Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Право, юриспруденция » Паспортна система

Реферат Паспортна система

Введення

Розумінню сутності й особливостей функціонування паспортної системи сучасної Росії допомагає звернення до її витоків і аналіз її розвитку.

Слід підкреслити тісний зв'язок між виникненням і розвитком паспортної системи та динамікою розвитку суспільства і держави. Саме становлення і еволюція російської державності, розширення території і зростання населення, зміна правового статусу соціальних груп, особливості внутрішньої та зовнішньої політики на певних етапах суспільного розвитку є основообразующімі факторами при формуванні та розвитку вітчизняної паспортної системи.

Необхідності в паспортизації населення на ранніх етапах розвитку державності не було, так як общинний патріархальний уклад життя, відсутність міграції населення, слабка поширеність писемної культури гальмували зародження паспортної системи. Хоча потреба в обліку податного населення виникла вже в період Київської Русі у зв'язку зі збором державного податку - "полюддя". Але цю функцію взяла на себе місцева громадська адміністрація, а не центральна влада. Контроль же за пересуванням іноземців ("гостей") покладався на органи міського самоврядування. ("Гості" за звичаєм зупинялися на спеціально відведених подвір'ях - "віталень дворах ", що полегшувало контроль за їх пересуванням).

Паспортна система в дореволюційній Росії

Спроби встановити контроль за пересуванням корінного населення й іноземців з допомогою їх реєстрації шляхом видачі паспортів та інших документів зазначаються в XIII в., Коли в Новгородських літописах вперше стали згадуватися так звані "проїжджі грамоти". Високий рівень розвитку товарно-грошових відносин приваблював сюди іноземних купців, а свобода від татарського ярма притягувала населення інших російських земель. Сукупність цих умов і дала поштовх до формування системи паспортизації населення.

В період формування централізованої держави потреба в обліку чисельності податкових станів зростає через посилення ролі фіскального відомства в органах державного управління. Крім того, міграційні потоки населення з південних князівств на територію північно-східної Русі, де в XIV-XV ст. йшло активне збирання російських земель, наводило на думку про створення системи письмової обліку і контролю за пересуванням населення.

З утворенням єдиної централізованої держави паспортизація стає не простий необхідністю, а нагальною потребою часу. У XVI - першій половині XVII ст. були введені нові документи - посвідчення особи, в тому числі паспорти. Паралельно вводилися і відповідні паспортні обмеження.

Саме за допомогою таких документів держава вирішувала кілька проблем:

- облік і контроль податного населення (при відсутності системи перепису населення);

- прикріплення податного населення до певного місця проживання і певного роду занять (це знімало проблему пошуку трудових ресурсів і утримання їх за допомогою різних пільг);

- встановлення державного контролю та впорядкування міграційних потоків на окраїни держави (масовий відхід населення на південні рубежі держави був переорієнтований на освоєння Заволжжя, Сибіру і Далекого Сходу).

Видане за царя Олексія Михайловича Соборний Покладання 1649 р. зобов'язувало всіх росіян, що виїжджають за кордон, мати проїзні грамоти, вводило жорстокі покарання за порушення цього порядку.

В Наприкінці XVII в. в Москві вводиться реєстрація всіх приїжджають в книгах Земського Наказу, а також система великих штрафів з осіб, у яких виявляються приїжджі люди без реєстрації.

В першій половині XVIII в. вводиться заборона на пересування російського населення без спеціальних дозволів - "проїжджих", "перехожих", "Покормежних", "пропускних" листів. Указом Петра I від 1714 р. особи, які не мають при собі паспорта або так званого "проїжджого" або "Перехожого" листи, визнавалися за "недобрих людей". Такі заходи були введені не тільки у зв'язку з посиленням кріпосного гніту і поширенням в цей період пагонів кріпаків, але і внаслідок державної необхідності. Створення армії і флоту, боротьба за розширення території Імперії, форсування зростання мануфактурного виробництва вимагали посилення контролю за пересуванням працездатного населення по території країни, а значить, необхідність розширення кола осіб, охоплених паспортизацією.

Таким чином, у період абсолютизму в Російській державі з'являються все необхідні передумови для формування єдиної паспортної системи, яка використовується для забезпечення збору податків і рекрутчини, а також для поліцейських цілей.

Основні принципи паспортної системи в Російській Імперії були встановлені ще на початку XVIII в.

В 1724 імператорським указом для контролю за пересуванням селян були введені "покормежние" і "пропускні" листи. Перші видавалися селянам, уходившим з сіл на заробітки в межах своїх повітів, поміщиками або прикажчиками. Другі - особам, котрі збираються в інші повіти, земськими комісарами (строком до трьох років).

Головну роль у здійсненні нагляду за пересуванням населення грали місцеві адміністративні органи і поліція. "Тинятися" і "Гулящих" людей затримували і допитували. Селян, виявлених без документів, піддавали тілесним покаранням і відправляли до їх власників.

З 1803 замість покормежних і пропускних листів для купців, міщан і селян вводяться друковані паспорта.

З 1809 р. в Санкт-Петербурзі і з 1816 р. в Москві в складі міської поліції засновуються адресні контори.

Всі особи, які працювали за наймом в столицях, зобов'язані були зареєструватися в адресної конторі та отримати там адресний квиток. При зміні роботи або місця проживання, а також у разі закінчення терміну дії квитка була потрібна перереєстрація. Причому квиток не видавався без позитивного відгуку з колишнього місця роботи. Особи, запідозрені в неблагонадійності, могли бути вислані з міста поліцією.

З 30-х років і до кінця XIX ст. основним законом, що визначав права і обов'язки поліції по здійсненню паспортного режиму в імперії, був Статут про паспортах і втікачів. Головне правило Статуту (ст. 1) наголошувала, що ніхто не може відлучатися від місця постійного проживання без узаконеного виду або паспорта. Неслужівшіе на державній службі дворяни могли не мати паспортів, для них документом була грамота на дворянське гідність. Закон зобов'язував всіх осіб пред'являти паспорти при переїзді з однієї губернії в іншу на встановлених в містах заставах, а після прибуття на місце - поліції.

За кожного спійманого втікача поліцейському видавалося грошову винагороду. Якщо затриманий не мав зазначеного виду на проживання, але йому вдавалося засвідчити свою особистість, то він вирушав до місця постійного проживання за етапу, а якщо ні, то з ним надходили як з волоцюгою. У дореволюційній Росії бродяжництво кваліфікувалося як кримінальний злочин і каралося посиланням в Сибір "на водвореніе" (ст. 950 Уложення про покарання). З 1882 р. по 1889 р. за бродяжництво було заслано 13606 чол.

Паспортний режим столиці визначався не тільки Статутом про паспорти і втікачів, але й спеціальними законами.

Так, відповідно до Закону 1878 р., поліція Санкт-Петербурга мала право в адміністративному порядку накладати на домовласників штрафи від 50 до 500 руб. за неповідомлення про осіб, що проживають у їхніх будинках.

Різке посилення міграції населення у зв'язку з відміною кріпосного права, а також інші події, що відбулися в країні в ході буржуазних реформ, вимагали змін паспортного режиму. Для вироблення пропозицій по удосконаленню паспортної системи в 1869 р. була заснована Паспортна комісія під головуванням статс-секретаря Сольського, однак пропозиції цієї і створюваних пізніше комісій були реалізовані лише в 1895 р.

З січня 1895 р. в Відповідно до Положення про види на проживання почалася видача нових за формою документів. Вид на проживання зас...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Товары
загрузка...
Наверх Зворотнiй зв'язок