Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит

Реферат на тему: Калькуляція собівартості продукції

якихвипадках протягом року на виробничу собівартість було віднесено надто малонакладних витрат (недопоглощенние накладні витрати), а в яких дуже багато(Надлишково поглинені заводські витрати). Наприкінці року різниця між фактично віднесеними накладнимивитратами і віднесеними накладними витратами, якщо вона існує і несуттєва,вичерпується у собівартості реалізованої продукції. Якщо ж ця різниця суттєва,то тоді витрати на незавершене виробництво, собівартість готової і реалізованоїпродукції...

Реферат на тему: Річна бухгалтерська звітність організації: порядок складання, аудит та аналіз основних її показників

РЕФЕРАТ Дипломна роботамістить 80 аркушів, 6 рисунків, 16 таблиць, 45 літературних джерел. Тема дипломної роботи:Річна бухгалтерська звітність організації: порядок складання, аудит тааналіз основних її показників. Мета роботи полягаєу вивченні теоретичних і практичних питань складання річноїбухгалтерської звітності, аудиту та аналізу її показників на прикладі ТОВТорговий дім В«Новий вікВ» Основні завдання длядосяг...

Реферат на тему: Діловий документ

ЗМІСТ ВСТУП 1. Поняття про діловийдокументі 2. Класифікація діловихдокументів 3. Текст ділового документа 4. Реквізити та оформленняділового документа 5. Характеристика окремихвидів ділових документів 5.1 Інформаційний діловийдокумент і документ колегіального органу, їх реквізити 5.2 Розпорядчийдокумент 5.3 Організаційний документ ВИСНОВОК ЛІ...

Реферат на тему: Зовнішній аудит організації

ЗМІСТ 1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 1.1Ознайомлення згосподарською діяльністю підприємства 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 2.1Облік грошовихзасобів 2.2Облік дебіторськоїзаборгованості 2.3Облік запасів 2.4Облік основнихзасобів і нематеріальних активів 2.5Облік інвестицій 2.6Облік зобов'язань 2.7Облік капіталугосподарюючого суб'єкта 2.8Облік витрат ідоходів підпри...

Реферат на тему: Аудит розкриття інформації в бухгалтерській звітності відповідно до корпоративних стандартів

Введення Метою аудиту євираження думки про достовірність фінансової (бухгалтерської) звітностіаудіруемих осіб. Аудитор висловлює свою думку про достовірність фінансової(Бухгалтерської) звітності у всіх істотних відносинах. Незважаючи на те, щодумка аудитора може сприяє зростанню довіри до фінансової (бухгалтерської)звітності, користувач не повинен приймати дана думка ні як вираженнявпевненості в безперервності діяльності аудируемого особи в майбут...

Реферат на тему: Амортизація основних засобів та її облік в зарубіжних країнах

Міжрегіональнаакадемія управління персоналом Курсова робота дисципліна Облік у зарубіжних країнах по темі Амортизація основних засобів та її облік в зарубіжнихкраїнах 2009 План Введення 1. Амортизація як категоріябухгалтерського обліку в зарубіжних країнах 1.1 Амортизаційна політика 1.2 Поняття амортизації основних засобів 2. Облік...

Реферат на тему: Аналіз діяльності підприємства ВАТ "Оренбурзький маслоекстракційний завод"

Введення Метою проходження даної практики є: розширення,систематизація і закріплення теоретичних знань на основі вивчення операційфінансово-господарської діяльності підприємства, що виробляє рослиннеолію і шрот соняшниковий - ВАТ В«Оренбурзький маслоекстракційний заводВ». Практичні навички відіграють визначальну роль упрофесійної діяльності будь-якого фахівця. Чим більший досвід накопиченийлюдиною з практичного використання своїх теоретич...

Реферат на тему: Автоматизація бухгалтерського ОБЛІКУ ТОВ "Хлібороб"

Зміст 1 Природнахарактеристика господарства, та аналіз Його фінансово-господарської діяльності 1.1 Характеристика господарства 1.2 Економічні и СоціальніУмови виробництва 1.3 Спеціалізація господарства ирезультати Його виробничо-фінансової діяльності 2 Обліктварин на вірощуванні та відгодівлі 2.1 Економічний Зміст та ЗавданняОБЛІКУ тварин на вірощуванні та відгодівлі 2.2 Пе...

Реферат на тему: Облік фінансових і товарних векселів

ЗМІСТ Введення РОЗДІЛ 1 Правові основи вексельногозвернення 1.1 Основи російського вексельногоправа 1.2 Класифікаціявекселів 1.3 Роль векселів врозрахунках між покупцями та постачальниками РОЗДІЛ 2 Бухгалтерський облік товарних векселів 2.1 Розподіл векселів на фінансові татоварні 2.2 Синтетичний і аналітичнийоблік товарних векселів 2.3 Первинні документи та...

Реферат на тему: Характеристика діяльності і організація бухгалтерського обліку на ТОВ СК "Уралмаркет"

Введення ТОВ СК В«УРАЛМАРКЕТВ» створеновідповідно до Цивільним кодексом Російської Федерації, Федеральним закономВ«Про товариства з обмеженою відповідальністюВ» та іншими нормативними актами,не суперечать Цивільному кодексу Російської Федерації. Діяльність ТОВ СКВ«УРАЛМАРКЕТВ» здійснюється відповідно до законодавства РосійськоїФедерації та Статутом Товариства. Основною метою створенняТовариства є здійснен...
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок