Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит

Реферат на тему: Бухгатлерскій облік в ТОВ КК "Центр підтримки підприємств"

ЗМІСТ Вступ 2 Розділ 1. Облікгрошових, розрахункових і кредитних операцій 3 1.1.Документація та регістри обліку касових операцій таоперацій з рахунками в банку. Контрольза збереженням грошових коштів 3 1.2.Облік розрахунків з бюджетом 7 1.3.Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами 8 1.4.Облік кредитів банків 9 1.5.Інвентаризація касових операцій та операцій пора...

Реферат на тему: Види ревізій

ЗМІСТ 1.Організаційні основи ревізій .. 3 2.Ревізії касових операцій .. 10 Списоклітератури .. 17 1.Організаційні основи ревізій Слово В«ревізіяВ» походить від латинського слова revision, що означає В«переглядВ». Ревізія- Це система заходів по здійсненню документальної і фактичної перевіркивиробничої і фінансово-господарської діяльності підприємств запевний період з метою встановлення законності, досто...

Реферат на тему: Види утримань із заробітної плати та організація їх обліку

Федеральне агентствоза освітою Східно-Сибірськийдержавний технологічнийуніверситет Кафедра В«Економічнатеорія, національна і світова економіка В» Курсова робота на тему: В«види утриманьЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ ОБЛІКУ В» Виконала: Перевірила: СахаровскаяЕ.Ц. Улан-Уде 2006. ЗМІСТ Введення 1.Основн...

Реферат на тему: Види шахрайства в галузі підприємницької діяльності

МіністерствоВищої і середньої спеціальної освіти Російської Федерації Російськийдержавний торговельно-економічний університет КемеровськийІнститут (Філія) Кафедрабухгалтерського обліку та аудиту Контрольнаробота На тему: "Видишахрайства в галузі підприємницької діяльності " Виконав: Студент 3-го курсу Факультетуменеджменту Групи СМЗ-061

Реферат на тему: Види організаційних документів

і з зазначенням виду документа,підписуються керівником кадрової служби, приймаються з урахуваннямпредставницького органу працівників (ст. 190 Трудового кодексу РФ). Правилавнутрішнього трудового розпорядку є, як правило, додатком до трудовогодоговором. Текст правил складається відповідно до Типових правилвнутрішнього розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ,організацій, затвердженими Примірна форма правил внутрішнього трудовогорозпорядку представлена ​​в (рис. 5). ...

Реферат на тему: Види і напрямки МСФЗ

Введення Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) - цесукупність загальноприйнятих правил кваліфікації, визнання, оцінки та розкриттягосподарських операцій і фінансових показників для складання фінансовоїзвітності господарюючими суб'єктами більшості країн світу. Кожен з прийнятих стандартів містить вимоги до об'єкта облікудля його кваліфікації та визнання, до порядку оцінки об'єкта та розкриттюінформації ...

Реферат на тему: Види і зміст аудиторських висновків у ході обов'язкового аудиту

Міністерство освітиРосійської Федерації Тамбовськийдержавний університет ім. Г. Р. Державіна Реферат На тему: В«Види і змістаудиторських висновків у ході обов'язкового аудиту В». Виконала: Студентка308 групи Перевірила: Викладач, Тамбов 2008 Зміст Введення 1.Поняття та форма аудиторських висновків...

Реферат на тему: Види бухгалтерських рахунків

Зміст Введення 1 Поняття про рахункибухгалтерського обліку 2 Види рахунків: активні,пасивні і активно-пасивні Список використаноїлітератури Введення В процесі господарської діяльності на підприємствах відбуваєтьсябезліч господарських операцій, які змінюють залишки коштів та їх джерел у балансі. Дана тема є актуальність, тому оперативне управління організацією з метою пр...

Реферат на тему: Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИУкраіни ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСІТЕТ Кафедра ОБЛІКУ та аудиту РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: «²IJ, ФОРМИ ТА МЕТОДИВНУТРІШНЬОГО БАНКІВСЬКОГО КОНТРОЛЮ В» 2009 р. ПЛАН Вступ 1. Форми, види та методи внутрішньогобанківського контролю. 2. Внутрішній аудит 3. Звязок Між внутрішньобанківськімконтролем та внутрішнім аудитом...

Реферат на тему: Види оренди основних засобів і облік орендних операцій

БілоруськийДержавний Університет Транспорту Факультетбезвідривного навчання КафедраВ«Бухгалтерський облік, аналіз і аудитВ» Контрольнаробота Запредмету: Бухгалтерський облік Варіант10 Виконав: ст-ка IV курсу, гр.ЗБ-41 шифр 05-ЗБ-570n Юрцевіч О.С. Гомель,2008 1. Види оренди основних засобів і облік орендних операцій В умовах ринкової економіки широ...
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок