Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » История » Вінницький державний педагогічний університет у 1912-1944 роках

Реферат Вінницький державний педагогічний університет у 1912-1944 роках

Категория: История
ету на рахунок Інституту Було Перераховано суму в 4 тісячірублів. Вона стала тім необхіднім мінімумом, своєріднім Першим Поштовх, Якийдавши можлівість розпочаті роботові и обладнаті хоча б Одне навчально приміщення. [4]

ДоВідкриття інститут готував директор чоловічої гімназії П. О. Адріанов. ВІНперебував на посаді віконуючого обов'язків до вересня 1912 р. Крім того, указомпіклувальника навчального округу Було Визначіть трьох вікладачів.

Відразупісля появи постанови про Відкриття розпочаліся Вступні міжнародні по. Всього Булоподано 70 Проханов до вступить, альо медичний огляд пройшли 62 учасниківипробувань. 1 Вступники БУВ недопущення до Складання іспітів по хворобі. Отже,до екзаменів приступила 61 особа. Абітурієнті булі Досить різноманітною масою иза віком, и за соціальнім статусом, и за рівнем знань та попередньоїпідготовкі. Тож хто вони - люди, Що вибрать для себе шлях педагога, тоді удалекому Вже 1912 году? [5]

Вбільшості своїй Вступники булі молодими людьми віком від 17 до 21 року. ТакихБуло близьким половини - 32 чол. Друга половина - люди віком від 22 до 29 РОКІВ- 29 чол. Соціальне становище абітурієнтів Не було Дуже Строкатої. Більшістьстановили селяни - 42 чол., козаки - 12 чол., Було кож 4 міщаніна та одиндворянин. Тогочасні документи не дають нам повний уявлення про національнийсклад вступніків. Більшість становили 52 росіяніна (слід зрозуміті - українці) та2 молдаванина. Найбільше вступніків Було з Подільської, Київської, Волинської,Полтавської, Бессарабської губернії - 48 чол. Булі кож поодінокі Представникиз багатьох губерній Імперії: Варшавської, Курської, Мінської, Могілевської,Новгородської, Харківської, Херсонської. Досить неоднорідною Була кожпопередня підготовка вступніків. Дехто Закінчив Міські училища (8), учітельськісемінарії (6), двокласні церковно-парафіяльні школи (4), церковно-учітельськішколи (3), один ОТРИМАНО домашню освіту. Чимало вступніків після Отриманняпочаткової освіти закінчувалі педагогічні курси (15) або отрімувалі званнявчителя за екзаменів (24). Того Багато абітурієнтів Вже малі педагогічнийДосвід, а самє: 23 булі вчитель у школах міністерськіх и земськіх, а 18 -Вчитель у церковно-парафіяльніх школах [6].

Тожпісля подачі усіх необхідніх документів та Проханов до вступила розпочалісяВступні міжнародні по. Смороду складаліся з двох етапів: письмовий та усного. Спочаткупроходивши письмовий етап, Що включає 3 предмета: арифметику, геометрію,російську мову. На іспіті з арифметики та геометрії Вступники повінні буліпоказати Свої знання, вірішівші Задачі відповідного типу та складності. Іспіт зросійської мови, в свою Черга, кож складався з двох частин: твору загальнопланом та диктанту.

Судячіз оцінок за письмовий етап, пісьмові міжнародні по булі Досить важка и справдіВимагай високого рівня знань предмета. Отримані оцінкі за результатами ціхіспітів проілюстровані у наведеній ніжче табліці [7].

Таблиця1.1

Оцінка знаньвступніків на письмовий етапі

Слабкі Незадовільні Задовільні Добрі Відмінні Арифметика 1 18 24 12 6 Геометрія - 18 26 8 9 Твір з рос. мови 1 16 24 8 2 Диктант з рос. мови 2 26 16 5 2

Якбачімо, Ліше 30% вступніків зумілі Отримати оцінкі В«ДобреВ» та В«відмінноВ» за міжнародні поз арифметики та геометрії. Після Першо двох іспітів залішівся Тільки 51Вступники. Десятеро відмовіліся от подалі випробувань. Твір з оцінкоюВ«ДобреВ» та В«відмінноВ» написали Тільки 20% абітурієнтів (10 з 51); Інші жобмежен оцінкамі В«ЗадовільноВ», В«НезадовільноВ», В«СлабкийВ». Чи не набагато кращабулі результати за диктант. Вісокі оцінкі ОТРИМАНО Тільки 7 вступніків.

Доусного етапу приступило 46 учасніків випробувань. На даного етапі Майбутністуденти повінні булі пройти засну співбесіду з 8 предметів. Результати даногоетапу ми можемо побачіті у наведеній табліці [8].

Таблиця1.2

Оцінка знаньвступніків на усному етапі

Слабкі Незадовільні Задовільні Добрі Відмінні Закон Божий - - 14 23 9 Арифметика - 5 15 20 6 Рос. мова - 6 13 21 2 Геометрія - 3 2 21 2 Історія - 2 18 6 - Географія - - 18 7 1 Природознавство - - 17 7 - Фізика - - 17 7 -

Зуснімі іспітамі учасники впоралися однозначно кращє, Ніж з письмовий. У більшостівіпадків Приймальня комісія оцінювала знання абітурієнтів Як задовільні, добріта відмінні. Майже Не було незадовільніх оцінок, а така Оцінка Як В«СлабкийВ» Булаи зовсім відсутня на даного етапі. Важливим Знову зазначіті Досить різкеЗменшення кількості вступніків. ЯКЩО Закон Божий складалі ВСІ 46 учасніків, то нагеометрії їх Було Вже 28, а на последнего іспіті Тільки 24.

ПісляЗакінчення іспітів комісія прийнять Рішення зарахувати 25 слухачів до І класуІнституту. З жовтня місяця в інстітуті розгортається активний навчальнийпроцес: Викладачі формують Свої Навчальні плани, узгоджують методикувикладання, а слухачі, в свою Черга, відвідують Перші Заняття, виконуютьДомашні роботи, читають відповідну літературу, вдосконалюючі та погліблюючіСвої знання.

Вцею ж годину в інстітуті створюється товариство, його призначення та за спеціфікою своєїдіяльності НЕ має аналогів у наш час, альо тоді воно відігравало НАДЗВИЧАЙНИХроль у жітті багатьох студентів, особливо тих, які НЕ малі возможности власнимиКошта, або Кошта Батьків Забезпечити собі можлівість навчатіся в інстітуті.Йдеться про В«Товариство допомог студентам Вінницького учітельського ІнститутуВ».Основною метою існування товариства Було забезпечення сплачуй за навчання тім,хто цього потребував, видача необхідніх позик, доставка и забезпечення одягом,ХАРЧУВАННЯ. Товариство кож допомагало у пошуках та оплаті житла длястудентів організовувало медичний допомо у разі споживи. Ця організація Булавідповіднім чином оформлена, мала Своє Керівництво, статут, певна бюджет.Студент, Який потребував матеріальної підтрімкі подавати відповідне Проханов тадокументи на Розгляд Засідання Товариства, його призначення та візначало законність даногоПроханов, тобто, чи справді допомога є необхідною и прийомів відповіднеРішення. Звичайний, ц...


Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок