Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Финансовые науки

Реферат на тему: Cтруктура капіталу ВАТ "Фірма АРІАР" з точки зору його вартості

ЗМІСТ Введення Глава1Теоретичні аспекти формування ціни і структури капіталу організації 1.1Поняття капіталу організації та його ціни 1.2Загальна характеристика власного капіталуорганізації 1.3Загальна характеристика позикового капіталу організації 1.4Управління ціною і структурою капіталу організації Глава2 Аналіз ціниі структури капіталу на прикладі конкретноїорганізації 2.1Аналіз...

Реферат на тему: Cтруктура податкової сіcтеми Росії

Введення ПерехідРосії до нових, ринкових умов зажадав і нової податкової політики, новогоподаткового законодавства. До основних його принципам можна віднести наступні:активна підтримка підприємництва, цілісність системи оподаткування, їїпростота, механізм захисту від подвійного оподаткування, суворе й чіткерозмежування податків за рівнями управління, облік національних ітериторіальних інтересів. Податковасистема ...

Реферат на тему: Inability to pay debts (UK and Maltese law)

Contents Introduction Cash flow testand balance sheet test The reasons ofnot having a single test The definitionand treatment of the debts and liabilities under the both tests Bibliography Introduction The company's inabilityto pay debts is the most common ground for the winding up of companies and,by definition, all-encompassing in the case of insolvent companies....

Реферат на тему: The Global Money Markets and Money Management

Contents The GeneralEconomic Conditions for the Use of Money. Money and MoneySubstitutes ........................................................ 4 2. The Global MoneyMarkets. US Money Market ........................ 9 3. MoneyManagement. Cash Management for Finance The purpose of our abstract is studying the global money markets andmoney as versions o...

Реферат на тему: The Tax System of the United States

Contents Federalism& The Tax FederalTaxes and Intergovernmental Revenues. Tax Reform ...... 7 3. TheProgressivity of the Tax System. Political Influences on the Tax The purpose of our research - to characterize US tax system. First weshall tell about main principles of US tax system. In chapter 1 we coverprinciples of federalism in tax system. In chapter 2we...

Реферат на тему: Авансування як один із способів розрахунків бюджетних організацій за рахунок коштів федерального бюджету

Авансування як один із способіврозрахунків бюджетних організацій за рахунок коштів федерального бюджету У сучаснихумовах склалася ситуація, коли бюджетні організації (в тому числі іприкордонні органи і війська Федеральної служби безпеки) оплачують послуги,роботу або поставлену продукцію допомогою авансових виплат. Виконаннябюджету і контроль за витрачанням державних коштів в Росіїтрадиційно здійснювали казначейські установи. Повернення в результа...

Реферат на тему: Автоматизація інвестиційних проектів і бізнес-планування

Введення Тема контрольної роботи В«Автоматизація інвестиційних проектів табізнес-планування В». У міру виходу вітчизняних підприємств із кризового станувсе актуальнішою проявляється необхідність в їх інвестуванні. Як показуютьрезультати економічного розвитку останніх років, сьогодні створюютьсяпевні передумови для прямих і досить великих інвестицій ввітчизняні підприємства. Для оцінки інвестиційної привабливості підприємс...

Реферат на тему: Автоматизація управління бюджетом та ефективністю бізнесу

ЗМІСТ Введення 1 Бюджетний лабіринт 2 Типи бюджетів 3 Бюджетування іВРМ-системи 3.1 Hyperion Pillar 3.2 Corporate Planner 3.3 Adaytum e.Planning 3.4 Comshare МРС 3.5 Active Planner 3.6 Системи від Інталева 3.7 Червоний директор 4 Підхід до впровадження 5 Управлінняефективністю корпорації Висновок Література

Реферат на тему: Автоматизація фінансово-економічного відділу ТОО "БАК"

ВСТУП Одним з важливих напрямків вдосконалення управління народним господарствомє впровадження економіці математичних моделей і технічних засобів ууправлінський процес. Жодна система управління не може сьогодні обійтисябез застосування електронних обчислювальних машин та іншої техніки. Томупланомірно проводиться автоматизація управлінської діяльності.Автоматизоване управління необхідно у всіх ланках народного господарства, втому числі і ...

Реферат на тему: Автоматизовані інформаційні технології в податковій службі

Зміст Введення Глава 1 Історія та передумовирозвитку нових інформаційних технологій у сфері управління оподаткуванням Глава 2 Поняття АІС В«ПодатокВ», мети їїфункціонування. Глава 3 Організація комп'ютернихінформаційних технологій обробки податкової інформації 3.1 Характеристика комп'ютерноїінформаційної технології і процедури обробки податкової інформації 3.2 Особливості проектування тав...
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок