Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Государство и право » Кримінальна відповідальність за терористичний акт

Реферат Кримінальна відповідальність за терористичний акт

табілізація обстановки в населеному пункті, зупинка роботи транспорту тощо [3]

Наступною формою тероризму є погроза вчинення зазначених дій. Однак слід враховувати, що загроза має бути реальною, тобто вона могла б викликати у громадян або у властей обгрунтоване побоювання її здійснення. Для кваліфікації злочину не має значення в якій формі вона виражається - відкритою або анонімною; в усній, письмовій чи у вигляді демонстрації. При цьому можуть бути використані засоби телефонного зв'язку, радіо та інші технічні засоби.

Для наявності складу злочину необхідно, щоб загроза була звернена до громадян, носила публічний характер або розрахована на її поширення. У разі, коли вона адресована організації, установі або органу влади, то відповідальність настає навіть у разі повідомлення про загрозу тероризмом хоча б одному з їх співробітників.

Необхідно мати на увазі, що незалежно від способів її здійснення (усно, письмово, з використанням механічних та інших засобів) злочин може мати місце лише з моменту доведення погрози до широкого або вузького кола осіб, і тоді, коли вона викликала реальні побоювання в її здійсненні. [4]

Для кваліфікації не має значення, бажав чи не бажав суб'єкт привести загрозу у реальне виконання.

Суб'єктом даного злочину можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, осудні, які досягли 14-річного віку.

Суб'єктивна сторона тероризму характеризується умислом. При цьому необхідно мати на увазі, що для частини 3 ст.205 КК РФ властива подвійна форма вини - умисел по відношенню до діям, і необережність - по відношенню до наступу наслідків. В той же час не можна забувати, що в якості обов'язкової ознаки суб'єктивної сторони тероризму є мета, яка полягає:

- в залякуванні населення;

- в наданні впливу на прийняття рішення органами влади або міжнародними організаціями.

Ці ж цілі є обов'язковими і для кваліфікації загрози вчинення терористичного акту. При цьому особа усвідомлює, що загроза використовується ним як засіб залякування, що тероризує впливу на групу громадян, населення і (або) органи влади). Цим дана загроза відрізняється від виявлення умислу на вчинення розглянутих або аналогічних дій, а також від спонтанних заяв, особливо в стані сп'яніння.

Для кваліфікації загрози не має значення, чи дійсно особа мала намір привести свою загрозу у виконання, про визначальним є те, що вона використовувалася як засіб тероризування населення або властей.

Для оцінки загрози важливу роль відіграють обстановка події, всі інші обставини в сукупності.

Для кінченого складу тероризму не потрібно фактичного настання зазначених у ч. 1 ст. 205 наслідків. Необхідність лише, щоб терористичні дії лякали населення, створювали небезпеку загибелі людини, заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків.

Примітка до ст. 205 КК РФ передбачає звільнення від кримінальної відповідальності липа, бере участь у підготовці акту тероризму, якщо воно своєчасним попередженням органів влади або іншим способом сприяло запобіганню здійснення акту тероризму і якщо в діях цієї особи не міститься інше складу злочину.

Попередження органів влади слід вважати своєчасним, якщо воно зроблене до початку вибуху, підпалу або інших дій, що створюють небезпеку настання наслідків, зазначених у ч. 1 ст. 205, щоб органи влади мали реальну можливість запобігти акт тероризму. Інший спосіб запобігання акту тероризму може полягати в самостійних діях особи щодо запобігання вибуху, підпалу, захоплення злочинцями зброї або транспортних засобів і т.д. [5]

Для повного звільнення особи від кримінальної відповідальності, згідно з приміткою до ст.205 КК РФ, необхідно, щоб в його діях не містилося іншого складу злочину. Наявність же такого не означає виключення можливості звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення акту тероризму. Проте звільнення в цій частині не знімає відповідальності за вчинене ним інший злочин.

Аналіз складу злочину

Небезпека цього злочину полягає в тому, що поширення навіть помилкових повідомлень про нібито підготовлювані актах тероризму може викликати паніку, безлад, перебої в роботі транспорту, державних та інших підприємств і установ. Відповідні державні органи вимушені проводити організаційно-технічні заходи (часом дорогі, спрямовані на запобігання підготовлювані терористичних акцій). Шкода полягає в тому, що в результаті дій винного у громадян може виникнути стресова ситуація, що, в свою чергу, спричиняє розлад їх здоров'я, загострення наявних захворювань, і ін

Об'єктом злочину є відносини по підтриманню заходів громадської безпеки.

Об'єктивна сторона злочину, полягає в здійсненні вибуху підпалу або інших дій, страхітливих населення і створюють небезпеку загибелі людини, заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, з метою впливу на прийняття рішення органами влади або міжнародними організаціями, а також як загрозу вчинення зазначених дій з тією самою метою (дії, здатних призвести до катастрофічних наслідків, в тому числі до масових отруєнь, поширенню епідемій і т.д.). [6]

Розглянуте злочин може бути вчинений лише дією, що прямо випливає з диспозиції ст.205 КК РФ. Диспозиція зазначеної статті КК РФ містить вичерпні дані, що характеризують особливості цієї дії.

Вибух - Це процес вивільнення великої кількості енергії в обмеженому об'ємі за короткий проміжок часу.

Підпал полягає в умисному знищенні або пошкодженні чужого майна шляхом застосування відкритого вогню.

Інші дії, що створюють небезпеку загибелі людей, означають, наприклад, затоплення, пристрій обвалів, аварій транспорту, техногенних катастроф і т.д.

Особливу небезпека дані діяння являють для повітряного транспорту, оскільки порушують його нормальну роботу на тривалий період, створюють обстановку недовіри пасажирів до повітряному сполученню та ін [7]

Склад розглянутого злочину відноситься до числа формальних: для визнання його кінченим досить встановити, що винний вчинив суспільно небезпечне діяння, незалежно від того, які наслідки в результаті цього наступають. В деяких випадках суспільно небезпечні наслідки взагалі можуть не настати. При цьому обов'язковою умовою є встановлення характеру та розміру наступилинаслідків.

Суб'єктом злочину є осудна, яка досягла 14-ти річного віку особа.

Суб'єктивна сторона злочину полягає в прямому умислі.

Для кваліфікації не мають значення мотиви скоєння злочину (з хуліганських спонукань, особистих, політичних міркувань та ін.)

обтяжуючих обставинами тероризму (ч. 2 ст. 205 КК РФ) є вчинення цих дій:

- групою осіб за попередньою змовою;

- із застосуванням вогнепальної зброї.

Практика показала, що особлива небезпека терористичного акту, скоєного групою осіб, полягає не стільки в попередню змову, скільки в тому, що такий злочин є більш небезпечним. Разом з тим у п. В«аВ» ч. 2 ст. 205 КК РФ спеціально зазначено на наявність попередньої змови, що підкреслює особливу суспільну небезпеку цих обставин. Видається, що формулювання п. В«аВ» ч. 2 ст. 205 КК РФ охоплює всі види терористичного акту, скоєного двома і більше особами. Аналізована новела не виключає, а передбачає обов'язок слідчого і суду у справах про вбивства, коли до кримінальної відповідальності притягується декілька осіб, досліджувати характер участі в злочині кожного обвинуваченого. В якості виконавців злочину слід визнавати осіб, які діяли спільно, з умислом, спрямованим на вчинення терористичного акту. При здійсненні даного злочину кількома особами суди повинні ретельно досліджувати, була чи попередня домовленість між ними ролі, а також дослідити, була чи попередня домовленість між учасниками злочину, були Чи розподілені між ними ролі. [8]

Під вогнепальною зброєю розуміється зброя, призначена для механічного ураження ціл...


Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок