Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Журналистика » Публіцистичні ресурси іміджевого тексту

Реферат Публіцистичні ресурси іміджевого тексту

Категория: Журналистика
Лазебник Е.А. вважав, що В«художність є невід'ємним елементом сили публіцистики. Художність - ось та магістральна лінія в розвитку публіцистики, яка поєднує її з літературою ... В».

Діяльність публіциста - це творча практика. Звичайно, публіцистика не в змозі підмінити мистецтво. Але в той же час публіцистика не може існувати, не запозичуючи дуже багато у мистецтва.

2. Іміджелогія як наука

Слово В«іміджВ» знайоме кожному. У XXI столітті будь бізнесмен, політик, громадський діяч, будь то жінка або чоловік, розуміють, наскільки важлива роль іміджу в їх кар'єрі і житті.

Політологам відомі роботи Нікколо Макіавеллі В«ГосударВ» і Г. Лебона В«Психологія соціалізмуВ», в яких Макіавеллі переконливо показав, яке значення для державної особи має володіння відповідної В«личиноюВ» (маскою), а Лебон інтерпретував сенс іміджірованія як засіб досягти політичного успіху завдяки ефекту В«особистої чарівностіВ».

Психологічне обгрунтування іміджірованія стало об'єктом і предметом дослідження соціальних і політичних психологів. Володіючи знаннями законів процесу соціального сприйняття і суб'єктного усвідомлення зовнішнього образу, вони надали цій проблемі теоретико-прикладне обгрунтування.

У 70-х роках імідж став з'являтися в СРСР у журнальних і рідше в газетних публікаціях як категорія негативна. Його розглядали в основному як маніпулятивний прийом буржуазної політики та засобів масової інформації, використовуваний в цілях ідеологічної обробки масової свідомості людей.

У наш час імідж став ходовим товаром у всіх, хто займається підприємництвом і особливо політичною діяльністю. На його придбання при проведенні виборчих заходів у країні затрачаються величезні грошові кошти, що обчислюються десятками тисяч доларів. Підвищеним попитом імідж користується в естраді і театрі. Завдяки іміджу однієї з розвинених сервісних індустрій стала політична і торгова реклама. Зростаючий попит на імідж породив нову професію - іміджмейкер. Це фахівець з конструювання іміджу особистості, ділових і політичних структур (Наприклад, політичної партії чи громадської організації).

Іміджелогія - це вчення не просто про імідж, а про формуванні думки у якої-небудь групи людей (аудиторії іміджу) про те чи іншому об'єкті (про людину, предмет, явище) на основі сформованого у них образу цього об'єкта.

Імідж об'єкта (людини, предмету, явища) - це думка про об'єкті, що виникло в психіці певної або невизначеної групи людей на основі образу (image), сформованого в їхній психіці в результаті або прямого сприйняття ними тих чи інших характеристик даного об'єкта, або непрямого - на основі сприйняття вже оціненого кимось образу (на основі сприйняття думки), сформованого в психіці інших людей.

В наш час вкрай складно надавати приватне вплив на людей і особливо на молодь. Тому чимало причин, але одна з головних в тому, що в століття розвиненості засобів масової комунікації ефект живого спілкування та безпосереднього особистісного впливу блокується в психіці людей наявністю в ній інформаційних кліше, розмитих духовних цінностей, скепсису до моральних авторитетів. Б. Паскаль прав, коли привертає увагу до логічної послідовності вживання методів впливу на людей: спочатку треба зуміти їм сподобатися, а потім намагатися їх у чомусь переконувати. Без привабливого іміджу, тобто уміння душевно розташувати до себе людину, цієї проблеми не вирішити. У цьому полягає прагматичне призначення іміджології.

Сьогодні важко знайти великого політичного діяча, який спеціально не звертався до іміджмейкерів. Імідж таких особистостей відшліфований буквально до дрібниць. Наприклад, на обличчях людей похилого людей міміка сильніше фіксує вікові зміни, тому під час телепередач їх обличчя подаються на певній відстані від знімальної камери. Або такий факт: дуже важливий фон, на якому представлена ​​особистість. Маргарет Тетчер було важко отримати політичне визнання в країні з настільки консервативними порядками. Тому її іміджмейкери пильну увагу приділяли вибору інтер'єрів: більшість її телевиступів були відзняті в домашній обстановці на фоні запаленого каміна. Що чисто в англійському класичному дусі.

За специфікою професійної діяльності виділяються такі види іміджелогії, як підприємницька, політична, педагогічна, медична, засобів масової інформації, банківська, сервісна, право-силових структур, дипломатична та ін

Можна виділити ще одне визначення іміджелогії та іміджу.

Іміджелогія - наука і мистецтво про те, як надати вигляду людини ефект особистої чарівності, як оволодіти вмінням В«світитисяВ» людям. Багато людей знайшли інтерес до іміджелогії, прагнучи створити привабливий індивідуальний вигляд. Без нього не досягти великих успіхів у будь-якій діяльності, не знайти впевненості у своєму становищі в сім'ї, в спілкуванні з колегами.

Імідж - якесь збільшувальне скло, яке дозволяє проявитися кращим особистісним і діловим якостям людини, привнести в повсякденне спілкування комфорт, створювати оптимістичний настрій.

Імідж буває надбанням конкретного особи, а також груповим, як, наприклад, імідж фірми або державної структури. Як правило, імідж - явище позитивне. Разом з тим в житті чимало фактів, коли особистість бере на озброєння епатажні моделі поведінки, тим самим, привертаючи до себе увагу людей, отримуючи доступ до засобів масової інформації.

3. Ресурси публіцистики в іміджевому тексті

Розмова про іміджеву статті потрібно, в першу чергу, починати з визначення власне статті з журналістської точки зору. У теорії це матеріал, який розкриває певного роду проблему, пошук її вирішення. У подібному аналітичному тексті міститься авторська оцінка, думки різних людей, цитати, статистика - в Загалом, все те, що відноситься до аргументів.

При написанні статті автори вдаються до методів узагальнення, аналізу та синтезу. У PR іміджева стаття являє собою матеріал, який містить актуальну проблему, виниклу в суспільстві і яка є значущою для суб'єкта PR. Як і в журналістському матеріалі, PR-стаття містить приховану оцінку, цитати. У структуру тексту входять такі обов'язкові елементи:

- висунення тези,

- побудова системи аргументації,

- висновки.

Зазвичай іміджева стаття виконується в фірмовому стилі. Оформлення має певні схожості з рекламними матеріалами, але в PR-тексті відсутній адресна інформація.

Одним з різновидів іміджевих текстів є інтерв'ю. Тут центральної персоною виступає головна особа компанії або сам суб'єкт PR, його авторитетну думку з приводу існуючої проблеми в суспільстві. В іміджевому інтерв'ю питання націлені на конкретні відповіді, які допоможуть підвищити оцінку інтерв'юйованого або представляється їм компанії в очах читачів.

Образ в публіцистиці не Самородов, він раціонально обумовлений. Кожен малий образ не випадковий, він пов'язаний з центральними, домінуючими образами. Головна та неповторна особливість публіцистичного образу те, що він породжений думкою, яку він реалізує, розвиває, уточнює, допомагає проявитися її відтінкам, як і особистість, яка розглядається в іміджевому тексті.

Метою PR-тексту є формування іміджу фірми або людини. Його особливістю є те, що PR-текст не має конкретного авторства - він може бути анонімним і виходити від міфічного В«миВ», а може підписуватися посадовою особою. У будь-якому випадку, роль грає не авторство, а ініціатива, яка виходить від компанії або від особистості - текст розповсюджується за допомогою ЗМІ, і величезна кількість людей (в залежності від тиражу, зрозуміло) вступає в непрямий контакт з компанією або організацією. Природно, що PR-текст несе в собі виключно позитивний заряд, а, отже, у людей формується позитивне ставлення до даної компанії, бренду чи людині, що в свою чергу благотворно позначається на їх стабільності і успіху. Ефективність дії піару оцінюється не в грошовому еквіваленті, а в...


Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок