Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Право, юриспруденция » Основні поняття, використовувані в законодавстві про митну справу

Реферат Основні поняття, використовувані в законодавстві про митну справу

В митному законодавстві використовується ряд специфічних митно-правових термінів, таких як, наприклад, "митна територія", "митна межа "," митний режим "," декларант "," митна мито "та ін Навіть такі відомі з цивільного права поняття, як "Товари" та "транспортні засоби", у митному законодавстві мають своє специфічне тлумачення.

Під митною територією розуміють територію, на якій в повному обсязі діє митне законодавство даної країни. Таке формулювання міститься в документах Ради митного співробітництва. Подібний підхід до визначенням митної території безпосередньо вказує на просторові межі дії норм митного законодавства.

TK (Ст. 3) при визначенні митної території спирається на поняття державної території: "Митну територію Російської Федерації складають сухопутна територія Російської Федерації, територіальні та внутрішні води і повітряний простір над ними ".

Митну територію Російської Федерації складають її сухопутна територія, територіальні і внутрішні води, а також повітряний простір над ними.

В неї включаються також знаходяться в морській винятковій економічній зоні Російської Федерації штучні острови, установки і споруди, над якими Російська Федерація має виняткову юрисдикцію у відношенні митної справи. Це положення знайшло свій розвиток в прийнятому в 1995 році Федеральному законі № 187-ФЗ "Про континентальний шельф". Стаття 5 цього закону передбачає, що Російська Федерація на континентальному шельфі здійснює виключне право споруджувати, а також дозволяти і регулювати створення, експлуатацію та використання штучних островів, установок і споруд. Російська Федерація здійснює юрисдикцію над такими штучними островами, установками та спорудами в отношеніітаможенних, фіскальних, санітарних та імміграційних законів і правил.

Сухопутної територією Російської Федерації є вся суша, що знаходиться в межах її кордонів. Територіальні води - це прибережні морські води шириною 12 морських миль, відлічувані від лінії найбільшого відпливу як на материку, так і на островах, що належать Російській Федерації, або від ліній, що з'єднують точки, географічні координати яких затверджуються Урядом РФ і оголошуються в "Известиях мореплавців". В окремих випадках інша ширина територіальних вод може встановлюватись міжнародними договорами, а при їх відсутності - у відповідності із загальноприйнятими принципами і нормами міжнародного права. До внутрішніх вод належать прибережні морські води, розташовані в бік берега від вихідних ліній, прийнятих для відліку ширини територіальних вод, а також води портів, заток, бухт, губ, лиманів, береги яких повністю належать Росії, якщо ширина проходів не перевищує 24 морських миль.

На території Російської Федерації можуть перебувати вільні митні зони і вільні склади. Території вільних митних зон і вільних складів згідно з чинним Митним кодексом РФ (ст. 3) розглядаються як знаходяться за межами митної території Російської Федерації.

В Водночас слід відзначити неточність: так, у частині першій статті 3 ТК РФ ясно сказано, що митну територію Російської Федерації складають її сухопутна територія, територіальні та внутрішні води і повітряний простір над ними, а в частині третій - що території вільних митних зон і вільних складів, які по суті є частиною сухопутної території Російської Федерації, розглядаються як що не входять в її митну територію. Така неточність усунута в Проекті нового Митного кодексу РФ, який розглядає зазначені території вільних митних зон і вільних складів як частина митної території Російської Федерації, а ось товари, які перебувають на цих територіях,-митної території Російської Федерації. У цій же статті закону встановлюється, що стосовно справляння митних зборів та інших платежів (в тому числі податків), що сплачуються при митному оформленні ввезених і вивезених товарів, особлива економічна зона розглядається як знаходиться в митному режимі вільної митної зони з особливостями, встановленими в цьому законі. Саме через цих особливостей (вони позначені в ст. 7) територія, яку займає Калінінградська особлива економічна зона, незважаючи на дію в її межах режиму вільної митної зони, не була виведена з складу митної території Російської Федерації. як знаходяться поза її митної території. Визначення понять вільних митних зон і вільних складів дано в ст. 75 TK, які "розглядаються як знаходяться поза митної території Російської Федерації, за винятком випадків, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами Російської Федерації по митної справи "(ст. 3 TK). До числа передбачених ст. 3 TK винятків відноситься Федеральний закон від 22 січня 1996 року № 13-ФЗ "Про особливої економічної зони в Калінінградській області ". Стаття 1 цього закону передбачає, що створена в Калінінградській області особлива економічна зона є частиною державної та

Істотне вплив на визначення митної території надає практика створення Як уже зазначалося, TK в ст. 4 закріплює право на освіту митних союзів в інтересах розвитку і зміцнення міжнародної економічної інтеграції. Орієнтиром у цій діяльності TK визначає загальновизнані норми міжнародного права. Так, у ст. XXIV Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) митних союзів.

Митний спілка визначається як заміна однієї митної територією двох або декількох митних територій. Митний союз передбачає формування спільної митної території, на якій здійснюється вільний обіг товарів (Внутрішній аспект), встановлюється загальна зовнішня межа для вжиття заходів щодо тарифного і нетарифного регулювання торгівлі з країнами - нечленами митного союзу (зовнішній аспект).

Митний союз являє собою більш високий рівень зближення у порівнянні з зоною вільної торгівлі, в якій усуваються митні тарифи та кількісні обмеження у взаємній торгівлі при збереженні самостійності країн-учасниць в митно-тарифному регулюванні на кордонах із третіми країнами. Іншими словами, митний союз - це така зона вільної торгівлі, учасники якої узгодили свою митну політику по відношенню до державам-нечленам. В митному союзі з'являється загальний зовнішній тариф, завершальний уніфікацію митно-тарифного законодавства країн - учасниць. Створення митного союзу означає, що на місце національної митної політики приходить узгоджена міждержавна політика, яка в свою чергу призводить до появи єдиного митного законодавства, що діє на територіях країн-членів союзу. Митні території держав, що склали митний союз, втрачають самостійне значення. Їх об'єднання дає нове якість - союзну загальну митну територію.

Прикладом реалізації планів створення митних союзів в рамках СНД є Угода про митний союз між Російською Федерацією і Республікою Білорусь від 6 січня 1995 року. На підставі цієї Угоди були прийняті указ Президента РФ від 25 травня 1995 року № 525 "Про скасування митного контролю на кордоні Російської Федерації з Республікою Білорусь ", наказ ГТК від 21 березня 1995 року № 167 "Про першочергові заходи щодо реалізації Угоди про Митний союз між Російською Федерацією і Республікою Білорусь "та ряд інших нормативних актів. Освіта російсько-білоруського митного союзу привело до перенесення митного контролю з кордону Російської Федерації з Республікою Білорусь на зовнішні кордони Республіки Білорусь, скасування стягування митних платежів у відношенні двостороннього товарообігу і т.д. Таким чином, завершення формування митного союзу Росії та Республіки Білорусь дозволить говорити про появу спільної митної території.

Під митним кордоном розуміється лінія, що обмежує митну територію: "Митний кордон - межа митної території Російської Федерації "(п. 2 ст. 5 Закону РФ" Про митний тариф "). Митний кордон окреслює просторові межі дії митного законодавства даної держави і розділяє митні території суміжних країн. Іншими словами, митний кордон встановлює область дії митного суверенітету. Поняття "митний кордон Російської Федерації "означає межі її митної території, куди входять і периметри віль...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Товары
загрузка...
Наверх Зворотнiй зв'язок