Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Религия и мифология » Міфологія. Функції міфу. Міфологічні школи

Реферат Міфологія. Функції міфу. Міфологічні школи

Міфологія як світ первообразов і матерія духовності

Аледля творців міфології вона була не просто достовірної або істинною. У них іпитання не могло виникнути про істинність. Для первісної людини міфологіябула об'єктивною дійсністю. Такий же, як для нас, наприклад, знанняпро те, що в році 365 або 366 діб. Нам і в голову не приходить питання про те, такЧи так це насправді. Подібні знання здаються нам як би властивостями самих речей,чи не природними явищами. Це ще й тому, що ми не знаємо автора. Алеміфи - як раз анонімні твори. Для первісної людини вони томувзагалі не були творами. Вони виступали його свідомістю, його психічнимстаном, яке для нього було і станом навколишнього світу. Нарешті, цебув стан масове, колективне, яке людина відчував не поодинці,а спільно. Одинаки і могли бути руйнівниками міфологічної свідомості, вонимогли бути, скажімо, тими художниками, які усамітнювалися, щоб піти з-підвлади колективної свідомості і зобразити у якомусь потаємному місці своє,а не загальноприйняте, бачення світу, своє власне свідомість.

Несвіт поза людиною, а світ у сприйнятті роду став початком людського знання.Міфологія - це світ первообразов, які були надбанням роду і передавалисяз покоління в покоління. Ми можемо сказати про образ, що він є копієючогось, що знаходиться поза свідомістю. Про прототип ми так сказати не можемо.Прототип - образ самої свідомості. Від будь-якого образу ми можемо звільнитися, забутийого. А від першообраз можна відскіпатися хоча можна і не знати про нього, невипробовувати його впливу. Прототип - це "око" свідомості. Ми бачимооком, а самого очі не бачимо. Так і з першообраз: з його допомогою миусвідомлюємо або мислимо, але помислити сам прототип так само важко, як побачитиочей. Хіба що за допомогою дзеркала. У дзеркалі ж ми побачимо лише самих себе. Нашвласний вид і є один з прототипів.

Міфологічнемислення - мислення колективне, родове. У ньому закріплені вихідні, родовіставлення людей один до Друга, коли кожен з них не мислив себе поза роду, самбув швидше родовим істотою, а не індивідуальним. З іншого боку, і рідмислився не як безліч людей, а як велике індивідуальне істота.Міфологія стала вихідною формою людського мислення, джерелом подальших,більш розвинених форм мислення: релігійного, художнього, філософського, наукового.Всі вони складаються з "цеглинок" міфологічного мислення. Гегельназивав міфи педагогікою людського роду. Міфи чи казки виховуютькожного з нас в дитинстві, вони служать джерелом натхнення художників і вчених,і навіть найраціональніші теорії містять елементи міфологічного мислення.Міфи є своєрідною матерією духовної культури.

Моделююча функція міфу

Булоб невірним ототожнювати міфологію з чимось на зразок початкової школилюдського освіти, з підготовчого класу науки. Міфологія - це ненаївні відповіді на нібито наївні питання первісної людини, які вінставив перед собою або природою. Відповіді людина шукав і знаходив окрім міфів.Він знаходив їх у практичній діяльності. Інакше, повторимо ще раз, він бипросто не вижив. Первісна людина розумів природу нітрохи не гірше, ніж ми їїрозуміємо сьогодні.

Міфологіяграла роль ідеології первісного суспільства, того самого "соціальногоклею ". Ідеологічне свідомість - таке свідомість, коли ідеї або фантазіїстають реальністю для людини. Керуючись якимись ідеями абопринципами, людина може діяти всупереч обставинам, які вважаєменш реальними або істотними, ніж породження свого ж свідомості. Ми вжезнаємо про детермінують ролі образів. Образ визначає поведінку людини тимбільше, чим менше він усвідомлений їм як образ або копія чогось. Тоді образстає дійсністю, оригіналом, а копією є поведінка людини,його життя. Міфологія як раз і грала роль оригінальних зразків, або моделей, пояким будувалися поведінку людини, його свідомість і життя.

