Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Зарубежная литература » Аналіз категорій часу і простору у романах "Дім без господаря" і "Більярд о пів на десяту" Генріха Белля

Реферат Аналіз категорій часу і простору у романах "Дім без господаря" і "Більярд о пів на десяту" Генріха Белля

Зміст

Введення

1. Художній світ Генріха Бьолля

1.1 Внесок Гайнріха Бьолля в відродження німецької літератури

1.2 Дуалізм прочитання творів Гайнріха Бьолля в вітчизняних та зарубіжних дослідженнях

1.3 Художні категорії простору і часу

1.3.1 Час і простір як фундаментальні категорії філософії

1.3.2 Особливості простору і часу в літературному творі: теоретичний аспект

2. Час і простір як універсальні засоби розкриття і саморозкриття персонажів в романах В«Дім без господаряВ» і В«Більярд о пів десятого В»

2.1 Романи В«Дім без господаряВ» і В«Більярд о пів на десятуВ» - Романи про долі Німеччини

2.2 Гра як спосіб організації простору і часу


Введення

Дослідження художнього простору - часу виявилося однією з відмінних рис літературознавства XX-XXI століття, що зумовлено як відбулися на початку і першій половині 20 століття змінами в загальнонаукової картині світу, так і одночасно переміщенням центру уваги наук про мистецтво з історією процесу на феномен твори.

Художній простір і час є невід'ємною властивістю будь-якого твору мистецтва, включаючи музику, літературу, театр та ін Час і простір мають насамперед сюжетне значення, є організаційними центрами основних описуваних автором подій, служать як засіб пізнання й осмислення дійсності.

Об'єктом дослідження є романи В«Дім без господаряВ» і В«Більярд о пів на десятуВ», якими починається тема вибору кожним з героїв і країною в цілому нового шляху; в них показано формування нового типу героя.

Предметом дослідження є особливості життя людини в певному просторі та часі в творах В«Дім без господаря В»іВ« Більярд о пів на десяту В».

Мета дослідження полягає в аналізі категорій часу і простору в романах В«Дім без господаряВ» і В«Більярд о пів десятого В»Генріха Бьолля.

Для досягнення поставленої мети належить вирішити наступні

завдання :

В· розглянути різні трактування творів письменника;

В· досліджувати поняття В«простірВ» і В«ЧасВ» у філософії та літературознавстві;

В· визначити значення гри для розуміння змісту даних творів;

В· виділити ігрові простору в аналізованих романах;

В· визначити особливості часу в творах худ. Літ.;

В· виявити типи персонажів на основі віднесеності до одного ігровому просторі.

Завдання дослідження визначають структуру даної роботи, яка складається із вступу, двох розділів, кожен з яких складається з декількох підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатки.

Для вирішення завдань дослідження використовувалися наступні методи:

В· описовий;

В· порівняльний.

Актуальність і життєвість розглянутої проблеми, та її недостатня розробленість послужили підставою для вибору теми дослідження: В«Час і простір у романахВ« Дім без господаря В»іВ« Більярд о пів на десяту В»Генріха Бьолля. В науково-теоретичному плані актуальність дослідження визначається наявністю наступних протиріч в романі, розкритих Генріхом Беллем:

В· між різними трактуваннями заголовків героями романів;

В· між ігровими просторами;

В· між сьогоденням і минулим у житті Німеччини.

Теоретичною базою послужили роботи зарубіжних і російських вчених, що займалися дослідженням романного творчості Генріха Белля: Г. Бернхард, Е. Ільїна, К. Ліндер, М. Нілен, С. Рожновський, І. Фрадкін.

Базу дослідження склали твори Генріха Бьолля: романи В«Дім без господаряВ», В«Більярд о пів десятого В»,В« Про самому собі В»,В« Лист моїм синам, або чотири велосипеди В».

Новизна даної роботи визначається аналізом понять часу і простору в романах В«Дім без господаря В»іВ« Більярд о пів на десяту В»та аналізом значення гри для розуміння змісту даних творів Генріха Белля.

Теоретична цінність дослідження полягає в тому, що отримані знання розширюють наявні відомості про що панувала соціальної та політичної атмосфері в Західній Німеччині в післявоєнний час і про філософію Генріха Бьолля.

Практична цінність роботи полягає в тому, що її результати можуть бути використані при читанні теоретичного курсу як зарубіжної літератури та лінгвокраїнознавства, так і інших дисциплін, пов'язаних з вивченням історії Німеччини.

категорія простір час роман Белль


1. Художній світ Генріха Бьолля

За щирість творів Генріха Белля і за його політичну активність Генріха Белля називали "совістю нації". "Він був адвокатом слабких і ворогом тих, хто завжди впевнений у власній непогрішності. Він виступав за свободу духу скрізь, де вона опинялася під загрозою ", - так колишній президент Німеччини Ріхард фон Вайцзеккер охарактеризував Бьолля в листі з співчуттям вдові письменника [18]. Генріх Белль з числа тих, хто створив свій власний художній світ і вніс величезний внесок у розвиток німецької літератури, хоча багато професіоналів схильні бачити в ньому лише першокласного белетриста. Але ж Генріх Белль і не претендував на особливу філософську глибину, тільки він бачив далі, відчував тонше і вмів за допомогою небагатьох точно розставлених слів створити буденний і одночасно хвилююче новий образ, що дозволяє примітити несподіваний злам надокучили життя. Його людський космос побудований з окремих людей, тому що він не зглянувся до приватного, а виходив з нього. Белль волав до моральному закону, він не повчає, не переконує, не агітує, не вдається до силі логіки. Генріх Белль робить щось більше: створює атмосферу, в якій читачеві важко не відчувати, не жити, не дихати по-людськи.

1.1 Внесок Гайнріха Бьолля в відродження німецької літератури

Генріх Белль народився в 1917 році в Німеччині, в місті Кельні. Час та місце народження під чому визначили його життя: йому як би на роду було написано перетворитися на підданого Третього рейху, стати солдатом вермахту, потім військовополоненим і, нарешті, жителем зруйнованої, розтоптаної, приниженої країни. Але після закінчення середньої школи в Кельні Белль, який писав вірші й оповідання з раннього дитинства, виявився одним з небагатьох учнів у класі, які не вступили в гітлерюгенд.

Різні німці по-різному ставилися до нацизму, до війни, до післявоєнного своєму нікчемності. Белль зневажав Гітлера, ні в якому вигляді не приймав людське самовинищення і знав, що гріхи вимагають покаяння, а рахунки - оплати. Знання це він зберіг до кінця: В«Солдатам - а я був солдатом - слід нарікати не на тих, проти кого їх послали воювати, а тільки на тих, хто послав їх на війну В», - сказано вВ« Листі моїм синам В», опублікованим за чотири місяці до його смерті [2]. Тому опинитися в американському полоні під час війни була для Белля дійсно звільненням, так як він завжди зберігав почуття подяки по відношенню до союзників, позбутися Німеччину від нацизму.

У 1967 році Белль отримав престижну німецьку премію Георга Бюхнера. У 1971 році Белль був обраний президентом німецького ПЕН-клубу, а потім очолив міжнародний ПЕН-клуб. Цей пост він займав до 1974 року. У 1972 році він першим з німецьких письменників післявоєнного покоління був удостоєний Нобелівської премії, отриманої письменником В«за творчість, у якому поєднується широке охоплення дійсності з високим мистецтвом створення характерів і яке стало вагомим внеском у відродження німецької літератури В». В«Це відродження, сказав у своїй промові представник Шведської академії Карл Рагнар Гіров, - порівнянно з воскресінням повсталої з попелу культури, яка, здавалося, була приречена на повну загибель і тим не менш, до нашої спільної радості і користі, дала нові паростки В»[20]. Під чому на рішення Нобелівського комітету вплинув вихід роману В«Груповий портрет з дамою В»[], в якому письменник спробував створити гранді...


Страница 1 из 11Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок