Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Биология

Реферат на тему: Критерії і норми науковості

Контрольна робота В« Критерії і норми науковості В» Ведення Одним зознак, що відрізняє наукове знання від ненаукового, є його системність.Це означає, що той емпіричний матеріал, яким володіє наука,відповідним чином організований, зведений в певні класи і групи.Наукове знання має надто складну структуру, воно складається з безлічі самихрізном...

Реферат на тему: Травна система і травлення

Департаментміста Москви ГОУПедагогічний коледж № 5 Травнасистема і травлення Екзаменаційнийреферат з предмету: Вікова анатомія, фізіологія і гігієна Виконала студентка 1 курсуекстернату: Картавцева Н.Л. група: 1 "а" Викладач: Шмельова Н.В. Москва, 2009 ЗМІСТ ВСТУП ТРАВНОЇ СИСТЕМА Глотка і стравохід Шлунок Тонка і товста кишки Печінка ...

Реферат на тему: Проблеми індивідуальної перцепції

САНКТ - Петербурзький ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТПРОФСПІЛОК Факультет конфліктології Кафедра соціальної психології Курсова робота Тема: В«Проблемиіндивідуальної перцепції В» Виконавстудент 6групи I курсу факультету культури АгафоновГеоргій Юрійович Науковийкерівник ГордієнкоНаталія Миколаївна Санкт - Петербург 2011 План Введення I г...

Реферат на тему: Проблеми використання генетично модифікованих організмів

Передмова На сторінках газет та інших популярних видань все частіше зустрічаютьсятерміни: "генетично модифікований організм" (ГМО), "генетичнаінженерія "," генетично модифіковані продукти харчування ". Всі ці терміни по суті про одне - останні досягнення генетики.Причому ці досягнення не обмежуються просто пізнанням механізмів спадковості,а дозволяють активно в них втручатися, змінювати в бажаному напрямку і в результатістворювати нові ...

Реферат на тему: Порівняльний аналіз ростових і тургорное настий

Міністерствоосвіти Республіки Білорусь Установаосвіти БДПУ ім. М.Танка Контрольованасамостійна робота по фізіологіїрослин на тему:В«Порівняльний аналіз ростових і тургорное настийВ» Виконала студентка III курсу 33/2 групи Ф-ту природознавства Белькова Марина Викладач: Судейная С.В. Мінськ, 2010 Настіческіе руху(Настии) - рухи, викликані загальним дифузним...

Реферат на тему: Теорія еволюції в сучасному природознавстві

1. Значення робіт Ламарка і Дарвіна врозвитку зоології як науки. Основні роботи Дарвін черв'як плавник хребетний Теорія еволюції займає центральне положення всучасному природознавстві і біології. Основоположниками еволюційної біологіїяк окремої самостійної науки вважаються Жан Батіст Ламарк і ЧарльзДарвін , які першими звернулися до питань теорії еволюції. Зоологія, як і будь-яка інша наука, пройш...

Реферат на тему: Еколого-біологічні та географічні особливості роду Alyssum L флори Ставропольського краю

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИРОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ГОУ ВПО В«СтавропольськийДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В» ФАКУЛЬТЕТ МЕДИКО-біолого-хімічного кафедри ботаніки та фармакогнозії ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ І ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОДА ALYSSUM L ФЛОРИСтавропольського краю Роботу виконала: Семченко М.С. Науковий керівник: канд. біол. наук, доцент Утенкова С.Н. Ставрополь, 2011 р.

Реферат на тему: Вплив високих температур на рослини

Міністерствоосвіти Республіки Білорусь Установаосвіти БДПУ ім. М.Танка Контрольованасамостійна робота по фізіологіїрослин на тему:В«Вплив перегріву рослин на їх функціональні особливостіВ» Мінск2010 Вплив високихтемператур на рослини Для більшості рослиннайбільш сприятливими для життя є температури +15 ... +30 про С.При температурі +35 ... +40 про С більшість ро...

Реферат на тему: Генетичні алгоритми в задачі оптимізації дійсних параметрів

Зміст Введення 1. Еволюція в природі 1.1 Природний відбір 1.2 Завдання оптимізації 2. Генетичний алгоритм 2.1 Історія розвитку ГА 2.2 Загальний вигляд генетичного алгоритму 2.3 Генетичні оператори 2.4 Переваги і недоліки стандартнихі генетичних методів 3. Вплив параметрів генетичного алгоритмуна ефективність пошуку 3.1 Оператори кросо...

Реферат на тему: Клітка: будова і внутрішні процеси

Питання 1.Транскрипція. Структура та функції ядерного хроматину В залежності відвиконуваних функцій РНК бувають кілька видів: і-РНК - інформаційна абоматрична РНК - переносить інформацію про структуру білка від ДНК до рибосоми, вонаскладає 1% від загального вмісту; т-РНК (транспортна) переноситьамінокислоти з цитоплазми в рибосоми, на частку т-РНК припадає близько 10% відзагальної кількості РНК; р-РНК (рибосомал...
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок