Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Философия

Реферат на тему: Філософські ідеї Сократа й Аристотеля

Філософські ідеї Сократа (сутністьлюдини, Етичні принципи, В«Сократичний методВ») Сократ - це легендарнийантичний філософ, учитель Платона, втілений ідеал мудрості. З його ім'ямпов'язаний поворотний пункт у розвитку античної філософії. Перехід від космоцентризмудо антропоцентризму. Антропоцентризм ставиться в центр. Значним досягненнямСократа стало В«вчення про людинуВ». Сутність людини є його душа. Під душеювін розуміє розум, розумові п...

Реферат на тему: Філософія Середньовіччя и Відродження

РЕФЕРАТ натему: Філософія СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І ВІДРОДЖЕННЯ ЗМІСТ 1. ФілософіяСередньовіччя 2. Філософія Відродження ЛІТЕРАТУРА 1. Філософія Середньовіччя Середньовічнафілософія формувалася за умов феодального суспільства и панівної ролі церкви вжітті суспільства. Ці обставинних візначалі її Зміст и форму. Основна пробл...

Реферат на тему: Герменевтичний метод. Герменевтичного коло

МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ, молоді ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Кафедрафілософії. РЕФЕРАТЗ ФІЛОСОФІЇ Тема: В«Герменевтичного методу. Герменевтичного коло В» Київ- 2011 р. Зміст Вступ 1. Поняттягерменевтики Як науки 2. Герменевтикаєпохи Реформації 3. Формуваннягерменевтічної філософії. Філософія Г. Гадамера 4. Поняттягерменевтики П. Рікера 5. Герменевтичногофілософія К.О. Апел...

Реферат на тему: Теорія природного права Гуго Гроція

Міністерство освіти і наукиРосійської Федерації Федеральне агентство зутворення Державна освітняустанова вищої професійної освіти В«Тверськийдержавний університет В» Історія політичних і правовихнавчань Курсова робота Тема: В«Теорія природного права Гуго ГроціяВ» Виконавець:студентка V курсу ОЗО ЖелобоваО.Г Науковийкерівник проф.Крусс В.І р. Тверь 2011 Зміст

Реферат на тему: Філософія китайського саду

Московський архітектурний інститут(Державна академія) Кафедра філософії Реферат Філософія китайського саду Роботу виконав ст. 3 к. 14 гр. Леонідова В.А. Керівник Березовська В.Ф. Москва2010 В«Хто садить сад, тойсадить щастя. Якщо хочеш бути щасливим все життя посадити сад В». (Китайськаприказка) Китайськатрадиція парко будови нараховує понад 3 тисячі років. Найдавніші пар...

Реферат на тему: Що таке філософія і навіщо вона

Зміст Введення 1. Філософія очимаХосе Ортега-і-Гассета 2. Філософія очима КарлаПоппера 3. Думки про філософіюФрідріха Вайсмана 4. Порівняння точок зоруХосе Ортега-і-Гассета, Карла Поппера та Фрідріха Вайсмана на питання В«Що такефілософія і навіщо вона? В» 5. Як я бачу філософію Висновок Список використанихджерел Введення Філософія, як любов домудрості, є...

Реферат на тему: Межі філософського знання

Межі філософського знання філософія матеріалізм ідеалізмгносеологічний Перш ніж визначити В«кордонуВ» філософського знання і засумніватисяабо стверджувати правомірність такої постановки проблеми, слід відповісти на черговийпитання: В«Що ж роблять філософи, коли вони працюють? Астрономи спостерігаютьрух планет, фізіологи вивчають будову і функціонування людськогоорганізму і т.д. А філософи? В» Спробуємо відповісти на постав...

Реферат на тему: Страхов, як метафізик і еволюція його світогляду

Страхов як метафізик і еволюція його світогляду 1.Еволюція світогляду Страхова страхів німецька філософія світогляд Ввітчизняній літературі існують різні трактування світогляду Страхова.Так, наприклад, Б.В. Яковенко, характеризує його як В«видатного філософськогопубліциста і літературного критика, різнився глибокими слов'янофільськимисимпатіями, який працював насамперед в галузі філософії природи; він т...

Реферат на тему: Антропоцентризм і біоцентризм

Зміст Введення 1. Поняття тасутність термінів: Антропоцентризм і біоцентризм 2.Становлення понять антропоцентризму та біоцентризму 3. Місцелюдини в природі Висновок Списоквикористаної літератури Введення биоцентризмапротиставляється антропоцентризму в тому його наповненні, яке отрималошироке поширення в XX столітті і згідно з яким людина - це господарприроди, що має права змінювати і вико...

Реферат на тему: Герменевтична природа діалогу

Санкт-Петербурзький Державний університет філософський факультет спеціалізація: філософія кафедра онтології і теорії пізнання герменевтичних ПРИРОДА ДІАЛОГУ дипломнаробота студента5-го курсу БулговаМихайла Івановича науковийкерівник: д.ф.н., проф. Гусєв С.С. рецензент:д.ф.н. Романенко Ю.М. завідувачкафедрою: д.ф.н., проф. Липський Б.І. роботадопущена до захисту:
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок