Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Политология » Розвиток політології в ХХ столітті

Реферат Розвиток політології в ХХ столітті

Категория: Политология

Зміст

Введення

1. Етапи розвитку сучасної політичної думки

2. Політична наука в Європі в XX столітті

2.1 Політичне вчення Макса Вебера

2.2 Теорії політичних еліт Г. Моски, В. Парето, Р. Міхельса

2.3 Політичне вчення К. Шмітта

2.4 Політичне вчення К. Ясперса

2.5 Теорії тоталітаризму X. Арендт, К. Фрідріха, З. Бжезінського, Л. Шапіро, Р. Арона

3. Політична наука в США в XX столітті

3.1 Чарльз Мерріам - засновник Чиказької школи політичної науки

3.2 Психологічна концепція влади

3.3 Американська школа В«політичного розвиткуВ» про динаміку влади в незахідному світі

3.4 Елітарні і плюралістскіе теорії політичної влади

3.5 Системні дослідження в політології Т. Парсонс, Д. Істон, Г. Алмонд

Висновок

Список літератури


Введення

Політологія як самостійна область соціального знання склалася в XX в. Найбільш інтенсивний процес її розвитку припадає на період після другої світової війни.

Формування політичної науки визначалося рядом факторів. Найважливішим об'єктивним з них було вичленення політики в самостійну сферу суспільного життя і здобуття нею соціальних функцій як свідомої діяльністю суспільних сил, спрямованої на досягнення, утримання і використання державної влади в інтересах великих соціальних груп, як суспільних відносин, пов'язаних з управлінням державою. Це зумовило нагальну потребу в поглибленні пізнання політики, що стало необхідною передумовою раціональної організації та ефективності політичного життя. У свою чергу така потреба диктувалася постійним зростанням ролі політики в суспільстві, розширенням масштабу діяльності держави, її впливу на долі людей.

Інший посилкою розвитку політології стало те, що на початку XX століття політичні системи зіткнулися з новими труднощами. В умовах швидких змін парламентські форми правління виявилися не в змозі ефективно реагувати на нові реальності: поява нових груп інтересів, що виникали конфлікти. Зріс інтерес до осмислення проблеми досягнення соціальної рівноваги, забезпечення балансу інтересів різних груп. В якості засобу, здатного відновити динамічну рівновагу у політологів заходу не було одностайності, кожен намагався знайти власні методи вирішення цієї проблеми. Про те які теорії з'явилися в зазначений період і який вплив вони справили на наступні розвиток політологічної науки і розповідає ця робота.


1. Етапи розвитку сучасної політичної думки

Сучасна політична наука у своєму розвитку пройшла три етапи:

Перший етап (кінець XIX - кінець 40-х рр.. XX ст.) Характерний дослідженням проблем політичної влади і її соціальних основ.

В цей період побачили світ:

- теорія зацікавлених груп (А. Бентлі); теорія еліти (правлячого класу) (Г. Моска, В. Парето);

- соціологічна теорія держави (М. Вебер);

- теорія олігархізації влади (Р. Міхельс);

- психологічна теорія влади (Г. Лассуел).

Другий етап (кінець 40-х - друга половина 70-х рр.. XX в.) Характерний поворотом до проблем лібералізації політичного життя, демократії, соціальної політики держави.

Результатом діяльності вчених у ході цього етапу стали:

- нова теорія демократії (Й. Шумпетер);

- плюралістична теорія демократії (Р. Даль);

- теорія партисипаторної демократії (К. Макферсон, Дж. Вольф, Б. Барбер);

- концепція держави добробуту, суспільства споживання (Дж. Катона, У. Ростоу, О. Тоффлер).

Третій етап (середина 70-х рр.. XX в. - Н.в.) характерний розробкою і розвитком нових парадигм політичної науки.

В цей період були розроблені:

- футурологічні концепції єдиного світового держави (С. Кларк, К. Сон);

- концепція постіндустріального суспільства (Д. Белл, Р. Арон, Дж. Гелбрайта, З. Бжезинський);

- концепція інформаційного суспільства (О. Тоффлер, Дж. Нейсбіт, Е. Масуда);

- концепція національного інтересу (Г. Моргентау);

- теорія елітарної демократії; силова концепція влади.

В сучасної зарубіжної політології вирізняються такі основні школи:

- англо-американська - розробляє проблеми політичної модернізації, стабільності, політичних конфліктів, зовнішньої політики (С. Ліпсет, К. Райт, С. Хантінгтон, Г. Моргентау, Дж. Сартаріо, Р. Дарендорф);

- французька - займається проблемами типології політичних режимів, легітимності, партійно-політичної інфраструктури (М. Дюверже, Ж. Бурдо, М. Крозьє, Р. Арон);

- німецька - займається порівняльним аналізом політичних систем, проблемами функціонування громадянського суспільства і правової держави (Г. Майєр, І. Флетчер);

- польська - проводить дослідження політичного життя суспільства, головних напрямків демократизації політичної системи (Е. Вятр, Т. Бодио, А. Боднар, К. Опалек, Ф. Ришков).

Руська суспільно-політична думка як оригінальне утворення світової політичної науки в своєму розвитку пройшла п'ять етапів. На ХХ століття припадають четвертий і п'ятий етапи. Четвертий етап (жовтень 1917 р. - початок 90-х рр.. ХХ ст.), Комуністичний. Після революції жовтні 1917 року і встановлення радянської влади в Росії російська політична наука розвивалася лише в одному напрямку - теорії марксизм-ленінізм. Найбільш видними мислителями цього етапу були В. Ленін, Й. Сталін та ін Політична наука перетворилася в наукоподібний офіціоз, ідеологічне забезпечення політики ВКП (б) - КПРС. В рамках наукового комунізму розглядалися деякі питання політичної теорії, але суперечки носили в основному схоластичний і обмежений класовий характер. П'ятий етап (початок 90-х років XX-го століття). Етап ознаменований початком в Росії своєрідного ренесансу класичної і неокласичної політичної думки.

Таким чином, на всіх етапах російської історії політичних вчень кожна з політичних доктрин несла на собі чіткий відбиток конкретно-історичних умов країни і епохи, політичних симпатій і антипатій автора доктрини і його однодумців. Тому що містилися в доктринах конкретні політичні програми були минущими і в нових історичних умовах змінювалися іншими політичними вимогами, орієнтованими на нові ідеали [5].


2. Політична наука в Європі в XX столітті

політичний влада еліта режим

Дослідження політики в європейській науці XIX століття зводилося в основному до вивчення держави в працях філософів і правознавців (І. Кант, Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс та ін.) У XX ст. проблематика політичної науки значно розширилася. Європейські дослідники стали звертати увагу на вивчення таких проблем, як сутність, місце та роль політики та влади в суспільстві, походження, функції, типи та динаміка політичних еліт, особливості, умови і причини затвердження різних політичних режимів, сутність і специфіка функціонування різних політичних інститутів (партії, парламенти, опозиція і ін)

2.1 Політичне вчення Макса Вебера

Найбільшою фігурою в політичній науці цього періоду є німецький дослідник Макс Вебер (1864-1920). Його найбільш важливі роботи в галузі політології: В«Політика як покликання і професія »« Протестантська етика і дух капіталізму В»,В« Об'єктивність соціально-наукового та соціально-політичного пізнання В».

У сучасній політичній науці його авторитет високий головним чином завдяки розробленій їм:

1) теорії політичної влади, що розглянула питання про принципи її легітимності,

2) теорії панування раціональної бюрократії в сучасному сложноорганізованную суспільстві,

3) теорії В«ПлебісцитарноїВ» демократії, що знімає витрати панування формального права в сучасних демократіях, чреватого неминучою бюрократизацією і знеособленістю процесів керівництва,

4) нарешті, ...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок