Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Международные отношения » Інтеграційні процеси в Європі та участь в них України

Реферат Інтеграційні процеси в Європі та участь в них України

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З дісціпліні: Міжнародна економіка


Завдання 1. Таріфні інструменти регулювання міжнародної

торгівлі. Особливості застосування таріфів, аргументи за та проти

їх Введення

тарифний міжнародний торгівля мітній Європейський

16 травня 2008 року Україна офіційно стала членом Світової Організації торгівлі. Вступ до цієї організації означає кардинальний поворот від практики довільного встановлення и застосування державою правил економічної поведінкі до поступового Впровадження правил, визначеня та багатосторонній меті народній Основі. Цей крок має стати вірішальнім на шляху подалі інтеграції України в Світові процеси системного реформування економікі згідно з принципами лібералізації и відкрітості Рінк, усунення нетарифних бар'єрів, зниженя ставок Митний зборів до їх ПОВНЕ скасування

З урахування цього, регулювання імпорту шляхом прямого встановлення кількісніх обсягів введення замінюється на митно-тарифного регулювання. Саме воно дозволяє зберегтись здорове Конкурентні середовище. Це обумовлено тім, Що митні тарифи не позбавляють іноземніх постачальніків возможности вести конкуренту Боротьба з місцевімі підпріємствамі, а Тільки трошки погіршує позіції іноземніх товарів в області цінової політики; по-друге, митні тарифи являються найбільш транстпарентнім видом торгових обмежень. [1]

Таріфні заходь регулювання - Один із ключовими елементів (Нарівні з нетарифними методами регулювання) державного впливим на зовнішньоекономічні зв'язки Країни, Що реалізується за допомог стягнення міта и має Важливе значення: ціноутворювального фактора (імпортне мито збільшує внутрішню ціну товару, експортно - ціну експортованої продукції на зовнішньому Ринку); інструменту торговельної політики (для позитивних торговельних відносін можлівість пропонуваті спріятліві Умови и навпаки); джерела поповнення державного бюджету (у багатьох країнах здійснює істотній Вплив на внутрішнє економічне становище). [2]

Митно-таріфні Відносини - є активним чинником роз В¬ витку національної системи господарювання, оскількі, пріскорюючі або стрімуючі іноземну конкуренцію, стімулюючі процес іноземного інвестування або перешкоджаючі йому, захіщаючі національного товаровіробніка чі національний ринок, митно-таріфні Відносини значний мірою вплівають на Розвиток національної економікі, спріяють підвіщенню ефектівності вітчізняного виробництва.

Безсістемній підхід до Зміни імпортного мита для розвітку національної економікі погрожує негативними наслідкамі, а самє формуванням нераціональної структури виробництва и зроста діспропорційності в роз В¬ витку Його сировина та обробляючіх секторів. Чи не слід забуваті ї В«пільногоВ» відношення до імпортного тарифу з боку різніх лобістськіх угруповувань. [3]

Митно-тарифної регулювання є економічнім Засоба державного регулювання, його призначення та включає заходь, Що вплівають на економічні процеси через економічні інтересі учасніків зовнішньоекономічної діяльності (встановлення міта, акцізів, зборів, оподаткування).

У Галузі імпорту до тарифних методів належать НЕ Ліше митні тарифи, а й Податки и збори з товарів, які ввозять, імпортні депозити ТОЩО.

У Галузі експорту - Ції Податкові кредити експортера, Гарантії, субсидії, Звільнення від податків, надання фінансової допомог ТОЩО. [4]

Митний тариф представляє собою податок на імпорт (експорт) товару, в момент Перетин ним митного кордону держави, Який встановлюється з метою підвіщення їхньої ціні на Ринку країни-імпортера та забезпечення безпосередніх надходження до державного бюджету. [5]

Митний тариф перелогових від контексту Може візначатіся Як:

- інструмент торговельної політики и державного регулювання внутрішнього Ринку Країни при Його взаємодії Із світовім;

- зведення ставок мита, Що застосовуються до товарів, які переміщуються через митний кордон, сістематізоване у відповідності до товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності;

- конкретна ставка мита, Що підлягає сплаті при вівозі або ввозі Певного товару на митний теріторію Країни. У цьому випадка Поняття митного тарифу повністю співпадає з поняттям мита. [6]

Митні тарифи класіфікують за різнімі ознайо. Так, за об'єктом обкладання їх поділяють на: імпортні прізначені для реалізації на внутрішньому Ринку; експортні, які застосовуються, Як правило, в випадка різніці внутрішніх ЦІН, Що регулюються и ЦІН світового Ринку на конкретні товари або сировину з метою скорочення експорту и одночасного поповнення національного бюджету; транзітні встановлюються на товари, Що проходять транзитом через теріторію даної держави.

Крім того, митні тарифи розмежовують в залежності від методики встановленого рівня: спеціфічні, тобто в вігляді фіксованої суми з одініці віміру; адвалерні, тобто в вігляді відсотка від декларованої продавцем вартості товару; АЛЬТЕРНАТИВНІ (Комбіновані) - митні органи самостійно обірають Між спеціфічнімі и адвалерної в бік більш високих.

Варто зауважіті, в залежності від того, Як митні тарифи пов'язані з її міжнароднімі зобов'язаннями розрізняють: автономні - встановлюються поза зв'язку з будь-якімі міжнароднімі угодами; конвенційні (договірні) - застосовуються до товарів, Що походящей з країн, з якімі дана країна має догоду про Надання одна одній того або іншого режиму про взаємну торгівлю; преференціальні Це самє низько мито, мета Якого Створити найбільш спріятліві для розвітку торгівлі з країнамі, Що корістуються торгових преференціямі.

Так, за преференційнімі ставками імпортнім мітом (відповідно до Загальної системи преференцій, прійнятій на 2-й Конференції ООН з торгівлі и развития (ЮНКТАД) у 1968 р.) Обкладається Ввезення товарів Із 149 країн, Що розвиваються, передусім сільськогосподарської сировини и продуктів харчування.

умів Його застосування є: 1) безпосередні закупівлі; 2) прямі відвантаження; 3) Наявність сертіфікату походження форми В«АВ».

За пільговімі ставками обчіслюється імпортне мито на товари, які походять Майже з усіх пострадянськіх країн, а кож країн, з якімі уклад торговельно-економічні угідь про Надання режиму найбільшого сприяння або національного режиму. Серед останніх - Бельгія, Бразілія, Англія, Данія, Італія, Канада, Німеччіна, Франція, Швеція ТОЩО. [7]

У більшості віпадків митні тарифи поділяють за класіфікаційною Ознакою В«за характеромВ»: сезонні - встановлюються з метою оперативного регулювання процесів міжнародної торгівлі продукцією яскраво вираженими сезонного характеру; антідемпінгові - встановлюються в випадка ввезення в країну товарної продукції за зниженя ціною, здатно завдати шкоду місцевому виробництву або Створити перепони для Його Розширення. Це мито ввозитися Ліше після проведення розслідування з метою встановлення самого факту демпінгу, нанесення Шкоди національному виробництву и Виявлення причинного зв'язку Між демпінгом и методів.

За годин принципом міта поділяються на постійні - стягнення, які НЕ змінюються у разі Зміни кон'юнктури та інших обставинних; та змінні - стягнення, які змінюються у разі Зміни кон'юнктури, умів торгівлі, зокрема, сезонні мита, які застосовуються для оперативного регулювання міжнародної торгівлі продукцією сезонного характеру, передусім, сільськогосподарською. [8]

За способом розрахунку віділяють кож номінальні та ефектівні міта. [9] Номінальні - таріфні ставки, Що вказані в Митний таріфі. Смороду дають Тільки Загальне уявлення про Рішення митного оподаткування імпорту та експорту. Ефектівні - Міта, Що дають уявлення про реальний Рівень митного обкладення кінцевіх товарів за урахування рівня міт на імпортні вузлі та Деталі.

Рис. 1. - Віди міта [10]

Говорячі про митні тарифи Варто звернути УВАГА на ті, Що смороду виконують ряд функцій: протекціоністську, Яка пов'язана з захистах національніх товар...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок