности індивідуальне ім'я. Вони може бути такими: Авантюрист,Благоразумний(ая), Беззахисна, Учень тощо. Важливо придумати свої власні, мають вам сенс.

7) Теперраскрасьте кольоровими олівцями своє "Я". Ігри, у яких грають внутрішні голоси, стають деструктивними у разі, якщо де вони розпізнаються. Один із цілей — зрозуміти сутність власного "Я", посилити його.

Питання до обговорення:

> Які враження ви від виконання цієї вправи?

> Що було складним?

> Чи все в вас вийшло?

Гра ">Карниз"

Ведучий.Постройтесь до шереги.Водящий має відбутися поруч із учасниками, приставляючи свій шкарпетку до носку який стояв у шерензі, і оступитися, зберегти рівновагу.Водящему дозволяється дотримуватися руками за що стоять, виконують роль "карниза". Виконується за принципом "змійки": перший йде, потім — другий, третій тощо.Перешедшие займають місця у шерензі, іншому кінці. Гра дає можливість розкріпачитися, скинути м'язові затискачі, зблизити учасників, підвищити рівень довіри.

Питання до обговорення:

> Як ви відчуваєте після виконання цієї вправи?

> У чому були складнощі?

> Чи часто вам доводилося опинятися такій ситуації?

Вправа "Діалог субособистостей"

Ведучий. Дайте можливість виявлених вамисубличностям поспілкуватися друг з одним і зі своєю "Я", нехай вони скажуть, внаслідок чого цінують одне одного, чому ображаються і чого хочуть.Реплики починаються словами: Мені подобається... Я скривджений... Я б... Мені здається... Можна написати діалоги немає від всіх субособистостей, як від двох чи трьох.

Вправа ">Психодрамма субособистостей"

Ведучий. Виберіть із групи тих учасників, хто виконувати ролі ваших субособистостей. Як на мене сигналу вони мають почати до вас — вимагати, лестити, переконувати, просити. Залишайтеся образ свого "Я". Як диригент оркестру, зупиняйте чиприглушайте напористих і підсилюйте боязких.

Питання до обговорення:

> Які відчуття від виконання вправ?

> Яке вправу вам здалося складніше?

> Які кошти ви собі зробили висновки?

Вправа "Негативнасубличность"

Ведучий.Субличности — це реальні потреби, у яких кожен із нас потребує. Але найчастіше реалізації планів заважаютьсубличности з негативними голосами. Нині мені пропоную вам виконати вправу, що допоможе виявити те, що вам заважає, як ви зважуєтеся на якесь справа. Цей внутрішній може в ролі:

• "критика" (навіщо ти лягаєш так?); • "прокурора" (потрібно було зробити); • ">упрекающего" (знову в тебе щось вийшло); • "авантюриста" (що якщо порушити ... ?); • "саботажника" (в мене однаково годі); • "жертви" (це потрібно тільки мені, ніхто не розуміє...).

Це приклади. Отже, зосередьтеся на якомусь важливій справі, яку ви хотів би здійснити, наприклад вступити до вузу. Уявіть, що ваша план здійснено. Тепер подумайте скажіть, що Росія може завадити вашому підприємству. Уявіть цю картину. Дайте ім'я цієї негативноїсубличности, намалюйте її символічно.Заключите із нею договір. І тому напишіть кілька вимог.

Питання до обговорення:

> Які відчуття від виконання вправи?

> Вийшло намалювати картинку?

 Ведучий. Висновок: визнання себе господарем своїх субособистостей, зокрема негативних, — ключі до особистісному ростові, і успіху. Прийняття своїх субособистостей ще означає, що ваша ласка їм заволодіти своїм "Я".

Вправа поразотождествлению

Ведучий. Тепер слід запровадити важливе поняття — "розототожнення", яке широко використовують у психотерапевтичної практиці. Отже, сядьте зручно, випроставши спину. Закрийте очі. Зробіть кілька глибоких вдихів. Сконцентруйтеся на видиху. Слухайте мене і повторюйте вголос щоразу після паузи. 1) Я маю тіло, але — це моє тіло. Моє тіло то, можливо втомленим чи бадьорим, але ці важить на моє справжнє "Я". Моє тіло — прекрасний інструмент для відчуттів і безкомпромісність дій у світі, але цей інструмент — це я. Я маю тіло, але — це моє тіло. 2) Я маю емоції, але — це мої емоції. Мої емоції численні, мінливі, суперечливі. Я спостерігаю, розумію, і оцінюю свої емоції й можу управлятимуть — і, отже, емоції — це моє я. Я — це мої емоції. 3) Я маю інтелект, але — це мій інтелект. Він досить розвинений і активний. Він є інструмент пізнання себе і оточуючих, але... він — моя справжнє "Я". Я маю інтелект, але — це мій інтелект. 4) Я — центр волі, здатний володіти й управляти ними моїм інтелектом, емоціями, тілом. Я — цей постійний й незмінного "Я". Зробіть три глибоких вдиху, напружте тіло і з видихом відкрийте очі.

Питання до обговорення:

> Що сталося? Не вийшло?

> Що сподобалося? Хіба не сподобалося?

> Складно було виконувати? Або невідь що?

Гра ">Апельсин"

Ведучий. Учасники по колу повинні передавати одна одній круглий предмет, притискаючи його підборіддям. Той, хто зронить предмет, вибуває з гри. І до того часу, доки залишиться пара граючих. Руками підтримувати предмет не можна. За необхідності — грудьми. Практика показує, по колу залишається кілька граючих. Вони чудово виходить із завданням. Щоб прискорити гру, завдання ускладнюється. Учасникам необхідно передавати круглий предмет одна одній з заплющеними очима і навіть не вимовляти звуків.Апельсин усунути клубком ниток.

Питання до обговорення:

> Дізналися ви щось нове себе?

> Як ви відчуваєте?

>Винесли ви щось нове собі?


ВИСНОВКИ ІПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Під час проведеного аналізу літератури ми з'ясували:

1. Тренінг окреслюється спосіб перепрограмування наявною в людини моделі управління поведінкою і діяльністю;

2. Тренінг забезпечує придбання професійно важливих якостей, умінь та його переклад до рівня навичок, створює умови до розв'язання особистісних труднощів і розвитку здібностей особистості.

3. При побудові тренінгу слід чітко й ясно визначати мета проведеної роботи.

4. У. Р.Ромек зазначає важливіші причини невпевненість у собі у міжособистісні стосунки:1)страх бути знехтуваним чи висміяним;

2) занижена самооцінка;

3) нераціональні переконання;

4) зайве прагнення "дотримуватися пристойність";

5) відсутність навичок висловлювання почуттів.

>ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1.Тренеру, проведеного динячий тренінг необхідно враховувати тонкощі підліткового віку і її виробити готовність до того що, що такий перебіг тренінгу можна скласти дещо інакше;

2. У результаті тренінгу необхідно брати до уваги зворотний зв'язок,т.к. саме й сприяє розвитку самопізнання;

3. Цей тренінг найкраще здійснювати дні шкільних канікул і з власним бажаннямучашихся.


>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Будь-який психологічний тренінг це творчий процес, вимагає максимальної віддачі. Щоб ефективно проводити психологічні тренінги і з допомогою формувати впевнене поведінка, недостатньо лише оволодіння технологією поведінки. Для початківців провідних дуже важливо, аби вони також вміли управляти своєю поведінка, були у собі та своїм своїх силах. Укладена програма тренінгу це лише план діянь П.Лазаренка та провідний мусить уміти підлаштовуватися під групу. Він збирає групуодиннадцатикласников може відкритися щось нове невідоме що для школярів й у разі провідний має бути готовим до таких ситуацій. У цьому програмі бажано дотримуватися алгоритму дій, але необов'язково суворо його дотримуватися.

Учасники групи, використовуючиформулируемие ними визначення впевненості у собі, виробляють реалістичну концепцію, що допомагає їм конструктивно поводження з собою і влада своїм оточенням.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.Вачков І.В. Психологія тренінгової роботи. – М.: 2006.

2. ЄмельяновЮ.Н. Активне соціально-психологічне навчання. – Л., 1985. – 166 з.

3. ЗайцеваТ.В. "Теорія психологічного тренінгу. Психологічний тренінг як інструментальне дію". СПб.: Йдеться, М.: Сенс, 2002 –256с.

4.Макшанов С.І. Психологія тренінгу. СПб., 1997.

5. ПетровськаЛ.А. Теоретичні і методичні питання соціально-психологічного тренінгу – М.: МДУ, 1982.

6. Психологічний словник / Під ред. В.П. Зінченка,Б.Г. Мещерякова. – 2-ге вид., перераб. ідоп. – М.:Педагогика-Пресс, 2001. – 440 з.

7.РомекВ,Г. Тренінг впевненості у міжособистісні стосунки – СПб.: Йдеться, 2002

8.bim-bad/

9.psylib.org

10.psychology/library/Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок