Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Геология

Реферат на тему: ГІС в паливно-енергетичному комплексі

КОНТРОЛЬНАРОБОТА ГІС вПаливно-енергетичний комплекс Зміст ВСТУП 1.Просторові дані - ключ до успіху в нафтогазовій галузі. 1.1 Відповідність потребамнафтогазовій індустрії 1.2 Основа для глобальної економіки. 1.3 Моделі даних. 2.Принципи побудови ГІС у нафтогазовій промисловості. 3. ГІСдля аналізу ресурсної бази нафтогазових компаній

Реферат на тему: Гідрологічні процеси

Відповіді напитання до Завдання 1.Навестихарактеристики гідрологічного стану водного об'єкту. Даті визначеннягідрологічного режиму, розкрити Його сутність. Даті визначення терміну«óдрологічні процесіВ». Загальнагідрологія вівчає закономірності руху Як вод суші, так и вод морів та океанів.Предметом нашого Вивчення є гідрологія суші. Однак на Певної етапі розвіткуцієї науки від неї відокремілісь в самостійні науки - гляціологія,болотознав...

Реферат на тему: Гідрологічні та водогосподарські Розрахунки

МІНІСТЕРСТВОаграрної політики України. Державнаагроекологічна академія України. Кафедрамоніторінгу НПС Курсоваробота на тему: "Гідрологічні таводогосподарські Розрахунки " Виконала: студент 2 курсу 1 групи екологічногофакультету Касянчук В.В. Перевірів: Дорошенко В.В. Житомир 2001 Завдання курсової роботи

Реферат на тему: Глинисті гірські породи

Московський державнийуніверситет Кафедра геології Курсова робота на тему В«Глинисті осадові гірські породиВ». г. Москва 2010р. Зміст 1. Введення 2. Умоваосвіти 3. Класифікація 4. Хімічнийсклад 5. Структуриі текстури глинистих гірських порід 6. Загальнівластивості 7. Фізичнівластивості 8. Мі...

Реферат на тему: Глинисті породи

Міністерство освіти інауки України Харківський національнийуніверситет ім. В.Н. Каразіна Геолого-географічнийфакультет Кафедра петрографії,мінералогії та корисних копалин Курсова робота по літології на тему В«Глинистіпороди В» Склала студентка гр.ГИ-41 Білоус О.М. Керівник: Доц.Клевцов О.О. Харків 2010 р Зміст Введення Класифікація глин

Реферат на тему: Головний гідровузол з кам'яно-земляний греблею і водоскидних споруд

Російського університету дружби народів факультет: Інженерний спеціальність: Гідротехнічне будівництво кафедра: Гідравліка та гідротехнічних споруд Курсова робота ГОЛОВНИЙ гідровузол З кам'яно-земляних гребель і водоскидних споруд Студент (Ф.І. О) Косачев І.Ю. V курс, група ІСМ-103 Керівник роботи: проф., д. т.н. Ляпічев Ю.П. Завідувач кафедрою: доц., к. т.н. Пономарьов Н.К. ...

Реферат на тему: Гірські породи, алгоритми їх визначення

ВСТУП Людинасприймає навколишній світ Природи двояко: почуттями і розумом. Результатитаких різних сприймань протилежні. Почуттями створюються образи видимогосвіту, яких насправді, крім як у мозку людини, немає. Розумом же у виглядімоделей відкривається реальний світ Природи, існуючий незалежно відбажання і, більш того, всупереч бажанню людини. Характеризуючигеологію XXII в., будемо розглядати реальний світ кам'яної оболонки земноїкулі. Та...

Реферат на тему: Горотворення та освіта рельєфу

Геоморфологія Сучаснагеоморфологія - досить розгалужена наука, яка поділяється на частини, науковінапрямки, галузі і галузі знання. Вона володіє різними методамидослідження і вирішує різні фундаментальні та прикладні задачі. У рамкахконкретних досліджень можна побачити певні тенденції до диференціації таінтеграції окремих її частин, що неминуче для будь науки, що розвивається.Об'єднує все це різноманітність наукової діяльності те, що кож...

Реферат на тему: Межі застосування закону Дарсі. Нелінійні закони фільтрації

Міністерство освітиі науки Республіки Казахстан Західно-Казахстанськийаграрно-технічний університет імені Жангіра хана Кафедра: В«Розробки іексплуатації нафтогазових родовищ В» РЕФЕРАТ з дисципліни В«Підземнагідромеханіка В» на тему В«Межі застосуваннязакону Дарсі. Нелінійні закони фільтрації В» Виконав: студент гр.НГДБ-24 Ізтелеуов К.А Перевірив: професор Курма...

Реферат на тему: Веслування Із грунтових матеріалів з Баштовий водоскідом

МІНІСТЕРСТВО освіти и наукиУкраїни Національний Університетводного господарства та природокористування Кафедра гідротехнічніх споруд Пояснювальна записка докурсового проекту на тему: "Гребля Із грунтовихматеріалі в з Баштовий водоскідом " Вікона в : студент ІІ...
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок