Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » География

Реферат на тему: Про освіту рельєфній поверхні в свердловинах

Юшков О. С. Донецькийнаціональний технічний університет Джерело: Удосконалення техніки татехнології буріння свердловин на тверді корисні копалини/Міжвузівський науковийтематичний збірник - Свердловськ: Свердловський гірничий інститут - 1989, с.51. Впроцесі робіт з відбору орієнтованого керна було виявлено, що ввикривлених свердловинах поверхню керна має неоднакову шорсткість: зодного боку, вона рельєфна, у вигляді борозен, штрихів, з інш...

Реферат на тему: Кернометр

Юшков О. С., Донецький національний технічнийуніверситет Винахідвідноситься до гірничої справи і призначений для використання при бурінні геологорозвідувальнихсвердловин для визначення елементів залягання гірських порід по орієнтованомукерну. Відомийкернометр, містить підставу, шарнірно сполучене зі стійкою, шкали такомпас, укріплений на пов'язаному зі стійкою коромислі [1]. Недолікомкернометра є те, що він по суті моделює положе...

Реферат на тему: Пристрій для відбору орієнтованого керна

Юшков О. С. Донецький національний технічнийуніверситет Пристрійдля відбору орієнтованого керна, що містить зовнішню трубу з коронкою, внутрішнюкернопріемную трубу з механізмом для нанесення орієнтує мітки на керн, датчикположення апсідальной площині з індикаторними-реєструючої частиною імеханізмом нанесення мітки, а також привід зворотно-поступального рухудля узгодженого переміщення елементів датчика і кернопріемной труби, що відрізняєтьсятим, ...

Реферат на тему: Слідами подорожі Миклухо-Маклая

Круглов Леонід Кінець19 - початок 20 століть було насичене чудовими відкриттями і подіями,появою нових поколінь мандрівників і вчених, які прославилиросійську науку і Росію. Імена їх стали незаслужено забуватися. ПроектВ«Семеро сміливихВ» - це сім експедицій мандрівника і етнографа ЛеонідаКруглова по слідах російських першовідкривачів - Олександра Булатовича, МиколиМиклухо-Маклая, Миколи Арсеньєва, Миколи Пржевальського, Афанасія Нікітіна,Віту...

Реферат на тему: Характеристика стоку

Контрольна робота по курсу«óдрогеологіяВ» Виконала студентка 4 курсу,групи 959 Ю.І. Тимофєєва Томський державнийуніверситет Томськ 2009 Введення. Стокв гідрології, набрякання в моря і пониження рельєфу дощових і талих вод,що відбувається як по земній поверхні - поверхневий стік, так і в товщі грунтіві гірських порід - підземний стік. Процес стоку - складене ланка круговоротуводи на Землі. Т. о., Стік, будучи, насамп...

Реферат на тему: Кенія. Комплексна країнознавча характеристика країни

Курсоваробота з дисципліни: В«КраїнознавствоВ» Введення Кенія-невелика країна в східній Африці, розташована прямо на екваторі. Перше,що приходить в голову при згадці цієї далекої країни - це чудовийприродний заповідник і небезпечне сафарі. Заповідник займає значну частинутериторії країни, де під охороною живуть в природних умовах не тільки рідкісніта зникаючі види, але й тварини, необхідні для створення природноїприродної обстановки заповідн...

Реферат на тему: Природний рекреаційний потенціал і рекреаційне зонування території Рязанської області

Курсоваробота з курсу В«Географія туристських центрівВ» студентки 2 курсу 0605 групиЛук'янової Ю.С. Російськаміжнародна академія туризму Грудень,2007 Введення Мета роботи: аналізприродного рекреаційного потенціалу та виявлення перспектив розвиткупріродооріентірованних форм туризму в Рязанській області. Завдання роботи: оцінкаландшафтно-рекреаційного потенціалу та складання ландшафтно-рекреаційногозонува...

Реферат на тему: Техногенні родовища

1. Поняття техногенне родовище (ТМ), особливостіі перспективи розробки Техногенніродовища являють собою клас родовищ, що сформувалися востанні сторіччя в районах гірничорудної промисловості (Північний захід іПівденний схід європейської частини Росії, Урал, Південний Схід і Схід азіатській частині,Центр Сибіру). Ці родовища зазвичай володіють своєрідним мінеральнимскладом і є потенційним джерелом різноманітних корисних копалин,зокрема ко...

Реферат на тему: Моніторинг газової шапки

Бантюков О., Петряєв М.,відділ БД ВАТ "Самотлорнефтегаз" ТНК-BP, Нижньовартовськ. Самотлорськеродовище унікально як за своїм геологічною будовою, так і з точкизору проблем, що вирішуються на протязі всієї тривалої історії його розробки.Це родовище, одне з найбільших у світі, було відкрито в 1965 році і зачас розробки принесло до бюджету держави близько 250 млрд. доларів. Знадр Самотлора вже отримано близько 2, 3 млрд. тонн нафти, пробурено майже17000 ...

Реферат на тему: Калінінградська область - особлива економічна зона

країни. Все це обумовило спад виробництва і падінняжиттєвого рівня населення. Платоспроможний попит населення впав, що сталоще одним чинником спаду виробництва в цілому ряді галузей. Ситуація ускладнюється специфікою державноїподаткової політики з високим рівнем оподаткування прибутку підприємств,пасивністю потенційних інвесторів, труднощами отримання довгостроковихкредитів, невмінням багатьох керівників підприємств працювати в нових ринковихумовах. Відсутня і належна ринкова інф...
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок