Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Издательское дело и полиграфия » Радянське радіомовлення від Великої вітчизняної війни до «застою». Дитяча та юнацька радіожурналістика

Реферат Радянське радіомовлення від Великої вітчизняної війни до «застою». Дитяча та юнацька радіожурналістика

ва переданий Наркомату пошти і телеграфу; Раднарком прийняв декрет про централізацію радіотехнічної справи в країні. Перші радіомовні передачі велися в 1919 з Ніжегородськой радіолабораторії, з 1920 - з досвідчених радіомовних станцій (Москва, Казань та ін.)

Комуністична партія і Радянський уряд надавали виняткового значення радіофікації як основному засобу розвитку Р. В 1920 Ленін писав М. А. Бонч-Бруєвич, який керував Нижегородської радіолабораторією: В«Користуюся нагодою, щоб висловити Вам глибоку подяку і співчуття з приводу великої роботи радіоізобретеній, яку Ви робите. Газета без паперу і "без відстаней", яку Ви створюєте, буде великою справою В»[4].

У 1922 в листах І. В. Сталіну для членів Політбюро ЦК РКП (б) Ленін сформулював положення програми суцільної радіофікації країни, в Того ж року почалися перші (ще нерегулярні) текстові радіопередачі через гучномовці; Нижегородська радіолабораторія передала в ефір перші радіоконцерти. Становленню і популяризації радіо в 20-і рр.. сприяли масове радіоаматорську рух (яке стало розвиватися після відкриття в 1922 в Москві радіостанції ім. Комінтерну), діяльність організованих в 1924 суспільства друзів радіо, акціонерного товариства В«РадіопередачаВ» (спочатку - В«Радіо для всіхВ», його членами були Наркомпочтель, ВРНГ, ЗРОСТАННЯ, Всеросійський електричний трест заводів слабкого струму).

Регулярне радіомовлення розпочати 23 листопада 1924, коли в ефір був переданий перший номер радіогазети. У 1925 організована Радіокоміссія ЦК РКП (б) для загального керівництва і Радіосовет при Головполітосвіти Наркомосу РРФСР для розробки основних напрямків мовлення.

У 20-і рр.. складаються основні жанри (радіорепортаж, радіобесіди, коментар), форми передач (радіогазета, радіожурнал). У 1925 в ефірі - перший радіорепортаж з Червоної площі в Москві, присвячений Жовтневим урочистостям; дитячі передачі - В«РадіооктябренокВ», В«РадіопіонерВ» (Згодом В«Піонерська зоречкаВ»); В«Культурна спадщина - дітямВ»; молодіжна - В«Молодий ленінецьВ»; з 1926 - В«Селянська радіогазетаВ», В«Робоча радіогазетаВ», етнографічні концерти. [5]

Організовується регулярне радіомовлення в союзних республіках - в 1925-27 почали працювати радіостанції в Мінську, Баку, Харкові, Ташкенті, Ленінграді, Києві, Тбілісі.

З 20-х рр.. традицією радянського радіо стали виступи державних діячів. Відбулася в середині 20-х рр.. дискусія про громадське призначенні радіо, його місці серед видів мистецтва і засобів естетичного освіти сприяла розвитку форм і жанрів радіожурналістики, особливо літературно-драматичного. [6]

З 1927 року дослідник радянської радіожурналістики А.Шерель виділяє третій етап, який полягає у подальшому розвитку жанрів радіожурналістики, залученні на радіо провідних журналістів і літераторів молодої Радянської Союзу. На цьому етапі ми можемо розглядати радіомовлення як повністю сформувалося, повноцінне ЗМІ, що користується величезним успіхом у аудиторії і знаходяться під пильним контролем влади.

У 1927 Раднарком прийняв постанову, спрямовану на поліпшення художніх програм. У підготовці літературних передач брали участь В. В. Маяковський, А. Н. Афіногенов, Д. Бідний, Е. Г. Багрицький, Ф. В. Гладков, В. В. Іванов, Л. М. Леонов і ін Регулярні огляди під рубрикою В«Література - масамВ» знайомили слухачів з творчістю радянських письменників і класичною літературною спадщиною. Р. популяризувало музику народів СРСР, лекції-концерти розкривали основні етапи історії світової музичної культури. У 20-і рр.. прозвучали перші концерти за заявками, трансляції оперних спектаклів з Великого театру СРСР. З 1925 в програмі радіо з'явилися бесіди і лекції на соціально-політичні та науково-технічні теми. В кінці 20 - початку 30-х рр.. для цілеспрямованого утворення населення були створені робітник, селянський, комуністичний, комсомольський радіоуніверсітети (до 80 тис. радіозаочніков).

З 1928 по 1933 потужність радянських радіомовних станцій збільшилася у 8 разів. У 1931 при Наркомпочтеле утворено Всесоюзний комітет по радіомовленню, в 1932 - 12 місцевих радіокомітетів в республіках і областях. З'явилися нові, дієві форми і жанри радіопередач: радіопереклічка, всесоюзне радіособраніе (1929), прямі радіорепортажі з будівництв (1930) [7]. Постанова ЦК ВКП (б) В«Про перебудову рабселькоровского руху В»(1931) рекомендувало радіокомітету ширше застосовувати форми масової роботи (рейди, виїзні бригади), розширювати співпрацю з робсількорів, розвивати і створювати нові форми передач за листами трудящих.

Відповідно до постанови В«Про перебудову літературно-художніх організацій В»(1932) розширилися тематика, форми, жанри художніх передач. У роботі на радіо брали участь письменники А. Серафимович, М. А. Светлов, Н. А. Островський, І. П. Уткін, К. Г. Паустовський, актори Д. Н. Орлов, В. І. Качалов, І. М. Москвін, М. І. Бабанова і ін Нові твори Д. Д. Шостаковича, Ю. А. Шапоріна, С. С. Прокоф'єва, Д. Б. Кабалевського та ін вперше виконувалися по радіо. Музичне мовлення знайомило слухачів з професійними виконавцями і з кращими колективами художньої самодіяльності. У 1932 почалися регулярні випуски В«Останніх вістейВ».

У 1936 Радіокомітет ввів в дію 5 програм мовлення, складених з урахуванням тимчасового пояса, національних мовних особливостей населення різних районів країни. Перший всесоюзний радіофестиваль (1936) поклав початок міжреспубліканських обміну радіопрограмами. У 30-і рр.. в системі суспільно-політичного мовлення виділилися самостійні редакції сільських передач, червоноармійського, молодіжного, спортивного мовлення. Чільне місце в програмах радіо зайняла оборонно-спортивна тематика, сформувався як жанр спортивний радіорепортаж (основоположник В. С. Синявський). Важливу роль у поліпшенні радіомовлення зіграла спеціальна печатка з питань радіо: журнали В«РадіофронтВ» (заснований в 1925, до № 19 - В«Радіо всімВ»), В«Говорить СРСРВ» (1931), щотижнева газета В«Новини радіоВ» (1925) та ін

Четвертий етап - це період Великої Отечетсвенной війни, час народження нових жанрів, репортажних і новинних, час бурхливого інтересу населення до радіо. як до самого оперативному засобу масової інформації.

У роки Великої Вітчизняної війни 1941-45 передано 2 тис. радіосводок Радінформбюро, 2, 3 тис. випусків В«Останніх вістейВ», понад 8 тис. В«Листів з фронтуВ» і В«Листів на фронтВ». Значне місце в програмах займали огляди газет, інформації ТАСС, кореспонденції з фронту (у випусках В«Останніх вістейВ» близько 7 тис. кореспонденцій з діючої армії). В відміну від інших країн, в СРСР в роки війни радіомовлення залишалося безперервним і багатопрограмним. Регулярно велися передачі для партизан і населення тимчасово окупованих районів. По Всесоюзному радіо часто виступали керівники Радянського уряду. У 1944 Раднарком прийняв постанову про заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази Центрального радіомовлення, в 1945 - про святкування Дня радіо 7 травня (7 травня 1895 А. С. Попов продемонстрував у дії створений ним приймач для бездротової сигналізації). [8]

Радіо тоталітарного держави (1945-1970)

Повоєнні роки і час хрущовської В«відлигиВ» - період другого народження радіо. Тепер воно змушене конкурувати з телебаченням і кінематографом, хоча ця конкуренція ще не в силах здавити розмах бурхливого розвитку радіомовлення. На цьому ключовому етапі свого розвитку, радянське радіо, як ніколи раніше, бере на себе роль агітатора: починається В«холодна війнаВ», опускається В«Залізну завісуВ». Радіо змушене стримувати пориви радянських людей, прищеплювати їм комуністичну ідеологію.

Поверненню до мирного повоєнного праці після перемоги над гітлерівською Німеччиною супроводжував ряд факторів, що обтяжують життя народу. По-перше, розруха на колишніх окупованих територіях. Німці успішно застосовували тактику "випаленої землі", залишаючи після себе руїни та попелища.

друге, загострення пр...


Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок