Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Аналіз сутності і проблем сучасного страхового ринку і розробка перспектив його розвитку

Реферат Аналіз сутності і проблем сучасного страхового ринку і розробка перспектив його розвитку

Категория: Банковское дело

ВСТУП

Людині завжди було притаманне бажання якось убезпечитисебе від шкідливих наслідків життя або хоча б спробувати звести їх до мінімуму.Для одних це пов'язано з небезпечною роботою, де висока частка ризику. Багато громадяннапередодні старості і пов'язаного з нею зниження працездатності хотіли бзабезпечити собі хоча б прожитковий мінімум. Підприємці побоюються, що призміні ринкової кон'юнктури можуть не виправдатися розрахунки на отриманняприбутку. Будь-яка людина може виявитися жертвою пограбування чи катастрофи, щоне так і рідко в наші дні. Однак у всіх зазначених випадках люди можутьвдатися до страхування.

Страхування -одна з найдавніших категорій суспільних відносин. Зародившись у періодрозкладання первіснообщинного ладу, воно поступово стало неодміннимсупутником суспільного виробництва. Початковий зміст розглянутогопоняття пов'язаний із словом "страх". Власники майна, вступаючи між собою увиробничі відносини, відчували страх за його схоронність, за можливістьзнищення або втрати в зв'язку зі стихійними лихами, пожежами, грабежами йіншими непередбаченими небезпеками економічного життя.

Актуальністьрозглянутого питання підсилюється ще й тому, що в сучасному суспільстві,поряд з традиційним призначенням - забезпеченням захисту від природної стихії(Землетруси, повені, бурі та ін), випадкових подій технічного татехнологічного характеру (пожежі, аварії, вибухи тощо), - об'єктомстрахування все більше стають збитки від різних криміногенних явищ(Крадіжки, розбійні напади, викрадення транспортних засобів та ін)

Крім того,зміни зачіпають також сферу майнового та особистого страхування громадян,що безпосередньо пов'язано з інтересами населення, а проблема відшкодуваннявтрат для людини завжди була і залишається першорядним.

Такимчином, об'єктом дослідження виступає страховий ринок.

Предметомдослідження є діяльність страхових компаній, що складають основустрахового ринку міста Магнітогорська.

Метоюдослідження є вивчення сутності і проблем сучасного страхового ринкуі розробка перспектив його розвитку.

Длядосягнення поставленої мети необхідно виконати ряд завдань:

- вивчитинаукову літературу з даної проблеми;

- вивчити історію становлення страхування в Росії;

- розглянути класифікацію страхового ринку;

- вивчити досвід страхових організацій, що діють натериторії міста Магнітогорська;

- розробити анкету та провести емпіричнедослідження з даної проблеми;

- розробити методичні рекомендації дляфахівців, зайнятих страхуванням.

Гіпотеза: розвитокстрахового ринку безпосередньо пов'язане з якісної та ефективноїдіяльністю страхових компаній при дотриманні наступних умов:

1)страховікомпанії будуть здійснювати діяльність з інформування населення про сутністьстрахування, про види надаваних страховими компаніями послуг;

2)будутьрозроблені і застосовані на практиці методичні рекомендації для фахівців,зайнятих страхуванням.

До методів, за допомогою яких буде проводитисясправжнє дослідження, відносяться аналіз наукової літератури, анкетування,узагальнення досвіду, бесіда.

Практичназначимість роботи полягає в тому, що результати можуть бути використані в діяльностіфахівців страхових компаній міста Магнітогорська.

Базадослідження: дослідження проводилося на вулицях міста.

Вструктуру роботи входять: вступ, два розділи, висновки по главах, висновок,список літератури і додаток.


ГЛАВА I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВОГО РИНКУ

1.1 Становленняі розвиток страхового ринку в Росії

Сучасна ринкова економіка являє собоюскладний організм, що складається з величезної кількості різноманітнихвиробничих, комерційних, фінансових та інформаційних структур,взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових норм бізнесу, і поєднуванихєдиним поняттям - ринок. Страхування являє собою економічні відносинипо захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб при настанніпевних подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, формованихшляхом сплати ними страхових внесків (страхових премій). Взаємодіясторін, зацікавлених в укладанні страхових угод та досягненнірезультативності страхових операцій, відбувається на страховому ринку. Страховий ринок можна розглядати як (10, с. 35): - сферу грошових відносин, де об'єктом купівлі-продажує специфічний товар - страхова послуга, формуються пропозиція іпопит на нього; - як форму організації грошових відносин по формуваннюі розподілу страхового фонду для забезпечення страхового захисту суспільства; - як сукупність страхових організацій (страховиків),які беруть участь у наданні відповідних страхових послуг.

Страхування маєтривалу історію, впродовж якої воно з некомерційногоеволюціонувало в комерційний тип. Страхування - найдавніша категоріясуспільно-економічних відносин між людьми, яка є невід'ємноючастиною виробничих відносин (4, с. 48). Первісний зміст страхуванняпов'язаний зі словом В«страхВ». Зокрема, вираз В«страхуванняВ» інодівживається в значенні підтримки в якій справі, гарантії удачі в чим-небудьі т.д. В даний час даний термін все частіше вживається в значенніінструменту захисту майнових та особистих інтересів фізичних і юридичнихосіб (1, с. 125).

Сучаснийекономічний словник розглядає страхування як: створення за рахунок грошовихкоштів держави, підприємств, організацій, громадян спеціальних резервнихфондів (страхових фондів), призначених для відшкодування збитку, втрат,викликаних несприятливими подіями, нещасними випадками. З коштівстрахових фондів постраждалим виплачується страхова сума визначеногорозміру. Страхування здійснюється державними органами, страховимитовариствами, компаніями. Об'єктом страхування може бути життя, здоров'я людей,майно громадян і підприємств, транспортні засоби, вантажі, що перевозяться,ризик, відповідальність (22, с. 110).

Появастрахування на Русі пов'язують з пам'ятником давньоруського права - "Руськоїправдою В». Вже в цьому документ, що відображає законодавство X-XI ст.,зустрічаються елементи договору страхування. В В«Руській правдіВ», наприклад,передбачалося матеріальне відшкодування шкоди общиною в разі вбивства,вчиненого на її території або членом громади В«не навмисне, а у сварці або набенкету при людях В».

Засоби дляцих цілей збиралися з усієї громади. Якщо хто не вносив внески, тому громада недопомагала в сплаті за нього самого. Якщо розглядати дані положення з позиційтеперішнього часу, то ми маємо щось інше, як прообраз договору страхуванняцивільної відповідальності, вважаючи, що при ненавмисному вбивстві внесок(Дика вира) є результатом попереднього страхового договору і обов'язковене для всіх, а лише для тих і на користь тих, хто шляхом цього договору вступив втаке взаємне страхове товариство.

До кінця XVIII в. страхування в Росії розвивалосяповільно, на страховому ринку панували іноземні страхові компанії.Навіть з огляду на нерозвиненість страхових відносин в Росії, певні сумикапіталу у вигляді зібраних страхових внесків йшли за кордон, завдаючи шкодидержавній скарбниці.

Длязапобігання вивозу капіталу з країни Катерина II Маніфестом від 28 червня 1786 заборонила страхувати майнов іноземних страхових компаніях і зробила спробу організаціїдержавного страхування в Росії, відкривши Державну страховуекспедицію. У завдання експедиції входили операції по страхуванню майна навибірковій основі і практично за відсутності ризиків (кам'яні будинки, кам'яніфабрики і т.п.). У 1822 р. Державна страхова експедиція була закрита.Для страхування товарів російське уряд відкрив в 1797 р. СтраховуКонтору при Асигнаційного банку, яка також виявилася нежиттєздатною ібула скасована в 1805р. Принцип державної монополії у страхуванні такожяк і ідея державного страхування закінчилися крахом (27, с. 35).

Однакстраховий ринок не міг залишатися незаповненим. З розвитком виробництва попитна страхові послуги ...


Страница 1 из 8Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок