Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Политология » Види монархій у сучасному світі

Реферат Види монархій у сучасному світі

Категория: Политология

Зміст

Введення

1. Форми правління в сучасному світі

1.1 Поняття форми правління

1.2 Основні різновиди форми правління

2. Монархічна форма правління

2.1 Ознаки монархії і особливості сучасної монархії

2.2 Різновиди монархічних форм правління

3. Республіканські форми правління

3.1 Основні ознаки республіканських форм правління

3.2 Різновиди республіканських форм правління

3.3 Форми правління та стабільність у державі

3.4 Форми правління в Російській Федерації

Висновок

Список літератури


Введення

У теоретичному осмисленні держави особливе місце займає форма правління, оскільки саме вона визначає, хто і як здійснює державну владу в державно організованому суспільстві. У сучасному світі актуальність теми зумовлена постійним розвитком суспільства, переходом його від одного ступеня розвитку до інший. Все більше країн прагнуть до демократичної правової держави, а його функціонування вимагає чітко налагодженої структури формування і здійснення державної влади.

Об'єктом дослідження в даному випадку виступає держава як особлива політична, структурна і територіальна організація суспільства. Предметом дослідження є різні форми правління в залежності від історичних, правових та національних передумов в сучасному суспільстві.

Метою є виявлення найбільш актуальною на сьогоднішній день форми правління для більшості держав.

У зв'язку з цим можна виділити кілька основних завдань: форми правління, існуючі на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства, історія і причина їх виникнення та розвитку,

Вже Аристотель, слідом за Платоном, зіткнувшись із самими різними формами організації та здійснення державної влади в древньому світі, спробував розробити класифікацію держав за критерієм, хто і як править у цих державах, тобто за формою правління.

З часів Платона і Аристотеля теоретична політико-правова думка намагалася виявити причини, визначали ті чи інші форми правління. Протягом багатьох століть видатні люди прагнули виділити саме основне в формах держави і по можливості спрогнозувати їх розвиток. У працях Августина, Гоббса, Монтеск'є, Руссо, Радищева і багатьох інших були зроблені спроби узагальнити і систематизувати знання про форми правління, намацати самі глибинні початку їх виникнення і розвитку. Найчастіше форму правління намагалися визначити в її зв'язку з типом держави, класової структурою, економічним напрямком розвитку суспільства і т.д. І забували про такі фактори, що впливають на форму правління, як історичні традиції, національна психологія, релігійність, культурне середовище, географічне положення і багато іншого.

Сучасна теорія держави утримує все те позитивне, що було накопичено на попередніх етапах і разом з тим враховує те, чого раніше не надавалося істотного значення. Спробуємо розглянути форми правління та її різновиди з сучасної точки зору.


1 Форми правління в сучасному світі

1.1 Поняття форми правління

Термін В«форма правлінняВ» (Рідше - В«форма державного правлінняВ») міститься в багатьох конституціях країн світу (Бразилії 1988 р., Йорданії 1952 р., Казахстану 1995 р., Мексики 1917 р., Ефіопії 1994 р. і ін.) Майже завжди йдеться про те, є держава монархією чи республікою (виключеннями є Ізраїль і Камбоджа до 1993 р., де використовувалися просто назва В«державаВ», наприклад В«Держава ІзраїльВ»).

У науковій літературі існують різні підходи до поняття форми правління. Прихильники вузької трактування цього поняття пов'язують форму правління тільки або, перш за все, з правовим становищем глави держави. Прихильники широкої трактування включають в це поняття відносини вищих органів державної влади з центрами економічної і політичної влади і навіть політичне середовище. Вузька трактування недостатньо враховує роль інших державних органів, у тому числі парламенту, уряду, широка надає поняттю форми невластивий їй характер.

Форма правління традиційно визначається як характеристика структури і взаємовідносин вищих органів держави. Нерідко перелік цих органів обмежують главою держави, парламентом і урядом. Такий підхід робить акцент на органах, що грають вирішальну роль в управлінні державою. Однак якщо розуміти державне управління в більш широкому сенсі, то варто враховувати і роль судової влади, особливе значення органів конституційного контролю.

В управлінні державою участь беруть також місцеві органи держави (поради в соціалістичному державі, призначені представники державної влади в інших країнах). Нарешті, саме управління припускає не тільки прямі, але й зворотні зв'язку органів державної влади з населенням.

Форму правління не можна ототожнювати з управління державою. Останнє - набагато більш широке поняття. Крім того, назва існуючої форми правління не завжди дає правильне уявлення про спосіб управління. Великобританія або Японія - монархії, але монарх фактично не володіє владними повноваженнями і аж ніяк не управляє державою. Під формою правління розуміється спосіб організації верховної державної влади, принципи взаємовідносин її органів, ступінь участі населення в їх формуванні [1].

1.2 Основні різновиди форми правління

З давніх часів розрізняються дві основні форми правління: монархія і республіка. Монархія переважала в державах стародавнього світу і в середні віки. Республіка стала панівною формою правління в Новий час. Нині переважна кількість держав світу є республіками, хоча і монархічна форма правління зовсім не зникла. Головна відмінність між ними полягає в умовах заміщення поста глави держави і його відповідальності. Монарх (цар, імператор, король, султан і т.д.) займає свій пост у спадок і довічно, він є недоторканною особою, ніякої відповідальності не підлягає і, як правило, не може бути зміщений зі свого поста. У республіці глава держави обирається з середовища громадян на певний термін, він може бути достроково зміщений (наприклад, в порядку імпічменту).

У розвинених країнах (Європа, Японія, а також Канада, Австралія та ін, де монарх представлений генерал-губернатором) відмінності між монархією і республікою практично не мають значення: по ступеня демократичності порядку управління монархія Іспанія мало чим відрізняється від сусідньої республіки Португалії. У країнах, що розвиваються відмінності між монархією і республікою можуть мати досить істотне значення для демократизації політичного ладу. Монарх у цій групі країн володіє вельми реальними владними повноваженнями, підданство (громадянство) розглядається як особиста вірність монарху, він направляє роботу парламенту і навіть розпускає його на багато років і править без нього. Тому, наприклад, в тих арабських країнах, де існує монархія, їхній політичний лад істотно відрізняється від республік, хоча у всіх цих країнах застосовуються, правда в різному ступені, принципи шаріату (для порівняння: абсолютна монархія у Саудівській Аравії, де заборонені всі партії, а парламенту немає, і президентська республіка в Єгипті, де існує багатопартійність, досить активно діє парламент, але в рамках В«цінностей єгипетського суспільстваВ»). [2]

Хоча поділ держав на монархії і республіки продовжує залишатися основним при класифікаціях форм правління, іноді виникають змішані, гібридні форми. В монархіях з'являються окремі республіканські риси (наприклад, періодичні вибори монарха раз в 5 років в Малайзії або В«колегіальна монархіяВ» в ОАЕ), в республіках до влади приходять, по суті, монархічні (довічні) президенти. У деяких випадках з'являється і спадковість: син довічного президента Кім Ір Сена в КНДР ще до смерті останнього (1984 р.) був оголошений майбутнім керівником правлячої партії і держави.

Відсутність достатніх відмінностей у політичному устрої європейських монархій і республік, риси гібридності та деякі інші...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок