Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Ботаника и сельское хоз-во

Реферат на тему: Аналіз собівартості виробництва продукції рослинництва

Зміст Введення 1. Загальна характеристика підприємства. 1.1.Поняттясобівартості продукції. 1.2.Аналізспеціалізації. 1.3.Аналіз наявностіземлі та її використання. 1.4.Аналіз основнихфондів і ефективності їх використання. 1.5.Аналізпродуктивності праці. 1.6.Фінансовий станпідприємства 2. Аналіз виробництва і собівартостіпродукції рослинництва. 2.1.Аналізвиробництва про...

Реферат на тему: Аналіз роботи діагностичного відділу установи "Горветстанція"

КУРСОВАРОБОТА Заорганізації та економіці ветеринарного справи На тему:В«АНАЛІЗ РОБОТИ ДІАГНОСТИЧНОГО ВІДДІЛУ УСТАНОВИВ« ГОРВЕТСТАНЦІЯ В» ЗМІСТ: ВСТУП. 3 1.Теоретические основиОрганізації ветеринарної справи У РАЙОНІ 6 2. АНАЛІЗ РОБОТИ МІСЬКОЇВЕТЕРИНАРНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ г.КОБРІНА 12 2.Аналіз роботи проведенняВетеринарних установах 20 ВИСНОВОК. 24...

Реферат на тему: Аналіз роботи кроліководческіх комплексу

Міністерство сільськогогосподарства Р.Ф. ФГТУ ВПО УральськаДержавна сільськогосподарська академія. Кафедра птахівництва тадрібного тваринництва Контрольна робота Дисципліна:В«КролівництвоВ» Єкатеринбург 2008 Річнийоборот стада кроліководческой ферми Узагальнення досвіду роботи передових кролівницьких господарств країнидозволило сформувати основні вимоги, яким повинен відповідати...

Реферат на тему: Аналіз розвитку виробництва молока

Мінестерствот сільського хозяіства Р.Ф. ФГТУ ВПО "Саратовський ГАУ ім. Н.І. Вавілова Курсова роб...

Реферат на тему: Аналіз розвитку господарства Глазовського району УР

МІНІСТЕРСТВОСІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ МІНІСТЕРСТВОДержавна освітня установа вищої ПРОФЕСССІОНАЛЬНОГООСВІТИ ІЖЕВСЬКАДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ КАФЕДРА ЕМТП ЗВІТ ПОВиробниче ремонтно І ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРАКТИЦІ Виконав: студент Бабінцев Д.Ю. Перевірив: кафедра ЕМТП: Корепанов Ю. Г. Арсланов Ф.Р. 2...

Реферат на тему: Аналіз зростання сосни звичайної (pinus silvestris) на території державного лісового природного резервату "Сімей Орман"

МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН СемипалатинськДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ШАКАРІМА ДИПЛОМНА РОБОТА На тему: Аналіззростання сосни звичайної (pinus silvestris) на території державноголісового природного резервату «ѳмей ОрманВ» Виконав: студент 5 курсу Ісин А. Керівник: КОЖЕБАЕВ Б.Ж. Семипалатинськ 2007 Зміст Введення 1. Оглядлітератури 2. Короткахарактери...

Реферат на тему: Аналіз роботи ветеринарної служби ЗАТ ПЗ "НИВА" Муромського району Владимирської області

1. Введення Основасоціально-економічної стабільності суспільства - продовольча безпека,забезпечити яку може тільки агропромисловий комплекс, як основнийпостачальник продуктів харчування. Тільки за наявності доступних і якіснихпродуктів харчування буде можливим підвищення рівня життя громадян та стансоціальної задоволеності населення Російської федерації. Для забезпеченняпотреб населення в якісних продуктах харчування, галузь сільськогого...

Реферат на тему: Аналіз виробництва молока в СВК "Шлях Леніна"

Зміст Введення РОЗДІЛ 1.Стан економічного аналізу факторів, що визначають рівень і динамікуобсягу виробництва молока 1.1Правові аспекти виробництва продукції тваринництва 1.2Теоретіческіеаспекти аналізу факторів, що визначають рівень і динаміку обсягу виробництвамолока 1.2.1 Значенняі стан молочного скотарства Росії, фактори на нього впливають 1.2.2Шляхи підвищення ефективності молочного скотарства в науков...

Реферат на тему: Аналіз виробництва продукції рослинництва в КСУП "Брилева"

ВСТУП Дана курсова робота написана натему "Аналіз виробництва продукції рослинництва (на прикладі КСУП"Брилева") ". Завдання сільськогосподарськоговиробництва в якості однієї з сфер АПК - забезпечення постачаннянаселення продуктами харчування, збалансування попиту і пропозиції. Якпоказує практика, це можливо лише при використанні принципово новихметодів господарювання, розвитку ринкових відносин. Розвиток ринкових в...

Реферат на тему: АПК Республіки Хакасія

Зміст Введення Глава 1. В«Агропромисловийкомплекс В» 1.1 Структураагропромислового комплексу Глава 2 В«Порядокнадання державної підтримки на розвиток агропромисловогокомплексу Республіки Хакасія В» 2.1 Придбаннямінеральних добрив, засобів захисту рослин та фінансування заходів зелітного насінництва. 2.2Фінансування реконструкції та експлуатації меліоративних систем та кошти напроведення агрохімічного...
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок