Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Иностранный язык » Вивчення власних назв у фразеологізмах англійської мови

Реферат Вивчення власних назв у фразеологізмах англійської мови

Міськанауково - практична конференція

школярів істудентів

Вивчення іменвласних у фразеологізмах

англійськогомови

2007


Зміст

1. Введення. Мети. Завдання

2. Літературний огляд

2.1. Про основні типифразеологічних одиниць

2.2. Фразеологічні одиниці, вскладу яких входять

власні імена

3. Висновок

4. Бібліографія


Введення

Відомий знавецьанглійської фразеології Логан П. Сміт писав про ідіомах: В«Їх внутрішнєзміст відображає життя людей в її простих проявах: розсудливе абодурне поведінку, успіх або невдача і перш за все відносини між людьми -життєві враження та почуття людей, що цікавляться один одним, схвалення і,найчастіше, несхвалення, дружелюбність і ворожість, сварка і примирення,суперництво, підступність, осуд, покарання і т.п. В»

Мета:

Простежити зв'язокфразеологічних одиниць англійської мови, що містять імена власні зісторією, культурою, традиціями і літературою народу, говорить цією мовою

Завдання:

1. Вивчити наявну літературу поданого питання;

2. Вивчити фразеологічні одиниці, вскладу яких входять біблійні імена власні і власні імена,пов'язані з античною міфологією;

3. Вивчити фразеологізми, що містятьвласні імена пов'язані з назвою вулиць, районів, пам'яток,графств, областей, районів, річок Лондона за допомогою карт і фразеологічногословника;

4. Розглянути приклади фразеологічниходиниць, до складу яких входять власні імена, що виникли 6на американськоїгрунті;

5. Зробити висновок щодозаявленої теми

6. Скласти словник фразеологізміванглійської мови, що містять імена власні


Літературний огляд </p>

I

Про основні типи фразеологічних одиниць

Питання про тісні фразеологічних групах привертав увагу багатьохлінгвістів. І все ж, крім окремих спостережень і деяких загальних суджень,важко вказати якісь міцні результати в цій областісемантичного вивчення. Мабуть, найбільш ясно це коло тим висвітленийв В«TraitГ© de stylistique franГ§aiseВ» Ш. Баллі.

Так само, як і А. А. Шахматову, цим лінгвістам кинулися вочі два полярних типу фразеологічних груп або сполучень слів: 1) поєднанняслів індивідуальні, випадкові та нестійкі; тут зв'язок між частинамифрази розпадається негайно після її утворення та складові групу словапотім отримують повну свободу поєднуватися інакше; 2) фразеологічні вислови абообороти звичні, стійкі, в яких слова, вступивши в тісний зв'язок длявираження якої-небудь однієї ідеї, одного образу, втрачають свою самостійність,стають невіддільними і мають сенс тільки в нерозривній єдності- _ftn1 # _ftn1. Якщо вгрупі слів кожне графічне єдність втрачає частину свого індивідуальногозначення або навіть зовсім не зберігає ніякого значення, якщо поєднанняцих елементів представляється цілісним смисловим єдністю, то перед намискладне вислів, фразеологічний зворот речіhttp ://www.nspu.net/fileadmin/library/books/2/web/xrest/article/frazeologiya/vin_art03.htm- _ftn2 # _ftn2.

Між цими двома крайніми полюсами, за словами Балли,розташовується маса проміжних випадків. Баллі відмовляється від систематизаціїі класифікації різноманітних фразеологічних груп. Він пропонує розрізнятилише два основних типи стійких сполучень слів: фразеологічний ряд чизвична фразеологічна група, в якій спайка слів щодовільна, що допускає деякі варіації, і фразеологічне єдність, вякому абсолютно поглинається і втрачається індивідуальнийзміст слів-компонентів. Вираження цього роду схожі наізольовані слова, вони найчастіше утворюють нерозривна єдність.

Під фразеологічному єдності значення цілого ніколи недорівнює сумі значень елементів. Це - якісно нове значення,виникло в результаті своєрідного хімічного сполуки слів.Фразеологічне єдність впізнається як за зовнішніми, так і внутрішнімиознаками. Зовнішні, формальні ознаки - умовні, оманливі, непостійні і немають реша-ющей ролі. До них відносяться незмінний порядок слів інеможливість замістити синонімом чи якимось іншим словом жоднезі слів, що входять до складу фразеологічного- _ftn3 # _ftn3.

До внутрішніми ознаками фразеологічної єдності - неабсолютним, але єдино істотним - ставляться: можливістьзамістити поєднання слів одним словом, еквівалентним за змістом; забуттясенсу складових елементів фрази, значеннєва неразложимость вислови наелементи; омонімічні далеко його від відповідних вільних поєднань (наприклад,вільне поєднання взяти своє (свою річ) і фразеологічне єдність взятисвоє в значенні В«привести до очікуваного результату, справити звичайнедія В», наприклад, у Чехова в оповіданні" Роман з каменем ":" Не легко буловідчепити гачок від букета, в який заплуталася волосінь, але терпіння і труд взялисвоє ", п‚ѕ або в оповіданні" Душка ":" Його лікували найкращі лікарі, алехвороба взяла своє, і він помер, проболев чотири місяці "); наявність архаїзмівлексичних, синтаксичних або семантичних; невідповідність ладу фрази живимформам синтаксичних відносин; еліпси, Плеоназм у складі фрази;можливість словотвірного перетворення цілої фрази в одне складне слово(Наприклад, окозамилювання, окозамилювач від втирати окуляри; байдикувати відбити байдики; залізничний від залізниця); іноді своєрідністьвимови.


II

Безсумнівно, що легше і природніше всього виділяється типсловосполучень абсолютно неподільних, нерозкладних, значення яких абсолютнонезалежно від їх лексичного складу, від значень їх компонентів і так самоумовно і довільно, як значення невмотивованого слова-знака.

Фразеологічні одиниці цього роду можуть бути названіфразеологічними зрощення. Вони невмотивовано і непохідних. У їх значеннінемає ніякого зв'язку, навіть потенційної, зі значенням їх компонентів. Прикладомфразеологічного зрощення є просторічні-вульгарний вислів кузькинамати , зазвичай вживане в фразосочетаніі показатикому-небудь кузькіну мать .

Якщо керуватися теоретичними міркуваннями, то можнабуло б ділити фразеологічні зрощення на чотири основних типи - вЗалежно від того, чим викликана або обумовлена ​​неразложимость вирази:

1) фразеологічні зрощення, у складі яких єнеупотребітельни або вимерлі, отже, зовсім незрозумілі слова(Наприклад: у чорта на куличках, на повну Іванівську, пошитися в дурні і т. п.);

2) фразеологічні зрощення, що включають в себеграматичні архаїзми, що представляють собою синтаксично неподільне ціле абозі свого строю не відповідні живим нормам сучасногословосполучення (наприклад: нічтоже сумняшеся, була - не була, й усе! );

3) фразеологічні зрощення, що зазнали експресивноїіндивідуалізації і тому стали нерозкладними як лексично, так і семантично(Наприклад: чого доброго, ось тобі і на та ін);

4) фразеологічні зрощення, що представляють собою такезлите семантична єдність, що лексичні значення компонентівзовсім байдужі для розуміння цілого (наприклад: сидіти на бобах, душіНЕ чаять у кому-небудь і т. п.).

Однак ця класифікація надто схематична.

У фразеологічному зрощенні навіть наявність семантичногозіставлення або протиставлення лексичних елементів всерединіцілого не призводить до аналітичного розчленування ідіоми, до усвідомленняживого зв'язку її значення зі значеннями компонентів.

Отже, основною ознакою зрощення є його семантичнанеподільність, абсолютна невиводимість значення цілого з компонентів.Фразеологічний зрощення представляє собою семантичну одиницю, одноріднузі словом, позбавленим внутрішньої форми. Воно не є ні твір, ні сумасемантичних елементів. Воно - хімічна сполука растворившихся і з точкизору сучасної мови аморфних лексичних частин.

При цьому семантичної неразложимости цілого інодісупроводжує збереження зовнішніх граматичних кордонів між частинамифразеологічного зрощення. Це своєрідний слід колишньої лексичнійрозчленованості словосполучення. Наприклад, вираз тримати в їжаковихрукавицях в с...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок