Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Журналистика » Способи та методи підвищення інформативності тексту

Реферат Способи та методи підвищення інформативності тексту

Категория: Журналистика
Введення

В даному рефераті розглядається тема інформативності тексту, і вимогам до неї пред'являються, а так само способи підвищення інформативності, не порушуючи при цьому загальне сприйняття тексту.

Основна мета, переслідувана автором при створенні тексту - повідомлення інформації. Інформаційною насиченістю тексту називається загальне кількість інформації присутньої в ньому. Цей показник може бути різним, залежно від новизни і корисності інформації наданої в тексті.

Інформативність тексту тісно пов'язана з його зв'язністю і цілісністю. Якщо він не являє собою єдиної структури, то ні про яку інформативності не може йти мови. Текст повинен бути не тільки інформативний, але і зв'язковим, являти собою цілісний твір, а не складатися з окремих фрагментів.

Актуальність представленої теми не повинна викликати сумнівів, адже інформативність - необхідна якість будь-якого тексту.Інформативність тексту

Інформативність - здатність тексту бути носієм закінченого повідомлення, передавати інформацію. Інформативність як найважливіша властивість тексту характеризує кількість міститься в ньому інформації, її важливість і новизну.

При оцінці інформативності тексту важливо враховувати два аспекти. Перший - відношення інформації тексту до знань читацької аудиторії та її інформаційним інтересам. Чим більше нової - цікавої та зрозумілої інформації містить текст, тим він більш інформативний. Цю сторону змісту редактор оцінює при першому, ознайомчому читанні тексту. І другий - це семантичні та синтаксичні властивості викладу, що дозволяють за допомогою однакового числа мовних знаків передавати різну за кількістю та якістю інформацію

Інформацію можна розділити на кілька видів.

фактуальная інформація властива будь-якого тексту і відображає явища дійсності і їх взаємозв'язку, це осмислена автором картина світу, реального чи уявного, передана засобами мови. Фактуальная інформація найчастіше виражена вербально за допомогою слів, ужитих в своїх прямих словникових значеннях. Вона складають предметно-логічну основу тексту. В редагуванні з фактуальной інформацією тісно пов'язане поняття факту.

Концептуальна інформація відображає авторську оцінку, інтерпретацію теми, явища. Вона може бути виражена вербально, тобто у висловленні, чи розумітися в контексті. Така інформація витягується з тексту в цілому і обумовлена ​​осмисленням відображених у ньому фактів і їх відносин. Особливий різновид концептуальної інформації - інформація про самого автора, його позиції в цій ситуації.

Однак таке поділ інформації досить умовно, так як авторську позицію, так чи інакше, відображає майже будь-яке висловлювання.

Загальна мета створення будь-якого тексту - повідомлення інформації. Будь-який текст містить в собі якусь інформацію. Загальна кількість інформації, що міститься в тексті, - це його інформаційна насиченість.

підтекстової інформації - прямо не виражена, прихована інформація, яку видобувають із фактуальной завдяки спосбоності тексту породжувати асоціативні значення. На основі підтекстової інформації часто виникає іронія і вгадуються натяки. Це найбільш складна різновиди інформації, яка трапляється в ЗМІ.

Також зустрічаються наступні види інформації:

непряма - відомості, передача яких не становить мету повідомлення; ключова - найважливіші унікальні відомості, які не можуть бути показані в контексті;

додаткова, уточнююча - та, що розвиває і конкретизує ключову і обумовлюється нею;

повторна - будь-яке подальше згадка вже названих реалій.

Для того щоб проілюструвати, як працюють різні властивості тексту, піддамо аналізу короткий вірш у прозі І.С. Тургенєва В«ГоробецьВ». Ось цей текст:

В«Я повертався з полювання і йшов по алеї саду. Собака бігла попереду мене. Раптом вона зменшила свої кроки і початку крастися, як би зачувши перед собою дичину. Я глянув уздовж алеї і побачив молодого горобця з жовтизною близько дзьоба і пухом на голові. Він впав з гнізда (вітер сильно качав берези алеї) і сидів нерухомо, безпорадно розчепіривши ледь проростає крильця. Моя собака повільно наближалася до нього, як раптом, зірвавшись з близької дерева, старий черногрудий горобець каменем упав перед самою її мордою - і весь кострубатий, спотворений, з відчайдушним і жалюгідним писком стрибнув рази два в напрямку зубастою розкритою пасти. Він кинувся рятувати, він затулив собою своє дітище ... але все його маленьке тіло тремтіло від жаху, голосок здичавів і захрип, він завмирав, він жертвував собою! Яким величезним чудовиськом повинна була йому здаватися собака! І все-таки він не міг всидіти на своїй високій, безпечної гілці ... Сила, сильніше його волі, скинула його звідти. Мій Трезор зупинився, позадкував ... Видно, і він визнав цю силу. Я поспішив відкликати збентеженого пса - і віддалився, побоявшись. Так, не смійтеся. Я боявсь перед тією маленькою, героїчної птахом, перед любовним її поривом. Любов, думав я, сильніше смерті і страху смерті. Тільки нею, тільки любов'ю тримається і рухається життя В». Спочатку подивимося, як різні види інформації реалізуються в цьому творі.

фактуальная інформація реалізується послідовним розгортанням сюжету в описі вчинків, станів, характеристик персонажів: самого оповідача, собаки, виробів (молодого та старого), а також прямою вказівкою на місце дії (алея саду) і непрямим зазначенням на час протікання цього дії (раптом). Ось поєднання слів, представляють цей вид інформації: В«Я повертався з полювання ... собака бігла попереду мене ... зменшила свої кроки ... почала крастися ... побачила молодого горобця ... впав з гнізда ... собака повільно наближалася ... старий горобець каменем упав ... затулив собою своє дітище В»і так далі, до слів:В« Так, не смійтеся В».

Концептуальна інформація виражена словами: В«Любов сильніше смерті і страху смерті. Тільки любов'ю тримається і рухається життя В». Цими словами Тургенєв стверджує своє розуміння (концепцію) рушійної сили світу. Простежуючи розгортання сюжету, можна виявити різну подтекстовую інформацію. Зверніть увагу на словосполучення В«каменем упавВ». У нашій свідомості мимоволі виникає образ яструба або сокола. Адже саме ці хижі птахи каменем падають на здобич. Отже, горобець тут уподібнюється їм по своїй сміливості, стрімкості, рішучості. Це підкріплюється і такими словами, як В«кинувсяВ», «³дчайдушнийВ», В«поривВ» і т.д. підтекстової інформацію можна виявити також у словах: В«... стрибнув рази два в напрямку зубастої пащіВ». Тут явно мається на увазі загроза цього В«чудовиськуВ». Це підтверджується і тим, що автор називає горобці не пташкою, а В«героїчної птахомВ».

Сприйняття тексту

Інформаційна насиченість тексту - абсолютний показник якості тексту, а інформативність - відносний, оскільки ступінь інформативності повідомлення залежить від потенційного читача. В«Інформативність тексту - це ступінь його смислосодержательной новизни для читача, яка укладена в темі і авторській концепції, системі авторських оцінок предмета думки В».

У зв'язку з можливістю різного способу подання інформації в тексті - економного та надлишкового - істотною виявляється проблема авторського наміри і читацького сприйняття повідомлення, тобто кодування і декодування тексту. Причому декодування, в силу різних причин, може виявитися повним або неповним. Так різної виявляється В«глибина прочитанняВ» тексту.

Автори художніх, газетних текстів, а так само науково-популярних, звичайно орієнтуються на так званого середнього читача (умовно - усвоившего програму середньої школи). Але саме поняття середнього читача може змінюватися...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок