Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Математика » Система натуральних чисел. Принцип математичної індукції. Теореми математичної індукції

Реферат Система натуральних чисел. Принцип математичної індукції. Теореми математичної індукції

а множині, - не є унарний операцією на безлічі, не є алгеброю не є групою.

2) не є алгеброю не є групою, так як не є унарний операцією.

3). - Бінарна операція на множині, - не є унарний операцією не є алгеброю не є групою.

4). - Бінарна операція на множині, - унарна операція на множині, є алгеброю є групою, так як аксіоми виконуються за властивостями раціональних чисел комутативна нескінченна група називається мультиплікативною групою не рівних раціональних чисел.

5). - Бінарна операція на множині, - не є унарний операцією на безлічі, не алгебра не група.

6) симетричної групи безлічі, де. Бієкція. Розглянемо, де - бінарна операція на безлічі (по визначенню Бієкція), - унарна операція на множині, (з визначення тотожної функції і Бієкція) є алгеброю.

Перевіримо аксіоми груп:

- асоціативна операція.

властивість

властивість зворотної функції - група.

Якщо безліч - кінцеве безліч, то група - кінцева група та її порядок дорівнює. Якщо безліч - нескінченне, то - нескінченна група. Якщо в безлічі елементів, то група коммутативна. Група називається симетричною групою безлічі.

7) Група обертань і симетрії правильного трикутника.

I - група обертань правильного трикутника.

Під обертанням трикутника розуміється поворот, який вершини переводить в вершини.

тотожне обертання.

Складемо таблицю множення (роль множення виконує композиція)

З таблиці бачимо, що композиція елементів множини безл

загрузка...
ічі, значить композиція - бінарна операція.

унарний операція на множині.

Тотожне обертання с, тоді є алгеброю.

Перевіримо аксіоми групи:

Операція композиція асоціативна на твір множин, а значить, асоціативна на безлічі.

по властивості тотожною функції.

по властивості зворотної функції.

Значить, є групою, це кінцева група третього порядку, комутативна група (таблиця симетрична щодо головної діагоналі).

II - група обертань і симетрії правильного трикутника.

Розглянемо безліч

Розглянемо

Побудуємо таблицю множення (для операції композиції)

- бінарна операція.

унарний операція.

, значить - алгебра. Аксіоми групи на безлічі виконуються.

Операція композиція не коммутативна (не симетрична)

Кінцева група шостого порядку називається групою обертання і симетрії правильного трикутника.

п.3. Найпростіші властивості груп.

Нехай мультиплікативна група.

Властивості.

, тобто правий зворотний елемент є лівим зворотним елементом до.

Доказ. Ліва частина дорівнює дорівнює правій частині.

тобто правий одиничний є лівим одиничним елементом.

Доказ. Ліва частина дорівнює дорівнює правій частині.

, якщо

Доказ.

якщо

Доказ.

I спосіб:

II спосіб:

I спосіб:

II спосіб:

правий

Тобто існує і единственен правий, існує і единственен лівий зворотний елементи.

якщо

Доказ.

а)

б)

Тобто існує і единственен правий, існує і единственен лівий одиничні елементи.

Доказ.

, мають в групі єдине рішення.

Доказ.

а) Перевіримо, що рішення рівняння

Ліва частина дорівнює дорівнює правій частині.

Перевіримо, що рішення єдино: нехай і - рішення рівняння. Маємо

б) Перевіримо що - рішення рівняння. Ліва частина дорівнює дорівнює правій частини.

Перевіримо, що рішення рівняння єдино: Нехай і - два рішення рівняння. Маємо

Доказ.

п.4. Гомоморфізм груп.

Визначення. Гомоморфизмом групи в групу називається відображення таке, що:

Тобто зберігає операції в групі.

Визначення. Гомоморфизмом групи в групу називається відображення таке, що:

Визначення. Гомоморфизмом групи в групу називається відображення таке, що:

Визначення. Гомоморфизмом групи в групу називається відображення таке, що:

Приклад.

Нехай

Розглянемо функцію;

Перевіримо, що - гомоморфізм:

1.

2.

3.

Значить - гомоморфізм.

Нехай.

Розглянемо функцію і.

Перевіримо:

1)

2)

3)

Значить - гомоморфізм групи в групі.

Теорема. Нехай, - мультиплікативні групи. Якщо і, то - гомоморфізм груп.

Доказ. Перевіримо, що володіє трьома властивостями визначення гомоморфізму. Одна властивість дано в умові. Доведемо, що:.

Доведемо, що:

Значить - гомоморфізм груп.

п.5. Ізоморфізми груп.

Нехай - мультиплікативні групи.

Визначення. Відображення називається ізоморфізмом груп, якщо володіє двома властивостями: - Бієкція і - гомоморфізм груп.

Якщо існує ізоморфізм групи на, то групи називаються ізоморфними.

п.6. Підгрупи.

Визначення. Нехай - мультиплікативна група,,. Кажуть, що безліч - замкнуто щодо операції множення, якщо.

Кажуть, що - замкнуто щодо операції, якщо.

Визначення. Нехай - адитивна група,,.

Кажуть, що - замкнуто щодо бінарної операції, якщо.

Кажуть, що - замкнуто щодо операції, якщо.

Теорема. Нехай - мультиплікативна група,,.

Якщо - замкнуто щодо бінарної операції та унарний операції, то - група, яка називається підгрупою групи.

Доказ.

Так як - замкнуто щодо бінарної операції та унарний операції, то - бінарна операція на множині, а - унарна операція на множині.

Перевіримо, що. Так як, то (так як операція - унарний операція). Маємо (так як - бінарна операція на безлічі). Перевірено, що - алгебра.

Перевіримо, що - група.

Всі аксіоми групи на безлічі виконані, так як. Тому - група.

Приклад.

Розглянемо адитивну групу цілих чисел, знайдемо підгрупи цієї групи. З теорії випливає, що для того, щоб знайти підгрупу, необхідно знайти, замкнуте щодо операцій і.

Нехай; - підгрупа.

- підгрупа (тобто сама група є своєї підгрупою)

- це безліч не замкнуто щодо операції: - не утворює підгрупу.

Розглянемо безліч - безліч цілих парних чисел (Делящихся на ціле число 2). Безліч - замкнуто - підгрупа адитивної групи цілих чисел.

Розглянемо - безліч цілих чисел, кратних числу 3. Це безліч замкнуто щодо операцій і, значить - підгрупа адитивної групи цілих чисел.

Список літератури

Е.Е. Маренич, А.С. Маренич. Вступний курс математики. Навчально-методичний посібник. 2002

В.Є. Маренич. Журнал В«АргументВ». Задачі з теорії груп.

Кострикін А.І. Введення в алгебру. Ч.1 Основи алгебри. - М.: фізмат літ-ра, 2000

Кострикін А.І. Введення в алгебру. Ч.2 Основи алгебри. - М.: фізмат літ-ра, 2000

Кострикін А.І. Введення в алгебру. Ч.3 Основні структури алгебри. - М.: фізмат літ-ра, 2000

Кострикін А.І. Збірник задач з алгебри. Вид. третє - М.: фізмат літ-ра, 2001

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту referat.ru/


загрузка...

Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...