Міфологічніобрази служили уявленнями про якості або вчинках, які в іншій форміне можна собі уявити. Спробуйте уявити необхідність виконання боргу.А якщо ви знаєте міфи про Геракла або про Іллю Муромця, якщо ви їх розумієте івірите їм, то у вас вже готове подання про борг як вищої доблестічоловіки. Спробуйте уявити собі відплату, яке чекає кожного, хтоскоїть злочин проти громадського порядку. Можна уявити відплатау вигляді в'язниці або ешафота. Хоча все це зокрема, і злочинець завжди сподіваєтьсяїх уникнути. Але є образ Немезіди - богині відплати, від якої неможливосховатися, оскільки вона перебуває у свідомості самого злочинця. Немезіда іідея відплати буде жива, поки живий злочинець. Боги міфології єуособлення ідей. Здається, що ідеї не можна бачити, тому що вони єпородження самої свідомості. Але якщо ідеї стають образами, то їх вже можнабачити.

Дослідникив області міфології виділяють і такі функції міфу:

-аксіологічна (міф є засобом самовихваляння і наснаги);

-телеологічна (в міфі визначаються мета і сенс історії, людськогоіснування);

-праксіологіческая, реалізована в трьох планах: прогностичному, магічному ітворчо-перетворювальної (тут часто згадують думка Н.А. Бердяєва про те,що історія - "творений міф");

-комунікативна (міф є сполучною ланкою епох і поколінь);

-пізнавальна і пояснювальна;

-компенсаторна (реалізація та задоволення потреб, які реально, якправило, нездійсненні).

Порівняльна міфологія

Інтересдо міфології посилюється в Новий час у зв'язку з відкриттям Америки. У XVIII в.французький місіонер Ж.Ф. Лафіт став одним з перших дослідників побутупівнічноамериканських індіанців. Це дало можливість порівнювати міфи народів, що живутьв різних частинах світу. Зміст міфів вже не сприймалося як щосьвипадкове. Все частіше увагу привертала схожість міфів, закономірний характерїх виникнення в давнину.

Глибокодосліджував міфологію італійський філософ Дж. Віко. У відповідності зі своєюконцепцією історії, про яку ми вже говорили, він розглядав міфи як"Божественну поезію" і порівнював її з дитячим станом психіки.Його філософія міфу містила в собі початку майже всіх подальших напрямків ввивченні міфології.

Алегоричне і символічне тлумачення міфів

Першіспроби раціонально витлумачити міфи були пов'язані з розумінням їх якалегорій. У міфах бачили іносказання, повчання, уподібнення, натяки. При такомувідношенні до них багатство змісту міфів здається воістину невичерпним.Яскравим прикладом подібного підходу було ставлення до міфів основоположникаметодології досвідченого знання Ф. Бекона. У трактаті "Про мудрістьдревніх "він виклав багато античні міфи і власне розуміння прихованої вних мудрості. Він писав, що вона представляється йому "подібної погано віджатимвиноградним гроз дьям, з яких хоча і вижато дещо, проте найкращачастина залишається і не використовується ".

Подібнимже чином розтлумачив міфи І.Г. Гердер. Його погляди поклали початоквластивому вже для романтизму розумінню міфів. Вершиною романтичної концепціїміфів стало вчення Ф.В. Шеллінга.

Унас в 1966 р. вийшла його книга "Філософія мистецтва", в одній із главякої ("Конструювання матерії мистецтва") Шеллінг викладає своєрозуміння міфології. Воно є одним з найбільш значних вкладів врозвиток міфології взагалі. Шеллінг ділив різні способи зображення на тривиду:

схематичне(Загальне позначає особливе), алегоричне (особливе позначає загальну) ісимволічне (єдність загального та особливого). Міфологію він розумів самесимволічно, тобто НЕ алегорично, не історико-психологічно, коли в міфахнамагаються знайти персоніфікації та одухотворення. Міф для Шеллінга якщо щось ізначить, то саме те, про що в ньому йдеться, іншими словами, значення міфу збігаєтьсяз буттям. Всі події міфів - це не уподібнення чогось, їх істинність неможе бути устанавліваеми порівнянням міфів з якимись нібито дійснимиподіями. Міфологічні сказання, вважав Шеллінг, повинні розглядатисятільки самі по собі, не позначають щось, а існуючими незалежно. Те, проніж у них йдеться, несомих-ненно колись існувало, ...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок