Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Иностранный язык » Вивчення біблійних фразеологізмів як пласта англійської фразеології

Реферат Вивчення біблійних фразеологізмів як пласта англійської фразеології

Міськавідкрита науково-практична конференція школярів і студентів

Тема: Вивченнябіблійних фразеологізмів як пласта англійської фразеології

2007р.


Зміст:

1.1.Появабіблеїзмів в англійській мові .................................... 5

1.2.Класифікаціябіблійних фразеологізмів в англійській мові ........ 7

1.3.Визначення,особливості та функції англійських біблеїзмів ........... 9

1.4.Способи перекладуанглійських біблеїзмів та їх вживання в стилях

Введення

Вибираючи тему для роботи,я зупинилася на одному з аспектів фразеології - вивчення біблійнихфразеологізмів в англійській мові. На це є причини.

Біблія поправу вважається Книгою Книг. Це найпопулярніша, тиражована, видавана і переказуєтьсяна багато мов світу, книга. Біблія - ​​це символ і прапор культури майже двохтисячоліть. Біблія - ​​це життя (у повному розумінні даного слова) цілих народів ідержав, міст і сіл, громад і сімей, поколінь і окремих особистостей. ЗаБіблії (відповідно до її канонами) народжуються і вмирають, одружуються і виходятьзаміж, виховують і карають, судять і правлять, навчаються і говорять. В«Про колосальному вплив, якийнадали на англійську мову переклади Біблії, говорилося і писалося багато В». НаПротягом століть Біблія була найбільш широко читаних і цитованої в Англіїкнигою; В«... не тільки окремі слова, а й цілі ідіоматичні вирази увійшлив англійську мову зі сторінок Біблії В».

Біблія єнайголовнішим літературним джерелом фразеологічних одиниць. Це найбільшетвір збагатило фразеологізмами не тільки англійську мову, але й іншімови світу.

На даний момент носіїмови, зокрема англійської, використовуючи біблійні вираження у повсякденніймови, зустрічаючи їх у зовнішніх джерелах, найчастіше навіть не підозрюють про їхпоходження.

Вивчення фразеологізмівбіблійного походження в англійській мові становить особливий інтересзавдяки їхній специфіці: з одного боку, біблійні фразеологічні одиниціволодіють всіма властивостями фразеологічних одиниць, а з іншого, являютьсобою фразеологічну мікросистему, підставою для об'єднання в якує загальний генетичний джерело - Біблія.

Поштовхом до вибору даноїтеми послідував один з уроків англійської мови, на якому ми зіткнулися збіблійним виразом в одному з художніх текстів. Виявилося, перевестибиблеизм досить складно, якщо не знати підходящого російського еквівалента. Зацього я вирішила вивчити цей пласт лексики, щоб користуватися цими знаннями напрактиці. Я вважаю, вивчення біблійнихфразеологізмів в англійській мові цікаво і необхідно, так як істинневолодіння мовою передбачає знання багатьох його аспектів і біблеїзмів в томучислі.

Я вважаю, щомоя робота є значимою, оскільки в процесі вивчення даної теми я відкрилабагато нового з пласта англійської фразеології, стала прислухатися до мовилюдей, відчувати мову. По-друге, дана робота може стати стимулом іпідштовхнути інших хлопців на вивчення цього цікавого аспекту фразеології, атакож допомогти їм при перекладі біблеїзмів.

Гіпотеза:

В ході своєї роботи можуприпустити, що, оскільки Біблія одна з найбільш значущих книг людства, товона може бути джерелом виразів, ідіом, цитат і крилатих слів, яківідіграють далеко не пасивну роль в англійській мові.

Мета моєї роботиполягає у з'ясуванні ролі біблійних фразеологізмів в англійській мові.

У ході роботи я поставилаперед собою наступні завдання:

1) Розглянути етапипояви біблеїзмів в англійській мові.

2) Розглянутикласифікацію біблійних фразеологізмів.

3) Визначити поняттябіблеїзмів, їх особливості та функції.

4) З'ясувати способиправильного перекладу біблеїзмів.


1.1.Поява біблеїзмів в англійській мові

Так як Біблія єодним з найперших літературних творів у світовій літературі, вона булапереведена на безліч мов, в тому числі і на англійську мову. Історіяперекладів Біблії на англійську мову розпадається на два періоди: Середні століття іНовий час.

Середні століття.1) Англосаксонськийперіод. Найбільш ранніспроби в 7 столітті перекласти Біблію на англосаксонську мову, строго кажучи,можна назвати перекладами. Це були вільні перекази у віршах добревідомих біблійних оповідань. Перші спроби реального перекладу Бібліїбули зроблені у 8 столітті. Рукопис, відомий під ім'ям Псалтир Веспасіана, написана близько 825 р., містить самий ранній приклад визначеного типу перекладу,званого В«глосаВ». До кінця 10 століття існувало вже безліч перекладів. Ціпереклади, збивалися на прозаїчний переказ, часто використовувалися в проповідяхсвящеників.

2) Середньоанглійськийперіод. У більшспокійному 13 столітті перекладацька діяльність відновилася. Безліч новихперекладень Біблії на англійську мову підпадають під категорію скорішерелігійної літератури, ніж власне перекладу. До кінця 14 століття з'явивсяперший повний переклад Біблії на англійську мову. Це була Біблія Вікліфа - Переклад, зроблений за ініціативою і під керівництвом Джона Вікліфа. Протестантськіпереклади. Першим англійським протестантським перекладачем Біблії став ВільямТиндал. Перший том Старого Завіту в перекладі Тиндала вийшов в 1530. НеприйняттяТіндаловского перекладу було пов'язано головним чином з його сугубо протестантськимтоном. У 1537 короля Англії Генріха VIII Англіканська церква переконала дати своєнайвище схвалення ідеї створення англійської Біблії; так виник В«новийпереклад В». Текст був складений з перекладів Тиндала і Ковердейла з додаваннямбезлічі вероучітельних приміток. У 1539 новий переклад вийшов у світ, і цейважкий том був названий Великий Біблією . Велика Біблія сталаофіційним текстом, інші ж переклади були заборонені. Зпропозицією про необхідність нового авторитетного перекладу виступив пуританинДжон Рейнолдс, звернувшись з ним до короля Якова I в 1604. Яків схвалив ідею іпризначив перекладачів - "чоловіків учених, числом п'ятдесят чотириВ». Перекладачібули розбиті на чотири групи, що збиралися у Вестмінстері, Кембриджі іОксфорді; кожна група взяла собі частину Біблії, первісний, чорновийпереклад якої повинен був схвалюватися всіма членами "компанії". Бібліякороля Якова вийшла в світ у 1611. Протягом майже 400 років Біблія короляЯкова володіла статусом офіційного перекладу. В Англії її називають Про фіциальнойсхваленим перекладом ( Authorized Version ), хоча ні королівський будинок,ні парламент не видавали ніяких офіційних актів з цього приводу.

Новий час. У 20 столітті була зроблена спробастворити авторитетний текст англійської Біблії для нового часу. НоваАнглійська Біблія (Новий Завіт, 1961; Новий Завіт, Старий Завіт і Апокрифи,1969) - це абсолютно новий, свіжий переклад оригінальних текстів наприродний, розмовна англійська мова 20 століття. Таким чином, цей перекладрозлучається з традицією, висхідною до Тиндаль. Переклад вийшов у світ запідтримки та участі всіх християнських церков Великобританії за виняткомРимсько-католицької церкви.

1.2.Класифікація біблійних фразеологізмів

Великекількість біблійних фразеологічних одиниць (БФЕ) зустрічається в багатьохмовах народів, що сповідують християнську релігію, і, отже, вонипредставляли інтерес для вивчення. У світі не існує єдиної і загальновизнаноїкласифікації біблеїзмів, оскільки це поняття досить-таки широке. Мовознавцікласифікували біблеїзми за різними принципами. Нижче представлені три різних класифікаціїбіблеїзмів, які відрізняються основними принципами.

З точкизору походження біблеїзмів, А.Беріх і Й.Матешіч, виділяють:

1)Вирази,які вже в тексті Біблії відрізняються цілісністю значення (to keep as the apple of smb's eye - зберігати як зіницюзмигнути, alpha and omega - альфа і омега).

2)Фразеологізми,утворені на базі вільних словосполучень Біблії, але отримали новефразеологічне значення (to hide one's light under a bushel - зарити та...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок