Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Геология

Реферат на тему: Родовища магматогенних серії

Курсова робота на тему Родовищамагматогенних серії Зміст Введення Магматичні родовища Пегматитові родовища карбонатитового родовища скарнових родовищ Гідротермальні родовища Список літератури Введення родовищемагматогенних порода Родовищамагматогенних серії - магматогенних (глибинні, ендогенні) родовищакорисних копалин формувалися в надрах Земл...

Реферат на тему: Методи розробки родовищ високов'язких нафт і природних бітумів

Введення Найважливішою складовоюсировинної бази нафтової галузі не тільки Росії, але і ряду іншихнафтовидобувних країн світу є запаси високов'язких важких нафт і природнихбітумів. За різними оцінками їх запаси становлять від 790 млрд. т. до 1 трлн. т.,що в 5-6 разів більше залишкових видобутих запасів нафт малої і середньоїв'язкості, складових приблизно 162 млрд. тонн. На сьогодні високов'язкінафти і бітуми не са...

Реферат на тему: Нафтогазоносність Російської Арктики

РосійськийДержавний Університет нафти і газу ім. І.М.Губкіна Факультетрозробки нафтових і газових родовищ КафедраОсвоєння морських нафтогазових родовищ ГрупаНГМ-10-01 Реферат натему: Нафтогазоноснібасейни Російської Арктики р.Москва. 2010 Зміст Введення Методика досліджень Тектонічна будова російськогосектора Арктики Оса...

Реферат на тему: Обробка результатів за даними геофізичних досліджень свердловин

ЗМІСТ Введення 1. Фізико-географічний нарис 2. Геологічна будова району досліджень 2.1 Стратиграфія іНе стратифікованих комплекси 2.2 Тектоніка. Неотектоніка 2.3 Гідрогеологія 3. Геолого-геофізичнахарактеристика району досліджень 3.1 Загальні відомості про родовище 3.2 Тектоніка 3.3 Стратиграфія і літологія 3.4 Нафтогазоносність 3.5 Геологічна характеристика...

Реферат на тему: Рекорди скарбів землі

РЕКОРДИ поклажі ЗЕМЛІ Зміст 1. Дорогоцінні камені та прикраси Найбільший з виявлених алмазів Найбільший з існуючих алмазів Найбільший самородний шматок міді Найбільший сталагміт 2. Метали, мінерали та інші корисні копалини Найбільші родовища нафти Найбільші родовища"Блакитного палива" Найбільші комори "сонячного каменю" Найбільші поклади урану

Реферат на тему: Проект розробки Олімпіадінского золоторудного родовища на прикладі ділянки Східний

РЕФЕРАТ В«Проектрозробки Олімпіадінского золоторудного родовища на прикладі ділянкиСхідний В» Дипломний проект містить150 сторінок, 23 малюнків, 38 таблиць, 15 літературних джерел. запасів родовища,Розтин, СИСТЕМА РОЗРОБКИ, буропідривних робіт, вскриші, ВИДОБУТОК,Відвалоутворення, РЕКУЛЬТИВАЦІЯ, СОБІВАРТІСТЬ, усереднення руди. Об'єктом проектуванняє Олімпіадінское золоторудне родовище. У проекті наводяться з...

Реферат на тему: Геологічна робота моря

Федеральне агентство з освіти ГОУ ВПО "Сибірський ДержавнийТехнологічний Університет " Кафедра лісівництва Реферат на тему: Геологічна робота моря Виконав: ст. гр. 32-5 Храмовскіх Ксенія Перевірив: Попова Д.П. Красноярськ 2010 Зміст 1. Основні відомості про морях 2. Солоність і хімічний склад морськихвод ...

Реферат на тему: Геофізичні дослідження у свердловинах

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 Геофізичні дослідження у свердловинах 1 Мета роботи свердловина геофізичнийдослідження Ознайомленняз промислово-геофізичної апаратурою та обладнанням, технологією проведеннягеофізичних досліджень на свердловині, способами виміру і реєстраціїгеофізичних параметрів. 2 Загальна характеристика промислово-геофізичної апаратури і обладнання

Реферат на тему: Денудаційні і акумулятивні процеси

Міністерствоосвіти і науки Російськоїфедерації Федеральнеагентство з освіти Федеральнедержавне освітня установа Вищогопрофесійної освіти ЧуваськаДержавний університет імені І.М. Ульянова Історико-географічнийфакультет Кафедрафізичної географії та геоморфології Курсоваробота денудаційні і акумулятивні процеси Чебоксари2010 Зміст Введення

Реферат на тему: Загальна характеристика Чорного моря

МІНІСТЕРСТВОосвіти и науки України Уманськийдержавний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститутприродничо-математичної та технологічної освіти природничо-географічнійфакультет кафедрагеографії та методики її викладання Чорнеморе Виконала:студентка 2гр.ІІІкурсу Дериземля Н.О. Перевіріла:к.г.н. Кравцова І.В. Умань- 2010 План: Вступ Розділ ...
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок