Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Международные отношения » Суть и форми міжнародного руху капіталів у сучасній економіці

Реферат Суть и форми міжнародного руху капіталів у сучасній економіці


Суть и форми міжнародного руху капіталів у сучасній економіці


План

ВСТУП

1. Теоретичні аспекти міжнародного руху Капіталу

1.1 Сутність процесу міжнародного руху капіталів

1.2 Інфраструктура міжнародного інвестіційного Ринку та її складові Елементи

1.3 Вплив вільніх Економічних зон на процес руху міжнародного Капіталу

2. Форми міжнародного руху капіталів

2.1 аналіз сучасности форм міжнародного руху Капіталу

2.2 Географія и масштаби міжнародного руху Капіталу

3. Місце України в процесі міжнародного руху Капіталу

ВИСНОВКИ

Список використаної ЛІТЕРАТУРУ


ВСТУП

Характерною рісою Сучасний світовіх Економічних відносін стає інтенсівній Розвиток фінансової глобалізації Із залученням національніх економік до світового Ринку Капіталу, Посилення їх взаємозалежності. Відображенням ціх процесів стало Виникнення єдиного інформаційного простору, інтернаціоналізація та швидка зростання рінків Капіталу. Інтенсіфікація міжнародного обміну товарами, послуги та капіталом виробляти до появи нових тенденцій у сфері фінансовіх відносін. Тому стратегічно Важливим безпосередньо є розробка ефектівної національної політики в області фінансів з урахування необхідності інтеграції країн до світової економікі Як рівноправніх учасніків глобального ринкового процесу.

Тісне Переплетення Окрема складових світового господарства та Його чітко визначена однорідність приводять до злиття національніх Економічних систем и Створення їх аналога на міжнародному рівні. Отже, в межах світової економічної системи, Якові формують взаємозв'язкі Між національнімі Рінк ресурсів и продуктів, сімейнімі ГОСПОДАРСТВО и фірмамі, державними інстітуціямі и фінансовімі Рінк, відбуваються різноманітні виробничі, торговельні, кредитні, валютні, науково-технічні, Політичні, культурні та Інші Відносини. На їх грунті розвівається, зокрема, Міжнародна інвестиційна діяльність, Що пов'язана з вивіз Капіталу (однобічне переміщення за кордон певної вартості в товарній чи грошовій формі з метою Отримання прибутку чі підпріємніцької вигоди).

Глобалізація, зокрема її Фінансова складового, и Международная Фінансова інтеграція Як фактор, Що впліває на неї, на сьогоднішній день - недостатня вівчені Явища, тому Дослідження у Цій області Дуже важліві та закономірно віклікають великий теоретичність и практичний Інтерес. Економіка України ГОСТР відчуває потребу в Капіталі, альо становлення власного фінансового Ринку у процесі переходу до рінкової економікі розпочалось Ліше з годині набуття країною незалежності, крім того, цею процес відбувається Повільно, нерівномірно и суперечліво. Сучасний етап роз В¬ витку України відбувається в умів Потужной процесів інтернаціоналізації. Минуле десятіріччя внесло істотні корективи до міжнародніх відносін, зокрема до темпів зростання обсягів міжнародного руху Капіталу. Відсутність в Історії аналогів ЦІМ Явища та ЗРОСТАЮЧИЙ залежність успішного роз В¬ витку національніх Економічних систем від їх оптімальної участі в зазначеним процесах обумовлює ті, Що ключовими імператівамі та візначальнімі чинників майбутнього України стають визначення Економічних пріорітетів и життєво Важливим національніх інтересів, усвідомлення суспільством ролі та Місця України в глобальному просторі. Одним з напрямів наукової думки у розв'язанні ціх харчування є поиск та аналіз можливости загальнонаціональної та регіональної економічної інтеграції.

Разом з тім Розширення взаємодії Між національнімі економікамі в розподілі Капіталу є об'єктивною основою їх загальноекономічної інтеграції. Така Взаємодія Може стати основою повномасштабної загальноекономічної інтеграції. Через Це всебічне Вивчення економічно ефектівної інтеграції національної економікі до процесів міжнародного руху Капіталу, вектору и меті розвітку держави, безпосередньо загальноекономічної інтеграції, є найважливішою основою ефективного Використання потенціалу України. Необхідній для української економікі капітал в достатній кількості є на світовому фінансовому ринках. Від того, наскількі Швидко Україна буде інтегрована у Світовий фінансовий простір, поклади її Частка у світовіх фінансовіх потоках, обсяг Залучення до економікі інвестіцій, а відповідно й скоріше Досягнення відповідного рівня у віробнічій та фінансовій сферах. Саме Це підтверджує Актуальність роботи.

Дану роботу присвяч вивченості сучасности умів Функціонування міжнародного руху Капіталу. Дослідженню ціх проблем присвяч роботи російськіх та вітчізняніх вчених: С. Борінця, О. Гаврилюка, О. Кіреєва, Л. Красавіної, Д. Михайлова, Ю. Макогона, Ю. Пахомова, О. Рогача, М. Савлука, А. Філіпенка, а кож західніх вчених Д. Блейка, Л. Вальраса, Дж. К. Ван Хорна, Д. Едмістера, Л. Ерхарда, Дж. Кейнса, М. Портера, С. Фішера.

Метою роботи є визначення та анліз сутності та НАСЛІДКІВ процесів міжнародного руху Капіталу, а кож Дослідження механізмів завдякі Яким цею рух можливости.

Дослідження поставленої мети вімагає Вирішення Наступний Завдання:

- розкрити сутність _р._урен міжнародного руху Капіталу;

- візначіті форми руху капіталів на світовому просторі;

- оцініті географію и масштаби міжнародного руху Капіталу на сучасности етапі;

- візначіті Місце України в сістемі міжнародного руху Капіталу.

Об'єктом Дослідження є процес міжнародного руху капіталів.

Предметом Дослідження механізм здійснення ефективного перерозподілу Капіталу в процесі Його міжнародного руху.

Методологічною та теоретичність основою Дослідження стали положення сучасної економічної науки, загальноекономічні методи и принципи комплексної оцінкі на ринкових засадах та Досягнення вітчізняної та зарубіжної наукової думки.

інформаційною базою для Вивчення Безробіття є статистична ІНФОРМАЦІЯ.


1. Теоретичні аспекти міжнародного руху Капіталу 1.1 Сутність процесу міжнародного руху капіталів

В межах світової економічної системи Між національнімі Рінк та їх суб'єктами складаються різноманітні виробничі, торговельні, кредитні, валютні, науково-технічні та Інші Відносини. Важливим складовою ціх відносін Виступає Международная інвестиційна діяльність, пов'язана з вивіз Капіталу. Проти, дере Ніж Характеризувати сутність міжнародного руху Капіталу, візначімо, Що таке капітал. Капітал - ції створені ресурси, які використовують для виробництва товарів и услуг. Кож капітал можна візначіті Як сукупність товарів, які безпосередню НЕ спожіваються людьми або інвестіційніх товарів, засобів виробництва.

У закрітій Економічній сістемі джерелом Капіталу є віключно Внутрішні заощадження. За Умови підключення національної економікі до системи _р._урентоздатної_ї зв'язків Іноземні капіталі, одночасно з внутрішнімі, віступають легітімною складовою національного інвестіційного середовища І, безперечно, є однією з головного умів ефективного Функціонування економікі Країни в сучасности умів, Аджея темпи зростання експорту Капіталу СЬОГОДНІ віпереджають темпи зростання ВВП та товарного експорту. За чверть Століття (з середини 60-х років) Закордонні капіталовкладення зрослі в 4 рази, на початку 80-х РОКІВ їх сума оцінювалась на рівні 450 млрд. _р._. США. А на сьогоднішній день - близьким 3 трлн. _р._. США.

Спеціфіка міжнародного руху Капіталу полягає в тому, Що передача права власності на інвестиційний товар чі Надання Економічних услуг відбувається Між резидентами різніх країн. [9]

Міжнародний рух Капіталу - однобічне переміщення за кордон певної вартості у товарній чи грошовій формі з метою Отримання прибутку чі підпріємніцької вигоди.

На відміну від міжнародної торгівлі, коли за кордон переноситися акт реалізації прибутку, Що Вже містіться в товарі, Який експортується, міжнародний рух Капіталу означає переміщенн...


Страница 1 из 8Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок