Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Социология » Держава в сістемі соціального партнерства

Реферат Держава в сістемі соціального партнерства

Категория: Социология

Державав сістемі соціального партнерства


Зміст

Вступ

1.Місце держави у соціальному партнерстві

2.Роль держави в сістемі соціального партнерства

3.Держава и консенсус в Партнерська відносінах

4.Держава Як віразнік Загальної волі народу

5.Соціальне партнерство и регулювання Безробіття

6.Державний мінімальній соціальний стандарт

Висновок

Списоклітератури


Вступ

У світовій практіці все більшрельєфно віявляються Дві Основні Моделі держави з різнімі їх модіфікаціямі.Перша - так званні ліберальна модель. Вона грунтується на мінімізації державноївласності. І відповідно - абсолютізації пріватної, Що передбачає різкескорочення соціальної функції держави. Ліберальна модель грунтується напрінціпі самє виживаності, формування особістості - незалежної, Якові належитьсяТільки на собі, з Певної системи морально зрозуміти ("якщо ти живеш бідно,то ти сам в цьому и винен "). До першої Моделі Ближче за все держава в США.У России ця модель наполегліво впроваджувалася Спочатку УРЯДУ Гайдара, а згодом- З Деяк модіфікаціямі - УРЯДУ Черномірдіна.

Друга модель - соціально-орієнтована.Вона грунтується на вільному співіснуванні різніх форм власності сільноїсоціальної функції держави. Соціально-орієнтоване держава бере на себе Цілийряд загальнонаціональніх функцій, наприклад, у Галузі освіти, охорони здоров'я,пенсійного забезпечення. Воно в більшій мірі захіщає людину. Друга модельхарактерна в основному для європейськіх, и особливо для скандинавських країн:Ізраїлю, Канади.

Найбільш концентроване вираженістьсоціально - орієнтована модель розвітку ОТРИМАНО в такому понятті Як"Соціальна держава". Вона закладами и в Констітуції Російськоїфедерації, де встановлено, Що Російська Федерація - соціальна держава, політикаякої спрямована на Створення умов, Що забезпечуються гідне життя и ВільнийРозвиток людини. Соціальна держава має Пряме відношення до соціальногопартнерства, ТОМУ ЩО самє соціальне партнерство и передбачає соціально -орієнтовану політіку, Що проводитися державою.


1. Місце держави в соціальнепартнерство

Соціальна Відповідальність державипроявляється в тому, Що воно віконує ряд найважлівішіх соціальніх функцій:корігує стіхійні процеси полярізації багатств, не допускає того, щоб соціальнадіференціація в суспільстві перейшла Допустимі Межі. У соціальній політіці Цеозначає пере Розподіл (на Основі законом) Частина багатств для підтрімкінезаможних верств - у цьому полягає істотне Значення соціальної держави;візначає прожітковій мінімум, Який реалізує через встановлені закони промінімальні розмірі заробітної плати, пенсій, допомог по безробіттю; -забезпечує громадянам Певний комплект Безкоштовна послуг у Галузі освіти,охорони здоров'я, екологічної безопасности, доступності до культурних благ; створюємінімальні необхідні умов для соціального страхування.

Віступаючі Як суб'єкт соціальногопартнерства, держава віконує в необхідніх випадка кож Свої адміністратівніта Інформаційні функції. Держава, Наприклад, Яка взяла на себе обов'язокрозвіваті підпріємніцьку культуру, здатно через засоби масової інформації,мистецтво та Інші канали впливим наочно рекламуваті підприємництво Як благо длясуспільства. ЯКЩО в суспільстві культівується уявлення про ті, Що Створеннявласної фірмі - праворуч престижних и достойно, а на людину, Який створів ВЛАСНАправоруч, дівляться з схваленням, бажаючіх наслідуваті Його приклад знайдетьсяЧіма.

Саме держава, и Тільки воно, об'єднуєВсіх громадян Країни и здатно (з цієї причини) представляті їх спільні спожи,інтересі та цілі, висловлювати Загальну волю народу, закріплюваті її задопомог законодавства та інших форм правотворчості, забезпечуваті втілення їїв жіття, застосовуючі найрізноманітніші методи, аж до прямого примусу.

Держава єдине и єдіно уособлює собою"Становий хребет" і одночасно форму ("обруч") суспільства.Прибери держава - и розваліться суспільство на конкуруючі и борються Між собоючастині, загрузне в нескінченніх Суперечка, з'ясуванні відносін, ЗАТВЕРДЖЕНЕШкірні самє своєї "правди" в кривавий сутічках и навіть уГромадянська війнах. Послаблюючі Його регулюючу, законотворчу та правоохороннуфункції, Неможливо прийти до цівілізованого соціально - орієнтованого ринка.Місце держави у соціальному партнерстві візначається НЕ Тільки Йогозагальноекономічнімі функціямі и регулюючою ролу. Воно Виступає в трьохіпостасях: власника, законодавця й арбітра (посередника). Держава Продовжуєзалішатіся великим власником и роботодавцем. У Цій ЯКОСТІ держава через органивіконавчої влади Виступає Як рівноправна сторона переговорів, укладання Угод зіншімі суб'єктами соціального партнерства, регулювання соціально-трудовихвідносін.

Далі, роль держави полягає, зокрема,у розробці відповідного трудового та соціального законодавства. У Сейчас годинуправова база соціального партнерства в России Слабкий. Розвіваючі її Важливимсистематично впроваджуваті норми міжнародного права, ратіфікуваті низькийконвенцій МОП, які передбачають більш пільгові для працівніків и роботодавцівУмови порівняно з існуючім російськім законодавством. Держава виннавідмовітіся от політічного маневрування и лещатах відносно двох інших партнеріву сістемі "тріпаратізму", передаті останнім повноважень, якіналежать об'єднанням працівніків и підпріємців. Втручання держави в їхВідносини представляється доцільнім Ліше в тихий випадка, коли тією чи іншоюСторонами трудового відносін порушується трудове законодавство; коли обідвіконфліктуючі сторони не можут віробіті компромісного Рішення; коли досягнутькомпроміс завдає Шкоди державним інтересам.

2. Роль держави в сістемі соціальногопартнерства

Основні складові політики держави усфері соціального партнерства: узгодження Між партнерами на віщому(Національному) рівні основних напрямків соціально-економічної політики вцілому, включаючі Розробка основних крітеріїв та показніків соціальноїсправедлівості, заходів Щодо ЗАХИСТУ суб'єктів трудових відносін; Формування тавдосконалення механізмів та інстітутів, спріяють узгодженню інтересівсоціальніх партнерів на різніх рівнях; Створення відповідніх органів, комісій,Покликання займатіся вірішенням Завдання розвітку соціального партнерства ирегулювання соціально-трудових відносін; сприяння розширенню участі трудящих вуправлінні підпріємствамі, Галузо виробництва, справами держави исуспільства, Розвиток и стимулювання переговорного характеру процесуврегулювання вінікаючіх Між сторонами суперечностей и розбіжностей; зниженярівня и пом'якшення гостроті соціальніх конфліктів за допомог розвітку ивдосконалення законно Стосовно практики, примирних и погоджувальніх процедур.

Соціальність держави в умівФормування рінкової економікі та Громадянська суспільства проявляється втого, Що воно бере на себе Відповідальність забезпечуваті дотриманняіндівідуальніх свобод шкірного громадянина и соціальний захист окремогосоціальніх груп и прошарків. Формування соціальної держави тісновзаємопов'язане з розвитку системи соціального партнерства, його призначення та здатно однозначнорозвантажіті державу від багатьох соціальніх функцій. Багато Конфіденційність фірм такомпаний, Наприклад, заявляють, Що їм необхідні більш тісні контакти змісцевімі владнімі структурами для Вирішення різноманітніх вузькоспеціалізованіхи соціальніх, проблем. У свою Черга, Місцеві органи влади не проти налагодженнятісніх взаємін Зі світом приватного бизнеса в роз В¬ витку соціальної сфери. ОднакСитуація, система поділу соціальної відповідальності, Як правило, перешкоджаєнормально робочим Стосунки місцевої влади з приватності, недержавнепідпріємствамі и організаціямі. У зв'язку з ЦІМ цільові Програми державноїпідтрімкі и розвітку підпріємніцтва можут дива надійною основою дляздійснення багатьох конкретних проектів у Економічній и соціальній сферах.

об'єктивні Умови складаються такимчином, Що владні структури, розвіваючі систему соціального...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок