Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Музыка » Рейв, як один з напрямків молодіжної субкультури XX століття

Реферат Рейв, як один з напрямків молодіжної субкультури XX століття

Категория: Музыка

Дослідницька робота по музиці.

Жовтюк Алекс, 10 до клас

Талліннська Мустамяеская гуманітарна гімназія

Таллінн 2011

Введення

Музика- це одна із найстаріших форм комунікації людей, яка існувала у всі часи у всіх культурах. Музика бере на себе функцію міфу в сучасний період західної цивілізації, полегшуючи систему світорозуміння, формуючи духовні запити різних соціальних груп, музика стає особливо співзвучна духу молодості. Вона - безумовний лідер в художньому кругозір сучасної молоді. Дана тенденція фіксувалася соціологами протягом ряду років. Було зазначено, що до 1975 року, в порівнянні з шістдесятими роками, музика для молоді за системою цінностей перемістилася з четвертого місця на друге. В 80-і роки, за результатами окремих соціологічних досліджень, позиція музики вже коливалася між другою і першою, а до 90-м рокам музика стійко займає перше місце в художньому кругозір молодих.

Музика не тільки визначає напрям і характер художніх потреб молоді, але й стає значущим символічним початком міжособистісного спілкування, сприяючи становленню групових відносин (молодіжних субкультур).

Метою даної роботи є виявлення візуально-комунікативних особливостей представників даної субкультури.

Для реалізації мети були поставлені наступні завдання:

1) Вивчити історію виникнення та головні ідеї рейв-культури.

2) Проаналізувати комунікативно-психологічні особливості представників даної субкультури.

3) Описати візуальні особливості рейверів.

Об'єктом дослідження є неформальні молодіжні субкультури.

Предметом дослідження є рейвери кінця ХХ століття, представники рейву деяких європейських країн.

Значимість: дана робота є свого роду В«індикаторомВ», що показує до чого в Насправді прагнуть підлітки, В«вішаючи на себе ярлик рейвераВ»: прагнення виділитися або пошук духовної причетності. Також виділені основні психологічні і комунікативні особливості представників рейв-культури дають уявлення про характер даної субкультури.

Методи дослідження: збір інформації, аналіз, систематизація, цитування.

Робота складається з двох розділів, вступу, висновків, а також списку використаних джерел і додатки, в якому показані провідні групи рейверів.

1. Сутність і характерні особливості молодіжної субкультури

В цій частині роботи розглядається, як на основі загальних музичних інтересів в повсякденному спілкуванні молоді виникають молодіжні субкультури.

1.1. Культура і субкультура як поняття

Культура - Це сполучна ланка між суспільством і природою. Основою цього зв'язку виступає людина, як суб'єкт діяльності, пізнання, спілкування, переживання.

Культура - Це сукупність усього того, що робить людину людиною. Культура пов'язана як з творчістю людини, так і повсякденною практикою, комунікацією, відображенням, узагальненням і його повсякденним життям. Культура - це сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених і створюваних людством і складових його духовно-суспільне буття.

Музична культура виступає як підсистема по відношенню до культури в цілому, художньої культури суспільства, до його духовній культурі. Музична культура суспільства є єдність музики та її соціального функціонування. Це складна система, в яку входять: 1) музичні цінності, створювані або збережені в даному суспільстві, 2) всі види діяльності по створенню, зберіганню, відтворення, розповсюдження, сприйняттю і використанню музичних цінностей, 3) всі суб'єкти такого роду діяльності разом з їх знаннями, навичками та іншими якостями, що забезпечують її успіх, 4) всі установи і соціальні інститути, а також інструменти і обладнання, обслуговуючі цю діяльність.

В широкому сенсі під субкультурою розуміється часткова культурна підсистема "Офіційної" культури, що визначає стиль життя, ціннісну ієрархію і менталітет її носіїв. Тобто субкультура - це субкультура чи культура в культурі. Субкультура - це, насамперед, система норм і цінностей, що відрізняють групу від більшості товариств. Вона формується під впливом таких факторів, як вік, етнічне походження, релігія, соціальна група або місце проживання. Цінності субкультури не означають відмови від національної культури, прийнятої більшістю, вони виявляють лише деякі відхилення від неї.

Прояв молодіжних субкультур в цілому безперечно пов'язано з характером протесту. Протесту політиці, погіршення навколишнього середовища або ж стадному суспільству, - кожен вирішує сам. Слоганом до дії служить фраза "Життя коротке. Лови момент "але не до того дії, сенс якого гуляти цілими днями, щоразу з різними людьми, буянити, пити і пробувати все - що погано лежить, а саме до дії усвідомлювати світ, розуміти його, приймати таким як він є і не шкодити йому.

Можна вважати це своєрідним протестом, або ж особливістю (молодіжні групи використовують свою власну територію влади - свій вільний час).

В своїй більшості представники молодіжних субкультур народ досить цікавий і неординарний, це творчі люди з особливим підходом до навколишнього світу. Справжні представники своєї культури люди не рідко начитані, є цікавими співрозмовниками і заслуговують лише поваги. Існує помилкова думка, що у представників молодіжних субкультур спостерігаються складності в навчанні і їх здатності набагато нижче, ніж навіть простих дворових хлопців. Однак, всі люди різні, і не варто судити всіх як якогось одного, серед всіх людських станів присутні злі, добрі, тупі, розумні і так далі.

1.2. Роль музики у формуванні молодіжних субкультур

В молодіжних групах і спільнотах конкретизуються загальні музичні уявлення, набуваючи ціннісне значення, закладаються стійкі моделі поведінки стосовно їх - складається певний культурний стиль. Таким чином, за допомогою вивчення музичних інтересів, можна досить достовірно описати типові культурні риси члена конкретного молодіжного спільноти. Музика, виступаючи ідентифікатором різних груп молоді, здатна конструювати певний життєвий стиль, який багато в чому залежить від якісного відбору тих чи інших музичних переваг.

Музичне мистецтво перетворюється в частину самого життя людини, в основу розуміння змісту життя і навколишнього світу. У свою чергу музика не тільки традиційно сприяє становленню певного художнього смаку молоді, але й впливає на світогляд, стиль життя, вибірковість дозвілля і т.д., то Тобто, включена в процес створення нового образу молодіжної культури. За музичним пристрастям створюються групи однодумців, що ідентифікують себе у відповідності з обраним музичним напрямком, стилем, або конкретним музикантом-виконавцем. Саме в цих групах визрівають і встановлюються оригінальні види культурної поведінки. Отже, субкультури, виникають на основі загальних музичних інтересів в повсякденному спілкуванні молоді, здатні стати частиною процесу культурної інновації. Для кожного з'являється стилю музики знаходяться свої шанувальники, а отже нові молодіжні угруповання. Отже, саме музика є головним чинником, формуючим нові види молодіжних субкультур, а також розвивають і підтримуючим старі.

2. Рейв і молодіжна культура

В цій частині роботи розглядається історія виникнення та поширення рейву, описуються основні групи, виконуючі музику рейв і її підстилі.

2.1. Історія рейв

В Наприкінці 1950х років слово В«raveВ» використовували для опису В«диких богемних вечірок. Вперше рейви як масові дискотеки стали проводитися на початку 1980-х років в клубах, заряджених екстазі. Однак ситуація змінилася до кінця вісімдесятих, коли на арену електронної танцювальної музики вийшли acid house і techno.

Такі вечірки стали з'являтися спочатку в клубах, потім на складах, а потім і в передмістях Лондона і Манчестера. Ранні рейви називалися the Acid House Summers і залучали тисячі людей. ...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок