Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Экономико-математическое моделирование

Реферат на тему: Статистика оборотних фондів

Введення Тема теоретичної частини курсової роботи В«Статистичне вивчення оборотних фондівВ». Одне з головних призначень оборотних коштів - забезпечення ними виробничого процесу. Недостатність в забезпеченості оборотними фондами (засобами), як показує практика, є причиною втрат виробничого потенціалу в Загалом, укладеного не тільки в матеріальних, а й в основних фондах і трудових ресурсах. Наявність у підприємства достатніх оборотни...

Реферат на тему: Статистика процесу використання товарів населенням

Завдання на курсову роботу Статистична оцінка споживання населенням товарів і послуг Вихідні дані : дані вибіркового обстеження бюджетів домашніх господарств, що відображають відомості про витрати на споживання населенням товарів і послуг за 2002-2010 рр.. Перелік підлягають розробці питань: а) вивчити літературу по темі; б) провести ста...

Реферат на тему: Статистичний аналіз інвестиційних та інноваційних процесів у галузі (регіоні, країні)

Статистичний аналіз інвестиційних та інноваційних процесів у галузі (регіоні, країні) Анотація інвестиційний інноваційний статистичний Курсова робота складається з теоретичної та аналітичної частин. У теоретичній частині розглянуті поняття та сутність інвестиційних та інноваційних процесів, система статистичних показників інвестиційних та інноваційних процесів і джерела статистичн...

Реферат на тему: Статистичний аналіз оплати праці

Зміст Введення Глава 1. Статистика оплати праці і витрати на робочу силу 1.1 Заробітна плата і вартість робочої сили 1.2. Форми і системи оплати праці 1.3 Склад фонду заробітної плати та виплат соціального характеру 1.4 Середній рівень заробітної плати 1.5 Аналіз рівня та динаміки заробітної плати Глава 2. Статистичний аналіз даних фінансової звітності ...

Реферат на тему: Статистичний аналіз перевезень на вантажному транспорті

Зміст Введення Глава 1. Статистика транспорту та теоретичні основи методів, використовуваних для його статистичної характеристики 1.1 Статистика транспорту і характеристика досліджуваних показань 1.2 Методи розрахунку статистичних показників Глава 2. Статистичний аналіз діяльності вантажного транспорту загального користування 2.1 Аналіз перевезень вантажу транспорту заг...

Реферат на тему: Статистичний аналіз страхової діяльності

Зміст Введення Глава 1 Теоретичні основи страхування 1.1. Поняття страхування та його види та особливості 1.2.Імущественное страхування 1.3. Особисте страхування 1.4. Страхування відповідальності 1.5.Соціальное страхування 1.6. Поняття перестрахування Глава 2 Практична частина 2.1. Абсолютні та середні показники 2.2. Визначення тарифної нетто-ставк...

Реферат на тему: Статистична оцінка діяльності підприємства будівельної галузі

План Введення Розділ 1. Аналіз результатів виробничої діяльності підприємства 1.1 Загальна характеристика підприємства будівельної галузі 1.2 Розрахунок показників динаміки досліджуваних економічних явищ 1.3 Визначення тенденції динаміки досліджуваних показників 1.4 Індексний факторний аналіз досліджуваних показників Розділ 2. Визначення взаємозв'язків і взаємозалежностей між економіч...

Реферат на тему: Оцінювання параметрів розподілів

ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОЗПОДІЛІВ Задача оцінювання параметрів розподілів полягає в побудові на Основі статистичної інформації, отріманої за данімі вібіркі, статистичних вісновків про істінне Значення невідомого параметра, в знаходженні величини, Якові можна буде взяти в ЯКОСТІ Його оцінкі, и в візначенні пріпустіміх меж їхньої розбіжності. 1. Загальні положення Теорії оцінювання параметрів розподілів Оскі...

Реферат на тему: Динаміка продуктивності праці

ЗМІСТ Введення 1. Коротка природно-економічна характеристика господарства 2. Динаміка продуктивності праці 3. Статистичне дослідження динаміки продуктивності праці 3.1 Аналіз динаміки продуктивності праці 3.2 Виявлення тенденції розвитку ряду динаміки продуктивності праці 3.3 Аналіз показників колеблемости ряду динаміки продуктивності праці 3.4 Прогнозування на майбутн...

Реферат на тему: Довірчий інтервал. Перевірка статистичних гіпотез

Довірчий інтервал. Перевірка статистичних гіпотез 1. Довірчий інтервал Точкові оцінки є наближеними, оскільки вони вказують точку на числовій осі, в якій повинно знаходитися значення невідомого параметра. Однак оцінка є наближеним значенням параметра генеральної сукупності, яка при різних вибірках одного і того ж обсягу буде приймати різні значення, тому в ряді завдань потрібно знайти не тіл...
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок