Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Химия

Реферат на тему: Методи визначення активності каталізаторів

Федеральнеагентство з освіти Російської Федерації Казанськийдержавний технологічний університет Кафедра ТООНС РЕФЕРАТ по курсу:каталіз в органічній технології на тему: Методивизначення активності каталізаторів. Казань 2007м. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОККаталіз Каталізатори відіграютьвинятково важливу роль у живій природі. Г.К. Боресков відзначає, що майжевсі реакції в живих організмах самі по с...

Реферат на тему: Поняття і біологічна роль ферментів

Змісту Введення 1. Ферменти 1.1 Термін В«ферментиВ», біологічна роль ферментів 1.2 Особливості будови простих і складних ферментів.Переваги перед хімічними каталізаторами 1.3 Методи виділення ферментів 1.4 Класифікація і номенклатура ферментів за типомкаталізуються реакції 1.5 Область застосування 2. Біокаталізу 2.1 Принцип дії ферментів 2.2 Фактори, що впли...

Реферат на тему: Проект ректифікаційної установки безперервної дії для розділення суміші метиловий - етиловий спирт

Федеральне агентство з освіти ГОУ ВПО В«Сибірський державнийтехнологічний університет В» Факультет: Хімічних технологій Кафедра: Промислової екології, Процесів та апаратів хімічнихвиробництв Дипломна робота Проект ректифікаційної установкибезперервної дії для розділення суміші метиловий-етиловий спирт (ПЕ ПАХП.000000.122.ПЗ) Керівник: А.А. Отаманів Розробив: студент гр. 64-1 IV курсу ...

Реферат на тему: Розробка методів та засобів реабілітації об'єктів отруйних речовин

Зміст Позначенняі скорочення Введення 1. Літературнийогляд 1.1 Можливінаслідки надзвичайних ситуацій на об'єктах по зберіганню та знищенню хімічноїзброї 1.2 Трансформаціяфосфорорганічних сполук в об'єктах навколишнього середовища 1.3Процеси самоочищення грунтів 1.4Мікроорганізми-деструктори фосфорорганічних сполук 2. Основна частина 2.1 Методика відборуштамів мікроорганізмів, здатних...

Реферат на тему: Характеристика абсорбційних методів очищення газів, що відходять від домішок кислого характеру

Введення Грандіозні масштабивиробничої діяльності людини привели до великих позитивнихперетворенням в світі - створенню потужного промислового і сільськогосподарськогопотенціалу, широкому розвитку всіх видів транспорту, іригації і меліораціївеликих земельних площ, створенню систем штучного клімату. Разом зтим різко погіршився стан навколишнього середовища. Подальше погіршення стануекосфери може призвести до далекосяжних негативних наслідків длялю...

Реферат на тему: Аналітичний контроль якості титанату барію

Міністерствоосвіти Російської Федерації Пермськийдержавний університет Кафедрааналітичної хімії Дипломнаробота тема: Аналітичний контрольякості титанату барію Перм 2005 Введення титанат барію єдіелектричним матеріалом, що володіє п'єзоелектричними тасегнетоелектричними властивостями і великий діелектричної проникністю. Вінзастосовується в конденсаторах електричних, в п'єзоелектричних випромі...

Реферат на тему: Газова хроматографія та її застосування в аналітичній хімії

Реферат "Газовахроматографія та її застосування в аналітичній хімії " Введення Хроматографія - цевелика область фізико-хімічних методів аналізу, яка займаєтьсярозробкою методів розділення складних за складом багатокомпонентних сумішей. Характернимиособливостями будь-яких хроматографічних методів є наступні: • Високароздільна здатність процесу поділу, обумовлена ​​високоюефективністю процесу, що да...

Реферат на тему: Конструювання біосенсора для реєстрації P. aeruginosa АТСС 27853

ВИПУСКНА РОБОТА БАКАЛАВРАПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ Конструюваннябіосенсора для реєстрації P.aeruginosa АТСС 27853 ЗМІСТ ПЕРЕЛІКУМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ І ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ1. Біосенсори 1.1 Механізми,які забезпечують селективність і вибірковість біосенсорів 1.2 Біосенсори- Принципи конструювання 1.3 Застосуваннябіосенсорів РОЗДІЛ2. Матеріали і методи 2.1Автоматичний обчислюв...

Реферат на тему: Одержания сірчаної кислоти контактним методом. Матеріальній и тепловий баланс процесу окисного віпалу Сірки

ЗМІСТ Вступ 1. Завдання 2. Виконання Завдання 2.1 Аналітічній огляд методів 2.2 Фізико-Хімічні основи виробництва 2.3 Опис технологічної Схеми 2.4 Норми технологічного режиму 2.5 Розрахунок матеріального балансу процесуокисного віпалу Сірки 2.6 Розрахунок теплового балансу процесуокисного віпалу Сірки ЛІТЕРАТУРА Вступ Контрольн...

Реферат на тему: Фізико-хімічні методи дослідження бетонних зразків

Міністерствоосвіти і науки РФ Державна освітня установа вищоїпрофесійної освіти Далекосхіднийдержавний університет Інститутхімії та прикладної екології Хімічнийфакультет Кафедранеорганічної та елементорганіческой хімії Курсовароботанатему: "Фізико-хімічніметоди дослідження бетонних зразків " Зміст Введення 1. Щотаке бетон 2. Причиникорозії бетону 3...
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок