Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Журналистика » Висвітлення проблем сім'ї в провідних російських виданнях

Реферат Висвітлення проблем сім'ї в провідних російських виданнях

Категория: Журналистика
ого розвитку.

Для дорослої людини сім'я є джерелом задоволення ряду його потреб і малим колективом, пред'являє до нього різноманітні і досить складні вимоги. На стадіях життєвого циклу людини послідовно змінюються його функції та статус в сім'ї.

На взаємини в родині впливають зовнішні і внутрішні фактори. До зовнішніх факторів відносяться сукупність матеріальних і духовних умов, існуючих в суспільстві. Це визначає міжособистісні відносини в суспільстві, колективі, родині. Дії та прояви внутрішніх факторів спостерігаються на рівні міжособистісних відносин через реалізацію взаємних очікувань, їх внутрішньої задоволеності процесом взаємин. До внутрішніх факторів, що сприяють успішній діяльності сім'ї, відносяться індивідуальні психологічні особливості сімейних партнерів: це інтелектуальні, характерологічні та соціально - психологічні особливості подружжя.

Значимість у розвитку сімейних відносин набувають життєві позиції сімейних партнерів: внутрішній контроль - зовнішній контроль; егоїзм - альтруїзм; орієнтація на суспільні норми - на себе; прийняття протиріч - невжиття протиріч; почуття власної гідності - невіра в себе.

В. Сатир вважає, що в Нині існує два типи сімей: зріла сім'я і проблемна сім'я. Зріла сім'я живе своїм особливим неповторним життям, при цьому мають багато загального в побудові відносин один з одним. Проблемні сім'ї також мають багато загального, незалежно від проблем. В. Сатир розглядає ці два типи сімей: В«... Проблемна сім'я видно відразу. Вона холодна в стосунках один з одним, дискомфортна. В такій родині кожному члену сім'ї самотньо, сумно і тоскно. У такій сім'ї відчувається напруга. При цьому вони можуть бути по відношенню один до одного ввічливими й люб'язними В».

На думку В. Сатир це відбувається тому, що В«всі джерела життя блокованіВ».

Під зрілої родиною В. Сатир розуміє сім'ю, в якій можна отримати підтримку, позитивні емоції, відпочити: В«... У зрілої сім'ї є послідовність, логіка дій, простота, відкритість, бажання зрозуміти, допомогти. У такій родині є повага і любов. Люди з зрілих сімей відчувають себе захищеними, шанованими і улюбленими. Вони і зовні виглядають відмітно від тих, хто живе в проблемних сім'ях. Ці люди вільні, спокійні, умиротворені ... У таких сім'ях прийнято торкатися один до одного і виражати свої почуття любові і прихильності. Зріла родина здатна конструктивно вирішувати розбіжності або конфлікти, які можуть виникнути, з бажанням знайти компроміс або співпрацю ... Люди в таких сім'ях щирі, їх справи зі словами не розходяться і не несуть подвійні посили. Батьки в таких родинах знають, що будь-яка дитина це дар, це цінність В».

Вченими виділено в сімейних відношенні п'ять проблемних сфер, це: домашнє господарство, розподіл бюджету, виховання дитини (дітей), проведення спільного дозвілля, спілкування.

Докладним розглядом проблем сім'ї ми займемося далі.

Вивчення сім'ї з різних аспектів дозволить дати більш повну її характеристику.

Так сім'я як соціальний інститут характеризується певними соціальними нормами, санкціями, зразками поведінки, правами та обов'язками, які регулюють відносини між подружжям, між батьками і дітьми.

Економічна сім'я об'єднує осіб, пов'язаних економічно - загальним сімейним бюджетом.

Територіальна сім'я об'єднує осіб за ознакою спільного проживання.

Біологічна сім'я складається з батьків і дітей.

Зупинимося більш докладно на соціальному аспекті у визначенні поняття сім'ї, згідно з яким В«сім'я дає нам в мініатюрі картину тих же протилежностей і протиріч, в яких рухається суспільство В».

На різних історичних етапах розвитку сімейних відносин переважали територіальний і економічний аспекти. Наприклад, у Франції В«в поняття сім'ї входила група осіб, запирающихся на ніч за одним замком В», а російська земська статистика при проведенні подвірних переписів визначала сім'ю за кількістю їдців, виходячи з того, що В«по поданням селян, в поняття сім'ї входить коло осіб, які постійно харчуються за одним столом або тих, що їли з одного горщика В».

Однак при всій важливості соціально-економічної функції сім'ї, слід відрізняти її від домогосподарства, яке може вести і окрема людина, і група осіб, не пов'язаних відносинами спорідненості. Точно так само проживання на одній житлоплощі не може бути сьогодні визначальним у розумінні сім'ї. У всі часи основою її таки залишається чисто біологічне поняття подружньої пари, співжиття зі своїми спадними нащадками і престарілими представниками старшого покоління.

Соціологічний підхід до вивчення сім'ї заснований на вивченні сім'ї як підсистеми суспільства, виконує специфічні функції по народженню, змісту і соціалізації нових поколінь. Сім'я як соціальний інститут не є простий виконавець заданих понад функцій. Вона активний елемент і агент соціальних змін. Сімейна життєдіяльність вплетена в соціальну реальність - арену зіткнення різноманітних соціальних сил, що беруть участь у процесах соціальної диференціації і спеціалізації.

Активна роль сім'ї у зміні соціальних відносин і всього ладу життя відображається і в аналізі сім'ї як малої соціальної групи. Функціонування соціальної системи краще здійснюється при локалізації зв'язок соціальних дій, при структуруванні відносин, а не тоді, коли елементи соціальної системи залишаються відносно розрізненими. Сім'я як первинна група володіє такими якостями сімейної життєдіяльності, які не дозволяють зводити її до простої суми входять до її складу індивідів.

У світлі соціологічного підходу до визначення поняття сім'ї необхідно визначити її структуру.

Сімейна структура, як і шлюбна, є моментних показником, фіксуються під час переписів чи спеціальних обстежень населення. Тому дати уявлення про сімейне структурі населення можна тільки за даними переписів або обстежень. При цьому практика демографічної статистики виділяє сім'ї за такими ознаками:

- розмір сім'ї (Число її членів);

- тип сім'ї (Нуклеарна, складна, повна, неповна).

нуклеарною сім'ї - сім'ї, складаються з однієї шлюбної пари з дітьми.

Складна сім'я - до сімейному ядру додаються інші родичі як по висхідній лінії (Прабатьки, прапрабатьки), так і по бічних лініях (різні родичі кожного з подружжя). Також може включати в себе кілька шлюбних пар, члени яких пов'язані родинними узами і веденням спільного господарства.

- число дітей в сім'ї

Вѕ малодітних сім'ї - 1-2 дитини (недостатньо для природного приросту);

Вѕ среднедетной сім'ї - 3-4 дитини (достатньо для малорасшіренного відтворення, а також для виникнення внутрішньогрупової динаміки);

Вѕ багатодітні сім'ї - 5 і більше дітей (набагато більше, ніж це потрібно для заміщення поколінь) [см. про це: 26, с. 100].

Сім'я як соціальний інститут виконує в суспільстві ряд функцій. Дослідники одностайні в тому, що функції відображають історичний характер зв'язку між сім'єю та суспільством, динаміку сімейних змін на різних історичних етапах. На думку багатьох учених, сучасна сім'я втратила багато функцій, цементувати її в минулому: виробничу, охоронну, освітню та ін Однак частина функцій є стійкими до змін, в цьому сенсі їх можна назвати традиційними. До них можна віднести наступні функції:

1) репродуктивна, яка включає в себе відтворення в дітях чисельності батьків, тобто бере участь у кількісному і якісному відтворенні населення. Це найважливіша функція оскільки, щоб через 24-30 років населення нашої країни було не менше, ніж зараз, необхідно, щоб дітей у сім'ї було не менше ніж батьків. Бажано навіть більше. У цілому 1000 чоловік населення, складається з 2х-дітних сімей, через 25-30 років втрачають третину своєї чисельності і по статистиці для відтворення населення Росії треба, щоб приблизно 50% сімей мали 3 дітей. В даний час, через перевагу міського способу життя, збільшення зайнятості жінок, важкого економічного ст...


Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок