Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Геология » Буріння свердловин на воду

Реферат Буріння свердловин на воду

Категория: Геология
рата емульсії безпосередньо вище форсунки

q1 = (Q/3600) + (W/60 • (рр-1)) = (21/3600) + (1.44/60 • (8-1)) = 0.0093 м3/с

7.Витрата емульсії при зливі


q2 = (Q/3600) + (W/60) = (21/3600) + (1,44/60) = 0,0298м3/с

8.Площа перерізу водопідйомній труби у форсунки

w1 = q1/v1 = 0,0093/2,1 = 0,0044 м2

v1 -швидкість руху емульсії у форсунки. Приймаємо = 2,1 м/с

9.Площа перерізу водопідйомній труби у ізліва

w2 = q2/v2 = 0,0298/7 = 0,0043 м2

v1 -швидкість руху емульсії на зливі. Приймаємо = 7 м/с

10.Внутрішній діаметр водопідйомній труби

d =/(4 • w2/B) =/(4 • 0.0043/3.14) = 0.074 м.

Приймаємо діаметр водопідйомних труб рівним 76 мм ГОСТ 6238-77.

Діаметр повітропровідні труб приймаємо рівним 27 мм ГОСТ 3262-75.

11.Продуктивність компресора:

Wk = 1,2 • Wв = 1,2 • 1,44 = 1,728 м3/хв.

12.Робочий тиск компресора

рк = рр +0,5 = 8 +0,5 = 8,5 кг/см3

13.Розрахункова потужність на валу компресора


Nk = N0 • pk • Wk = 1,18 • 8,5 • 1,728 = 17,33 кВт

N0 - питомапотужність = 1,18 кВт.

14.Дійсна потужність на валу компресора

Nд = 1,1 • Nk = 1,1 • 17,33 = 19,06 кВт.

15.Коефіцієнт корисної дії установки

0 = 1000 • Q • h/(1,36 • Nд • 75) = 1000 • 21 • 50/(1,36 • 19,06 • 75 • 3600) = 0.15

Приймаємо в якості компресора для ерліфта компресор КТ-7.

Розрахунок водопідйомники.

Вибір марки водопідйомники визначається по дебіт свердловини інапору, який повинен розвинути насос.

Нм = нгд + Нвр

Нм - манометричні напір

нгд - геодезична висота подачі

Нвр - втрати напору

нгд = hд + Hи = 40 +10 = 50 м.

Hи - висотаізліва

hд -динамічний рівень

Hи - висотаізліва

Нвр = 0,1 • Н = 0,1 • 55 = 5,5 м.

Н - довжина напірного трубопроводу.


Н = нгд + hз = 50 +5 = 55 м.

hз - заглибленнянасоса під динамічний рівень, приймаємо = 5м.

Нм = нгд + Нвр = 50 +5,5 = 65,5 м.

Експлуатаційні втрати: НЕ = 0,08 • Нм = 0,08 • 65,5 = 5,24 м.

Загальний напір дорівнює Ноб = Нм + НЕ = 65,5 +5,24 = 70,74 м.

Виходячи з даних розрахунку напірної характеристики, якунеобхідно забезпечити, приймаємо відцентровий занурювальний насос марки ЕЦВ8-25-100,який задовольняє нашим вимогам.

Діаметр водопідйомній труби 76 мм.

Робоча характеристика насоса наведена в графічній частиніпроекту.

Модернізація насоса

Надлишок напору:) Н = ННМ-Нм = 100-70,74 = 29,26м.

Напір, що розвивається одним щаблем насоса: Н1 = ННМ/Nст = 100/7 = 14,3 м.

Кількість знімаються ступенів:) Nст =) Н/Н1 = 29,26/14,3 = 2,046

Приймаємо) Nст = 2.

4. Вибірспособу буріння та проектна конструкція свердловини

Вибір способу буріння проводиться на основі попередньоговивчення геолого-технічних умов буріння, а також за раніше пробурених наданій території свердловинах і у відповідності з рекомендаціями з вибору способубуріння. Приймаємо роторний спосіб буріння з прямим промиванням.

буріння свердловина вода

Проектування конструкції свердловини при роторному способі буріння.

1.Діаметр водоприймальної частини свердловини:

dвч = 214 мм.

2.Уточнюємо діаметр долота для буріння водоприймальної частини по ГОСТу надолота: dвч = 214 мм.

3.Внутрішній діаметр експлуатаційної колони визначають з умовинаявності зазору між долотом і колоною

dек = dвч +8 = 214 +8 = 222 мм.

4.Зовнішній діаметр експлуатаційної колони

Уточнюємо діаметр за ГОСТом.

dеквн = 259мм.

dекн = 273 мм

5.Діаметр долота для буріння під експлуатаційну колону:

dекд = dекм +2 б

де dекм - діаметр муфти експлуатаційної колони

б - зазор між стінками свердловини і зовнішньою поверхнею муфти

dекд = 273 +2 • 20 = 313мм.

6.Діаметр долота для буріння під експлуатаційну колону уточнюютьпо ГОСТу:

dекд = 349,2мм.

7.Внутрішній діаметр напрямки:

dнв = dекд +50 = 349,2 +50 = 399,2 мм.

8.Уточнюємо внутрішній і зовнішній діаметр напрямки по ГОСТу на обсаднітруби:

dнв = 406 мм.

dнн = 426 мм.

9.Вибираємо діаметр долота для буріння під напрямок

dнб = dнн +50 = 426 +50 = 476 мм.

10.Уточнюємо діаметр долота для буріння під напрямок по ГОСТу надолота:

dнд = 490 мм.

11.Глибину буріння під напрямок приймаємо Lн = 6 м.

12.Довжина експлуатаційної колони

Lек = Нкр + hз = 235 +1 = 236 м.

Нкр - глибина покрівлі залягання водоносного горизонту.

hз - глибиназаглубкі у водоносний горизонт.

5. Вибірбурового обладнання та інструменту

Вибір бурової установки здійснюється з таким розрахунком, щобзначення таких її параметрів технічної характеристики, як глибина буріння,початковий та кінцевий діаметри буріння відповідали (були більше або рівні)значенням аналогічних параметрів конструкції свердловини. Враховуючи вищесказане вибираємоустановку УБВ-600.

Технічні характеристики бурової установки УБВ-600. Параметри Значення Основнийспосіб буріння Обертальнийз промиванням Глибинабуріння 600 м.Діаметр 114 мм.

Рекомендованідіаметри свердловин, мм:

початковий-

кінцевий-

490

214

Транспортнабаза КрАЗ -257 (2 шасі) Силовийпривід ЯМЗ-238 2двигуна 150х2 Щогла Телескопічнапохила Висота доосі Кронблоки, м. 22,4 Довжинабурильної труби/свічки, м. 12 Механізмобертання Ротор Частотаобертання (основні передачі), об/хв 105, 183 Числопередач основних і допоміжних 2/3 Крутниймомент, кгс • м 1700 Буровийнасос 9МГр-61 -2 насоса Подачамаксимальна, л/с 32 Тискмаксимальне, кгс/см3 150 Компресор КТ-7 Подача, м3/мін 5,3 Тиск,МПа 0,8

Проводимо перевірку установки на вантажопідйомність перевіркою умови Qk <[Q].

Qk = q1 • L • (1 - (рж/рм)) = 41,1 • 236 (1 - (1200/7850)) = 8251,7кг = 8,286 т

q1 - маса 1метра обсадної колони

рж і рм - щільності рідини і стали відповідно

L - довжинаобсадних труб

8,286 т <32 т

Установка підходить.

Діаметр бурильних труб вибираємо з умови: dбт = 0,45 • Dд

Під водоприймальну частина:

dбт = 0,45 • 214 = 96,3мм.

Уточнюємо по ГОСТу dбт = 102 мм.

Під експлуатаційну частину:

dбт = 0,45 • 349,2 = 157мм.

Уточнюємо по ГОСТу dбт = 168 мм.

Діаметр обважнених бурильних труб

dубт = (0,7-0,8)Dд...


Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок