Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Биографии » А.Ф. Лосєв - "Російська філософія"

Реферат А.Ф. Лосєв - "Російська філософія"

Категория: Биографии

ВСТУП.ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ А. Ф. ЛОСЄВА.

Олексій Федорович Лосєвнародився 23 вересня 1893 р. на півдні Росії в м. Новочеркаську. Батько його бувобдарованим музикантом, зі схильністю до безладної життя, що й привело його додогляду та з гімназії, і з родини, де він залишив дружину і сина-немовляти. Це булажінка строгих правил, безмежно любила сина і зробила все для того,щоб він, закінчивши гімназію, поїхав до Москви, в університет.

Олексій Федорович постійно звеличезною любов'ю згадував свою гімназію. Тут читали Есхіла, Софокла, Данте,Гете, вселили пристрасть Лосєву до стародавніх мов, грецької, латині. До часузакінчення гімназії Олексій Федорович був готовий філософ і філолог. Потім віннадходить у Московський Імператорський університет, відвідуєРелігійно-філософське товариство пам'яті Вл. Соловйова, де знайомиться зфілософами "срібного століття" російської культури.

У 1916 р. вийшли друком одназа одною три його роботи. Перша з них - "Ерос у Платона" - пов'язана зантичністю, а дві інші присвячені філософії музики ("Про музичному відчуттілюбові і природи "і" Два світовідчування "). Життєво важлива для всього йоготворчості проблематика знаходить вираз в задуманої С. Н. Булгаковим, Вяч.Івановим і А. Ф. Лосєвим в 191118г. серії книг з російської релігійноїфілософії. Цей задум не був здійснений. Можливо, що узагальнююча стаття А.Ф. Лосєва "Російська філософія" була одним з результатів намічався видання.Ця стаття, написана в1918 р., вийшла в 1919р. в Цюріху на німецькій мові укнизі "Russland", присвяченої життю духу, мистецтва, філософії талітературі Росії. Вже пізніше вийшли його праці "Філософія імені", "Діалектикаміфу "," Античний космос і сучасна наука "та багато інших. Всі його книги булинайтіснішим чином пов'язані з сучасністю. Він писав не просто про античномукосмосі, але і про досягнення сучасної науки, самих останніх, найбільшцікавих. Численні праці Лосєва, різноманітні за тематикою, алевнутрішньо пов'язані і обгрунтовані, слід сприймати в глибокій єдності.

Особливий інтерес викликає йогостаття "Російська філософія". Тут різноманіття і багатосторонність російськоїсамобутньої філософії не піддаються класифікації і точним формулюванням. Авторвесь час підкреслює, що в російської філософії "теорія" також постійнопов'язана з практикою, з внутрішнім подвигом. Він з жалем говорить про те, щозахоплені системами західні вчені навряд чи серйозно віддалися б її вивчення,тому що навіть самі росіяни трохи і неохоче займаються своїми філософами. Вонибільше переживають свою філософію, тому-то вони так мало знають своїх філософів,тому-то й позбавлена ​​філософська думка теоретичного дослідження і навітьопису. У своїй статті "Російська філософія" Лосєв ллє світло на самобутнюросійську філософію і наводить приклади характерного для неї способу міркування.Він вказує на той напрямок, в якому до цих пір вона рухалася, проробившишлях від ідилічного романтизму слов'янофілів до апокаліпсичної містикисучасності. А. Ф. Лосєв вважає, що систематизація російської філософськоїдумки - завдання віддаленого майбутнього.

ОСОБЛИВОСТІРОСІЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ

ЗАГАЛЬНІФормальні особливості РОСІЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ

У першому розділі своєї статтіА. Ф. Лосєв розмірковує про те, як здійснюється пізнання, чи тільки в руслімислення. І відразу ж пояснює, що російська філософія являє собоюдо-логічну, до-систематичну, сверхлогіческую, сверхсістематіческуюкартину філософських течій і напрямів.

Незважаючи на численнийряд мислителів, ще ніхто в Росії не залишив після себе цілісною, замкнутоїфілософської системи, що охоплює своїми логічними побудовами всю проблемужиття і його сенсу. І він каже, що російська філософія є наскрізьінтуїтивним, містичним творчістю, у якого немає часу і полювання займатисялогічним відточуванням думок.

Вперше філософські інтересипробуджуються в Росії в 18 ст., коли російська розум було порушено ідеями французькогоПросвітництва і освіченого абсолютизму. На зміну їм прийшов німецький ідеалізм.Але ні слов'янофілами, ні західникам, ні що прийшов на зміну матеріалізму йзахідництву ідеалістичному напрямку, ні навіть найбільш пліднефілософу Соловйову не вдалося побудувати філософської системи, тобто оформитисвої думки у певну систему. Автор вважає причиною цього - внутрішнєбудову російського мислення і призводить виклад М. Бердяєвим теорії пізнання А.Хомякова: "... наша філософія повинна розвинутися з нашого життя, створитися з поточнихпитань, з панівних інтересів нашого народного і приватного побуту. "

Кілька з іншої точкизору сутність російської філософії характеризується Волжськім: "Російськахудожня література - ось справжня російська філософія, самобутня,блискуча філософія у фарбах слова, сяюча веселкою думок, зодягнена в плотьі кров живих образів художньої творчості. "

Наприкінці першого розділу авторкоротко формулює загальні формальні особливості російської філософії.

Російської філософії чужепрагнення до абстрактної, чисто інтелектуальної систематизації поглядів. Вонаявляє собою суто внутрішнє, інтуїтивне, чисто містичне пізнаннясущого, його прихованих глибин, які можуть бути осягнути не за допомогоювідомості до логічних понять, а тільки за допомогою сили уяви тавнутрішньої життєвої рухливості.

Російська філософія нерозривнопов'язана з дійсним життям, тому вона часто є у виглядіпубліцистики, яка бере початок у загальному дусі часу, з усіма йогопозитивними і негативними сторонами, з усіма його радощами істражданнями, з усім його порядком і хаосом.

Художня література -криниця самобутньої російської філософії. У прозових творах Жуковського іГоголя, в творіннях Тютчева, Фета, Толстого, Достоєвського, Горького часторозробляються основні філософські проблеми, само собою в їх специфічноросійської, виключно практичної, орієнтованої на життя формі.

ЗОВНІШНЯІ ВНУТРІШНЯ СУТНІСТЬ самобутньої російської філософії

У другому розділі ми знайомимосяз вмістом російської філософії. Спираючись на книгу В. Ерна "Г. С. Сковорода "(1912), автор виділяє три характерні тенденції в історії нової європейськоїфілософії: раціоналізм, меонізм, імперсоналізм.

До часу виникненнянової філософії розум, ratio, висунувся в якості основного принципу всьогосвіторозуміння. Безповоротно минули часи поетів-філософів Платона і Данте.Замість живої гармонії цільного логосу і музичного народного міфу в новійфілософії сформувалося розуміння поезії як чистого вимислу ірозважальності. Раціоналістичні докази буття Божого здавалисядостатніми. Це був раціоналізм.

Друга тенденція єнеобхідним наслідком першої. Якщо розум лежить в основі всього, то ясно, щовсе, що не вкладається в межі і схеми цього розуму, відкидається. Весь світстає бездушним і механічним, він перетворюється на суб'єктивнудіяльність душі. Всі фатальні наслідки раціоналізму можна виразити однимсловом - "меонізм": віра в ніщо.

Багатство індивідуальної,живої особистості незбагненно для раціоналізму. Він мислить категоріями розуму,речовими категоріями. Саме ця "речовинність" займає панівнестановище у всіх навчаннях нової філософії. Цей імперсоналізм - одна зосновних тенденцій нової філософії.

Потім А. Ф. Лосєв намагаєтьсязіставити нову західноєвропейську філософію з російської. Заснування перших - ratio.Російська філософська думка, що розвинулася на основі греко-православнихуявлень, кладе в основу всього Логос. Ratio єлюдська властивість і особливість; Логос метафізичний і божествен. Російськийфілософ так характеризує цей Логос: "Це не суб'єктивно-людськийпринцип, а об'єктивно-божественний. En arche en ho Logos. (На початкубуло Слово. ) У ньому створено все існуюче, і тому немає нічого, що небуло б внутрішньо, таємно собі, пройнятий Ім. Логос є принцип, іманентнийречам, і кожна річ таїть у собі приховане, таємне Слово. Для логізмахарактерна онтологічна концепція істини. Пізнання істини мислимо тільки якусвідомлення свого буття в Істині. Теорія пізна...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок