Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Информатика, программирование » База даних "Чемпіонат авто"

Реферат База даних "Чемпіонат авто"

357 valign=top> Колір color S ID майстерні idmast I

4) УчастнікіЧемпіоната

* ID учасника

iduch + Автомобіль avto I Гонщик racer S Результат result I ID гонщика idracer I

база даний реляційний модель

5) Гонщики

* ID гонщика

idracer + Прізвище familracer S Ім'я nameraser S батькові fathracer S Дата Народження dateracer D Кількість участь kolvo I Наявність Приз Місць priz B

6) Результати Заїзду

* ID результату

idresult + Чемпіонат champ I Час time I Місце mesto I

7) Чемпіонати

* ID чемпіонату

idchamp + Назва Чемпіонату nazchamp S Спонсор Чемпіонату sponschamp I Місце Проведення mestochamp I Рік Проведення yearchamp D

8) Спонсори

* ID спонсора

idspons + Спонсор sponsor S Винагорода Спонсора voznagr I ID чемпіонату idchamp I

9) Місце Проведення

* ID місця

idmesta + Назва Місця nazmesta S Тип Траси tiproad S ID чемпіонату idchamp I


1.5 Схема даних

1.6 ER- діаграма


2. Реляційна МОДЕЛЬ БАЗИ ДАНИХ В«ЧЕМПІОНАТ АВТОВ»

2.1 Вибір логічної моделі

Збережені в базі дані мають певну логічну структуру, тобто модель. Розрізняють такі основні моделі представлення даних в базі даних:

- ієрархічну

- мережеву

- реляційну

- об'єктно-орієнтовану

У ієрархічної моделі дані представляються у вигляді деревовидної ієрархічної структури. Гідністю даної моделі є можливість реалізувати дуже швидкий пошук, коли умови запиту відповідають ієрархії в схемі БД, проте при роботі з даними зі складними логічними зв'язками ієрархічна модель виявляється занадто громіздкою.

У мережевий моделі дані організовуються у вигляді довільного графа. Перевагою цієї моделі є висока швидкість пошуку і можливість адекватно представляти дані для вирішення безлічі завдань в самих різних предметних областях. Висока швидкість пошуку грунтується на класичному способі реалізації мережевої моделі - на основі списків. Недоліком мережевої моделі є жорсткість структури і висока складність її організації.

Крім того, істотним недоліком ієрархічної і мережної моделей є те, що структура даних задається на етапі проектування БД і не може бути змінена при організації доступу до даних.

Реляційна модель отримала свою назву від англійського терміна relation (Відношення) і була запропонована в 1970-х роках співробітником фірми IBM Едгаром Коддом. Реляційна БД являє собою сукупність таблиць, пов'язаних відносинами. Різниця між таблицею в звичному сенсі і поняттям відносини полягає в тому, що у відношенні немає порядку - це невпорядковане безліч записів. Порядок визначається не ставленням, а конкретної вибіркою з відносини. Зв'язок між таблицями існує на логічному рівні і визначається предметною областю. Практично зв'язок між таблицями встановлюється шляхом використання логічно пов'язаних даних у різних таблицях.

Для роботи з реляційними СУБД використовується стандартизований мова структурованих запитів SQL.

Достоїнствами реляційної моделі даних є простота, гнучкість структури, зручність реалізації на комп'ютері, висока стандартизованность і використання математичного апарату реляційної алгебри і реляційного числення.

До недоліків можна віднести атомарність, обмеженість і зумовленість набору можливих типів даних. Це ускладнює використання реляційних моделей для деяких сучасних додатків. Названа проблема вирішується розширенням реляційних моделей в об'єктно-реляційні.

У об'єктно-реляційної моделі окремі записи база даних представляються у вигляді об'єктів. Між записами бази даних і функціями їх обробки встановлюються взаємозв'язки з допомогою механізмів, подібних відповідним засобам в об'єктно-орієнтованих мовах програмування. Об'єктно-орієнтовані моделі поєднують особливості мережевий і реляційної моделей і використовуються для створення великих БД зі складними структурами даних.

...


Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок