Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Краеведение и этнография » Буряти і калмики

Реферат Буряти і калмики

ора Н.Н.Козьміна, одного з основоположників сибірської археологічної науки і найбільшого дослідника археології Забайкалля Г. П.Сосновского.

Якщо простежити процес розвитку міграційної теорії походження бурять у часі, то ясно видно її еволюція по мірі накопичення нових матеріалів та поповнення джерельної бази. Тому не буде помилки в твердженні, що розвиток саме цієї Первісною теорії послужило тією базою і основою, на якій до середини 30-х рр.. початку формуватися автохтонна теорія походження бурят в краї. Початок її було покладено А.П. Окладніковим, що став згодом найбільшим дослідником древніх культур і народів Сибіру та Центральної Азії.

Критичний аналіз поглядів попередників і накопичилися матеріалів дозволив йому зробити висновок про складне етнічному складі Бурятської народності і про автохтонної, місцевому її походження, але під значним впливом монголоязичних компонента, який, в кінцевому підсумку, взяв гору і став основним. На думку А.П.Окладнікова витоки місцевих компонентів бурятського народу йшли в глибоку старовину. Формування тунгуського компонента він простежив до енеоліту-неоліту за матеріалами Глазковська і Серовское культур Прибайкалля, а тюркського компонента - з епохи раннього середньовіччя, представленого в Прибайкалля курумчінской культурою курикан; древнетюркської епітафій чи гулігань китайських літописів. А з XI ст. в Прибайкалля, на думку А.П.Окладнікова, з'явився і потім зіграв вирішальну роль в етногенезі бурять монголоязичниі компонент. Підставою для цього послужили матеріали Сегенутского могильника на Верхній Олені. З цього часу почалося потужне просування в Прибайкалля монголоязичних племен з районів на схід від Селенгі.

У наступні десятиліття свої погляди з етногенезу бурят висловили багато великих історики, етнографи і лінгвісти країни і республіки. Авторитетний і крупний дослідник Бурятії Г.Н.Румянцев висловив припущення про можливість проживання монголоязичних населення в краї в епоху бронзи в II тисячолітті до н.е. і

загрузка...
навіть, може бути, в неоліті. Разом з тим він заперечив думку Л.П.Окладнікова про тюркомовних носіїв курумчінской культури. З його точки зору лінгвістичні матеріали не виключали монголоязичних основного ядра курикан. Таким чином. Г.Н.Румянцев надавав набагато більше значення, ніж А.П.Окладніков, автохтонності монголоязичних компонента в складі бурятської народності.

У 50-і роки про етногенез бурять висловився найбільший радянський етнограф С.А.Токарсв. Визнаючи складний етнічний склад народу, велике значення в ньому місцевого компоненту, він відніс початок формування монголоязичних ядра бурять до перших десятиліть ХПI в. С.А.Токарев зв'язав цей процес з утворенням імперії середньовічних монголів, який супроводжувався масовою монголізаціей стародавнього населення Прибайкалля. На підставі вивчення лінгвістичних та історичних матеріалів Ц.Б.Цидендамбаев, найбільший дослідник бурятських історичних хронік і родоводів, прийшов до висновку про початок формування протобурятского монголоязичних ядра в середині I тисячоліття н.е. в середовищі тюркомовних курикан. Таким чином. Ц.Б.Цидендамбаев, також як і Г.Н.Румянцев, надавав дуже велике значення автохтонності монголоязичних компонента в складі бурять і відводив його генезис у набагато більш ранній час, ніж монгольський період в історії краю.

У ще більш глибоку старовину, до епохи верхнього палеоліту, відводить витоки монголоязичних компонента відомий історик Бурятії Н.П.Егунов, останні десятиліття своєї життя присвятив вивченню цієї проблеми. Процес формування бурятської народності почався, на його думку, в кіданьской час, а завершився вже а складі Російської держави. Незважаючи на відмінності, деколи дуже істотні і великі, у поглядах, з одного боку, А.П.Окладнікова, С.А. Токарєва, Б.0. Довгих і, з іншого боку, Г.Н.Румянцева, Ц.Б. Цидендамбаева, Н.П.Егунова, тим Проте всіх цих дослідників об'єднує кілька аспектів у постановці та вирішенні проблеми етногенезу бурят. Перший - всі вони твердо стоять на позиціях визнання складності етнічного складу бурятської народності і монголоязичних її основи, ядра. навколо якого йшли консолідаційні процеси. Другий - вони визнають значну роль місцевого, автохтонного компонента в складі бурят. І третій аспект - істотну роль у процесі етногенезу бурятської народності грали міграційні процеси, які, в кінцевому підсумку, і зумовили складність її етнічного складу. Виділені риси в уявленнях всіх перерахованих вчених дозволяють визнати їх, якщо розглядати проблему в цілому, прихильниками автохтонної теорії походження бурят в краї. Відмінності в їх поглядах стосуються, головним чином, складу автохтонного компонента і часу його формування. За однією версією він складався з тунгуської і тюркської етнічної спільнот, які піддалися асиміляції з боку прийшлого монголоязичних компонента.

За іншою версією тут з глибокої давнини співіснували всі три компоненти майбутньої бурятської народності - тунгуський, монгольська і тюркський. Але в епоху раннього середньовіччя переважало тюркомовне населення, а з рубежу I-II тисячоліть запанувало, особливо з початком піднесення кидання і середньовічних монголів в Центральної Азії, монголоязичних населення. Воно частиною асимілює, частиною витісняє з степових і лісостепових районів краю інші компоненти. Згідно думки більшості дослідників процес формування бурятської народності завершується після входження Бурятії до складу Росії в XVIII-початку XIX ст. Але по думку С.А.Токарева, буряти як народність сформувалися і являли собою сформовану народність набагато раніше, вже на початку XVII ст. З останніх робіт з проблеми етногенезу бурят слід особливо відзначити дві монографії: Єгунова Н.П. Прибайкалля в давнину і проблема походження бурятського народу. (Улан-Уде 1984) і Німаева Д.Д. Проблеми етногенезу бурят. (Новосібірск. 1988). Автори цих робіт поставили завдання узагальнення та систематизації результатів дослідження проблеми етногенезу бурят.

У них читачі знайдуть дуже докладну історію її вивчення, велика кількість фактологічних матеріалів, спроби обгрунтування власних концепцій. Авторам вдалося впоратися з поставленими завданнями з різним ступенем повноти і обгрунтованості. Але в сукупності вони взаємно доповнюють один одного і гавкають в цілому вичерпне уявлення про рівень вивченості і стан проблеми етногенезу бурят.

Така складна по змістом і аспектам вивчення проблем, як етногенез, може бути вирішена, поза всяким сумнівом, лише колективом дослідників, складається з фахівців різних наукових профілів. Проблема ця комплексна і повинна вирішуватися відповідними методами. Зміст робіт Н.П.Егунова і Д.Д. Німаева показало, що проблема походження бурятського народу за останні десятиліття привертала увагу дослідників різних наук. Це дуже важливий момент у стані даної проблеми. Саме він вселяє певні надії й оптимізм на подальше конструктивне просування вперед у її розробці і остаточне вирішенні проблеми, звичайно, поки не може йти мови.

Фахівцями різних наук накопичений значний обсяг. нових різноманітних матеріалів та інформації, які чекають своєї комплексної обробки та інтерпретації на базі досягнутих результатів у галузі історії, етнографії, археології, лінгвістики, антропології та топоніміки. На закінчення торкнемося деяких археологічних та історичних аспектів проблеми етногенезу бурят. У цілому дані всіх вищеперелічених галузей наук переконливо показали складний етнічний склад бурятського народу.

Дуже виразно простежуються три основні її компоненти: монголоязичних як основний, тюркський і евенкійський (тунгуський) як увійшли до монголоязичних ядро. Це дуже добре підтвердилося в результаті археологічних досліджень на території етнографічної Бурятії, проведених особливо інтенсивно в XX сторіччі. З неолітичного часу доказово простежується формування тунгуської спільності у вигляді Серовское культури, яка знайшла своє продовження в Глазковська культурі енеоліту і розвиненого бронзо...

загрузка...

Предыдущая страница | Страница 2 из 3 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...