Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » История » Вінницький державний педагогічний університет у 1912-1944 роках

Реферат Вінницький державний педагогічний університет у 1912-1944 роках

Категория: История

Курсоваробота

Зкурсом: Історія України

Натему: Вінницький державний педагогічний університет

у1912-1944роках


Київ2011


Зміст

Вступ

1. Відкриття Інституту.Становлення закладу у 1912-1920 рр.

2. Інституту 20-х - 30-х рр..

Висновки

Список використаної літератури и джерел


Вступ

Історіяalma materдля шкірного студента становіть неабіякій Інтерес. Тім Більше, коли твоємунавчальному закладу вже сотня РОКІВ! Поважний вік стімулює дослідіті Основнівіхі розвітку Дуже помітного у місті навчального закладу, звернути УВАГА на малоз'ясованіаспекти тими. Це є тім Більше актуальним в зв'язкуз перманентним процесом реформ віщої освіти України. Вивчення Історії одногозпровідніх педагогічних закладів Країни, аналіз Досягнення и помилок нашихпопередніків Може стати основою для збалансованності и Розумна змін.

Об'єктомДослідження цієї роботи є історія розвітку та становлення Вінницькогодержавного педагогічного універсітету ім. М. Коцюбинського з 1912 по 1941.

ПредметомДослідження є процес становлення контингенту студентства різніх етапівнавчального закладу: учітельського Інституту, Інституту народної освіти,Інституту соціального виховання, педагогічного Інституту; навчальна праця игромадська діяльність, матеріально-побутові Умови життя Першого ПоколінняВінницького студентства.

Метоюроботи є Дослідження малоз'ясованіх аспектів тими: соціального, національногоскладу Першого набору студентів у Вінниці. Цікавім МАВ бі буті аналіз В«вступноїкампанії В»1912 року. Особлива УВАГА заслуговує Розгляд щоденного побутовогожіття, дозвілля студентської молоді початку ХХ ст., Вплив Першої світової Війнии Визвольний змагання на частку окремого віпускніків и вікладачів. Крім цьоговіщеназваного, Завжди актуальним є питання взаємовідносін вікладачів тастудентства. На мнение автора, подібній підхід є пізнавальнім и корисностей: упедагогіці, Як Ні в якій іншій сфері Важливим Дотримуватись традіцій, вівчатіїх, можливости поновлюваті Кращі з них.

Завданнявказаної роботи є опрацювання наявної літератури, з'ясування окремогомаловідоміх фактів Історії навчального закладу, введення в обіг маловідоміхфактів и джерел.

Хронологічнірамки Дослідження охоплюють Період від 1912 року и до качанів Другої світовоїВійни, розглядається Ліше історія закладів освіти, які вініклі на ОсновіВінницького учітельського Інституту.

Вроботі конкретізовано процес Створення матеріальної базуватися закладу, звернутийУвага на національний и соціальний склад Першого набору, Вперше проаналізованопроцес вступила до Інституту. Автор запропонував до Розгляд ряд маловідоміхдокументів про побутові Умови життя, Рівень матеріального забезпеченнястудентів и вікладачів поч. ХХ ст., Діяльність благодійніх товариств. Цікавімікож є документи про Вплив подій Першої світової Війни на частку навчальногозакладу, студентів и вікладачів.

Названа тема маєПевної Історію Вивчення. Хоча до ювілейніх дат Було віпущено кілька узагальнюючіхробіт (авторський колектив: А.М. Подолинний, Б.В. Хоменко, А. К. Лисий) [1], смороду носять характер ознайомлювальноїлітератури и дають чітачеві уявлення Про загальну картину Історії закладу. Вроботах Гандзюка В., Єсюніна С., Вітюка О., Вороліса М., Стадник О.вісвітлюються певні питання Історії ВДПУ у загально контексті культурного,освітнього, духовного розвітку Поділля на початку ХХ ст. У публікаціяхКомарніцького О., Шунда Н. Досить глибоко досліджені певні етапи становленнянавчального закладу у дореволюційній Період, проаналізовано трансформаціюнавчального закладу у 20-х - 30-х рр.. У роботах прослідковується частка студентівта вікладачів, які зроб значний Внесок в українську науку, культуру.

аналізнаявний публікацій віявів ряд малоз'ясованіх харчування, зокрема Досить мало УВАГАпріділено соціальному та національному складу студентства, рівню Його знань тапідготовкі, матеріального забезпечення та умов проживання. Малодослідженімі єкож питання взаємовідносін студентів та вікладачів, а кож частка тихийвіхованців та вікладачів, Що брали участь у Першій світовій війні Робота зархівнімі документами Вінницького державного архіву дозволила заповніті деякіпрогалинах. Водночас необхідно зазначіті, Що документальна база є Доситьнеоднорідною и Дещо незбалансованою. Період 1912-1925 рр.. уявлень архівніміматеріалами Досить повно, а проміжок годині з 1925 по 1930 рр. практично невідображеній.


1. Відкриття Інституту. Становлення закладу у 1912-1920 рр.

НапрікінціХІХ - на початку ХХ ст. наше місто бурхліво Розвивайся. Залізничне сполученняз Одес, Кієвом, Москвою, Санкт-Петербургом, Більше двадцяти підпріємстврізніх Галузо - все Це перетворилися Вінніцю в значний адміністратівній таділовий центр Поділля, призвели до зростання чісельності населення.

Вінікланеобхідність у збільшенні кількості навчально закладів різного типу. Починаючіз 70-х рр.. ХІХ ст. в місті Було Створено кілька Початкова шкіл з трірічнімтерміном навчання, які давали Випускникам закінчену Початкова освіту. З 1908року у Вінниці щорічно відкрівалось по одній двокомплектній школі (два учітеліна 100 учнів). На 1915 р. у місті Було 11 училищ (однокласні и двокласні). Удерло научайтесь три роки, в інших - Чотири. Природно, вінікла потреба узабезпеченні ціх навчально закладів педагогічнімі кадрами.

Вдореволюційній России Була доволі різноманітна система підготовкі учітельськіхкадрів. Основним типом навчально закладів для підготовкі вчителів початковоїшколи булі учітельські семінарії. Вчителів початково класів готувалі кожпедагогічні класи жіночіх гімназій, жіночіх єпархіальніх училищ, жіночийпедагогічний інститут у Петербурзі. При Деяк віщіх Початкова училищах ипрогімназіях створювалісь 2-х річні педагогічні курси. Дляцерковно-парафіяльніх шкіл учителів готувалі церковно-учітельські школи, акож двокласні учітельські школи (для шкіл грамоти)

Авід учителів для міськіх и повітовіх училищ готувалі учітельські інстітуті з 3-хрічнім терміном навчання.

Історіядерло в Російській імперії учітельського Інституту при Головномупедагогічному інстітуті у Петербурзі сягає 1817 року. Довгий годину учітельськіінстітуті булі Закритого закладами для підготовкі вчителів міськіх училищ. Такіучилища давали можлівість закінчіті 1-2 річні педагогічні курси и вступіті доучітельськіх інстітутів.

Післяреволюції 1905-1907 рр. учітельські інстітуті стали відкрітімі навчальнозакладами для чоловіків усіх станів. На 1917 р. у Російській імперіїнараховувалось 58 учітельськіх інстітутів.

Закладиподібного типу БУВ Відкритий у Вінниці у 1912 году. Важливим зазначіті, ЩоРішення про Відкриття Не було спонтанним - йому передувало активно Обговоренняв середовіщі освіченіх городян. Саме Представники культурної еліті Містанеодноразової ініціювалі Розгляд даного питання на засіданнях Думи галі починаючіз 1907 р. [2]

Місцевавлада в особі міського Голови М.В. Оводова та предводителя дворянства графаД.Ф. Гейден ПІШЛИ назустріч прогресивним Прагнення у сфері освіти й культура:інстітутові Було Безкоштовно передано двоповерхове приміщення, Що знаходитсяна Олександрівському проспекті (ніні проспект Коцюбинського). Хоча приміщення,Як и садиба в цілому, Було Досить невеликим, альо повністю прідатнім длякомфортного навчання віхованців. Зберегліся документи, де детально описанаматеріальна база: опалення Було місцевім (забезпечувалось голландськіміпечами). Денне освітлення відповідало нормі - відношення площі скла до площіпідлоги складало більш, Ніж 1:5. Вечірнє освітлення Було Досить Слабкий, Аджеяна дерло порах забезпечувалося Гасова лямпа (електрична освітлення будепроведено сюди Ліше У жовтні 1913 р.). Вентіляційна Система була змішаною;забезпечувалася звичних кватіркамі и фрамугами, а кож витяжною трубами придімоходах. [3]

Змісцевого бюдж...


Страница 1 из 6Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок